Yahoo Web Search

 1. Bosna i Hercegovina - Wikipedia

  bs.wikipedia.org › wiki › Bosna_i_Hercegovina

  Bosna i Hercegovina (skraćeno BiH, neformalno Bosna, ćirilica Босна и Херцеговина) suverena je država u jugoistočnoj Evropi, smještena na zapadu Balkanskog poluostrva. Na sjeveru, zapadu i jugozapadu graniči s Hrvatskom , na istoku sa Srbijom , a na jugoistoku s Crnom Gorom .

  • ▲0.780 (visok)
  • Grb
 2. Bosnia and Herzegovina - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Bosnia_and_Herzegovina

  Bosnia and Herzegovina Bosna i Hercegovina Босна и Херцеговина Flag Coat of arms Anthem: "Državna himna Bosne i Hercegovine, Државна химна Босне и Херцеговине" Location of Bosnia and Herzegovina (green) in Europe (dark grey) Capital and largest city Sarajevo 43°52′N 18°25′E / 43.867°N 18.417°E / 43.867; 18.417 Official ...

  • +387
  • dd. mm. yyyy. (CE)
 3. Bosna i Hercegovina – Wikipedija

  hr.wikipedia.org › wiki › Bosna_i_Hercegovina
  • Povijest
  • Politika
  • Zemljopis
  • Povijesno-Zemljopisne regije
  • županije Federacije Bosne I Hercegovine
  • Katolička Upravna Podjela Bosne I Hercegovine
  • Promet
  • Gospodarstvo
  • Stanovništvo
  • Kultura

  Nova era

  Ostaci iz starijeg kamenog doba u BiH su pronađeni u Varvari (strugalice, šiljci, oruđe, oružje) i u špilji u Badnju (gravura koja prikazuje napadnutog konja), a iz mlađeg kamenog doba u Zelenoj pećini, Ravlića pećini, Lisičićima i Butmirugdje su nađene zemunice, ostatci kostura, glinene figure itd. Među najznačajnije lokalitete iz metalnog doba ubrajaju se Donja Dolina i prostor Ošanića (gdje se prije nalazio grad Daorson). U prvim stoljećima nove ere, Bosna je bila dio Rimskog Carstva. Nako...

  Dolazak slavena

  Hrvati, a i Srbi na krajnjem istoku, naselili su se u 7. stoljeću, a većina današnje BiH je bila dio Hrvatske u 9. stoljeću. Uz izuzetak današnjeg istoka Hercegovine i Huma većinom 10. i 11. stoljeća Bosna je sastavni dio hrvatskog kraljevstva. Nakon Pacte Convente i dolaska na vlast dinastije Arpadovića u istočnim dijelovima današnje BiH jačaju devolucijski procesi prema ostatku Hrvatskog kraljevstva. Bosanska Banovina kasnije postaje kraljevstvom (1377. samoproglašena, a 1461., priznata od...

  Srednji vijek

  U 14. i 15. stoljeću broj stanovnika je teško odrediti, ali se pretpostavlja da je bio između 500.000 i milijun. Specifičnost srednjovjekovne povijesti Bosne i Huma bijaše i Crkva bosanska, kao nastavak tradicije hrvatskih glagoljaša, a kojoj je pripadao nemali dio pučanstva (nemoguće je utvrditi koliki). Povjesničari smatraju da je većina stanovništva u tom razdoblju bila katolička, uz dio pravoslavnih na istočnijim područjima. Svi vladari bili su katolici (dinastija Kotromanić), dok su neki...

  Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ima tri člana (jednog Bošnjaka, jednog Srbina i jednog Hrvata), koji se izmjenjuju na mjestu predsjednika predsjedništva svake 4 godine. Njih izravno bira narod (Federacija kao jedna izborna jedinica bira Bošnjaka i Hrvata, a Republika Srpskakao druga izborna jedinica bira Srbina). Predsjedatelja Vijeća ministaraimenuje Predsjedništvo, a odobrava Parlamentarna skupština. Predsjedatelj zatim imenuje ministre. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je zakonodavno tijelo Bosne i Hercegovine. Ima dva doma: Dom naroda i Zastupnički dom. Dom naroda se sastoji od 15 delegata, od kojih su dvije trećine iz Federacije (5 Hrvata i 5 Bošnjaka) i jedna trećina iz Republike Srpske (5 Srba). Zastupnički dom se sastoji od 42 člana, od kojih se dvije trećine biraju u Federaciji, a jedna trećina u Republici Srpskoj. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je najviša i konačna instanca u pravnim pitanjima. Ima devet članova: četiri se biraju iz Zastupničkog doma Federac...

  Bosna i Hercegovina je smještena u Jugoistočnoj Europi, a graniči s Hrvatskom na sjeveru, sjeverozapadu i jugu, sa Srbijom na istoku, te s Crnom Goromna jugu i jugoistoku. Najveći dio teritorija čine planine i visoki krš, pokriveni šumama i pašnjacima. Najviši vrh je Maglić (2386 m). Nizine se nalaze na sjeveru i na jugozapadu. U bosanskohergevoačka jezera ubrajaju se Kukavičko jezero, Boračko jezero, Modračko jezero itd. Buško jezero je najveće (umjetno) jezero u BiH, a najdulja rijeka je Bosna(koja se nalazi isključivo u BiH). Na sjeveru BiH zastupljeni su npr. lipa, javor, grab, bagrem, klen, u središnjem bukva, grab, javor, smreka, jasen itd., a u južnom dijelu postoji makija. Neum u Hercegovačko-neretvanskoj županijije jedini izlaz na more. Klima u BiH se razlikuje: u sjevernom dijelu BiH klima je umjereno-kontinentalna, u središnjem planinska, dok je u južnom dijelu klima mediteranska. Najslabije je naseljen brdsko-planinski prostor. Sela na tom prostoru "razbacana" su po strm...

  Po povijesnom i zemljopisnom kriteriju, u Bosni i Hercegovini se nalaze ove pokrajine: 1. Bosna (kraj istočno od rijeke Vrbasi Povrbasja, južno od Save i Posavine, sjeverno od Hercegovine i zapadno od Drine) 2. Bosanska krajina ili Turska Hrvatska (kraj zapadno od rijeke Vrbas, južno od Save, sjeverno od Hercegovine, Cazinska Krajina je dio nje) prvi naziv je uveden u 19. stoljeću) 1. Hercegovina (na sjeveru Završje i Neretva, na istoku Crna Gora, na zapadu Završje, na jugozapadu Sinjska i Imotska krajina, na jugu Dubrovačko područje) One se dalje mogu podijeliti na: 1. Cazinska krajina (od Unena zapad, krajnji zapad Turske Hrvatske) 2. Dolnji kraji(područje uz Vrbas od Jajca do Banje Luke, nekad obuhvaća i Uskoplje/gornji Vrbas. Stara jezgra Turske Hrvatske). 3. Posavina 4. Semberija (nizina na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, na sjeveru i istoku ju zatvaraju Sava i Drina) 5. Završje (Tropolje: Livanjski, Duvanjski i Glamočki kraj na granici Turske Hrvatske i Hercegovine) 6. Usor...

  Federacija Bosne i Hercegovine je podijeljena na 10 federalnih jedinica, županija: 1. Vidi i: Popis gradova u Bosni i Hercegovini 2. Vidi i: Općine i naselja u Bosni i Hercegovini 1991.

  Bosna i Hercegovina je podijeljena na 4 crkvene jedinice: 1. 1 Nadbiskupija: 1.1. Vrhbosanska nadbiskupija 2. 3 Biskupije: 2.1. Mostarsko-duvanjska biskupija 2.2. Banjolučka biskupija 2.3. Trebinjsko-mrkanska biskupija Na prostoru Bosne i Hercegovine također se nalaze dvije franjevačke provincije: 1. Franjevačka provincija Bosna Srebrena 2. Hercegovačka franjevačka provincija

  Postoje cestovni, željeznički, riječni (riječna luka Bosanski Brod) te zračni promet. U BiH cestovni promet je loše razvijen zbog nepristupačnog reljefa u njezinom središnjem dijelu. Neke željezničke pruge napravljene su za vrijeme Austro-Ugarske, dok se danas koriste tek povremeno zbog toga što su u ratu uništene. Aerodromi se nalaze u Mostaru, Tuzli, Sarajevu te Banjoj Luci. Trenutno se gradi suvremena autocesta Koridor 5c.

  Poslije Makedonije, Bosna i Hercegovina je bila najsiromašnija republika u socijalističkoj Jugoslaviji. Poljoprivredaje uglavnom bila u privatnim rukama, ali posjedi su bili mali i neprofitabilni, a hrana se uvozila. I danas se vide posljedice centralnog planiranja gospodarstva, a glavna je nevolja prevelik broj radnika u industriji. Za vrijeme socijalizma, u BiH je forsirana vojna industrija, pa je republika imala velik dio jugoslavenskih vojnih postrojenja. Tri godine ratovanja uništile su bosanskohercegovačko gospodarstvo i infrastrukturu, pa je proizvodnja pala za 80 %. Nakon mira, proizvodnja se malo oporavila 1996.-'98., ali rast se znatno usporio 1999. godine. BDP je i dalje duboko ispod razine 1990. godine, a sveden je na jednu četvrtinu prijeratnog (od 24.000 $ prije rata na 6.100 $ u 2003.godini). Nezaposlenost je 2002.godine iznosila 41 %. U Posavini se uzgajaju žitarice i industrijske biljke, a od domaćih životinja uglavnom perad i svinje. Na poljima koja su smještena ko...

  Prema popisu iz 2013. godine, u BiH živi ukupno 3,513,159 stanovnika, od toga muškararaca 1,732,270 a žena 1,798,889. Etničku strukturu čine: Bošnjaci – 1.769.592 (50,11 %), Srbi 1.086.733 (30,78 %), Hrvati 544.780 (15,43 %), Ostali 96.539 (2,73 %), ne izjašnjava se 27.055 (0,77 %), bez odgovora 6460 (0,18 %). Prema popisu iz 1991. godine, BiH je imala 4.377.033 stanovnika s ovim sastavom: 1.902.956 (43,47 %) Muslimani (kasnije pod imenom Bošnjaci), 1.366.104 (31,21 %) Srba i 760.852 (17,38 %) Hrvata, 242.682 (5,54 %) ljudi deklariralo kao Jugoslaveni, a 104.439 (2,38 %) ostali i nepoznato. Religijska podjela uglavnom slijedi etničku: 88 % Hrvata su katolici, 90 % Bošnjaka su muslimani, a 99 % Srba su pravoslavci. U Bosni i Hercegovini živjeli su i pripadnici nacionalnih manjina. Nijihov broj na popisu iz 1991. godine, bio je sljedeći: Albanci – 4922, Crnogorci – 10.048, Česi – 590, Talijani – 732, Židovi – 426, Mađari – 893, Makedonci – 1596, Nijemci – 470, Poljaci – 526, Romi – 88...

  Nekadašnji rimski gradovi nalazili su se u Mogorjelu, Bigesti i Cimu, a danas postoje samo njihovi ostaci. U stare gradove ubrajaju se Bobovac, Vranduk i Srebrenik, a njihovi dijelovi su u Jajcu i Počitelju. Stećci potječu iz srednjeg vijeka, a najviše ih ima u Radimlji. Humačka je ploča najstariji spomenik koji je napisan na hrvatskom jeziku u BiH, a napisan je na bosančici (sadrži još i pet glagoljičnihslova). Poznati slikari iz vremena poslije drugog svjetskog rata su: Virgilije Nevjestić, Bekir Misirlić, Ljubo Lah, Meha Sefić, Franjo Likar, Mersad Berber, Ibrahim Ljubović, Dževad Hozo, Affan Ramić, Safet Zec, Ismar Mujezinović i Mehmed Zaimović. Bosna i Hercegovina dala je i brojne književnike kao što su npr. pjesnici Antun Branko Šimić, Aleksa Šantić, Jovan Dučić i Mak Dizdar, te npr. pisci: Zlatko Topčić, Ivo Andrić, Meša Selimović, Semezdin Mehmedinović, Branko Ćopić, Miljenko Jergović, Isak Samokovlija, Abdulah Sidran, Petar Kočić.

 4. Republic of Bosnia and Herzegovina - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Republic_of_Bosnia_and
  • Overview
  • History
  • Demographics
  • Travel documents
  • Education system
  • Army

  The Republic of Bosnia and Herzegovina was a state in Southeastern Europe, existing from 1992 to 1995. It is the direct legal predecessor to the modern-day state of Bosnia and Herzegovina. Bosnia and Herzegovina seceded from the disintegrating Socialist Federal Republic of Yugoslavia on 3 March 1992. This led almost immediately to the breakout of the Bosnian War which went on over the entire existence of the republic. Leaders of two of the three main ethnicities of Bosnia and Herzegovina, namely

  The 1990 parliamentary elections led to a national assembly dominated by three ethnically based parties, which had formed a loose coalition to oust the communists from power. Croatia and Slovenia's subsequent declarations of independence and the warfare that ensued placed Bosnia and Herzegovina and its three constituent peoples in an awkward position. A significant split soon developed on the issue of whether to stay with the Yugoslav federation or seek independence. A declaration of sovereignty

  Bosnia and Herzegovina had more demographic variety than most other European countries. According to the 1991 census Bosnia and Herzegovina had 4,364,649 inhabitants. The four largest named nationalities were Bosniak/Muslim, Serbs, Croats, and Yugoslavs.

  In October 1992, a limited number of Republic of Bosnia and Herzegovina passports were printed and available to its citizens. The document allowed the holders to enter and leave the newly formed country legally as well as other nations traveled to.

  During the Bosnian War, schooling continued primarily in major cities. In besieged Sarajevo, schools operated in dispersed basement classrooms in neighborhoods across the capital city, under the constant threat of enemy guns and mortar fire. Depending on the part of the country, teaching staff needed to adjust to the war circumstances, and classrooms were often held in houses and hallways. In some places, the school buildings were even turned into refugee camps, hospitals or military headquarter

  Army of the Republic of Bosnia and Herzegovina were the armed forces of the Republic of Bosnia and Herzegovina during the war in Bosnia and Herzegovina. ARBiH was established on 15 April 1992, and most of the structure is transferred from the former Territorial Defense of Bosnia and Herzegovina. The Army after the Dayton Agreement was defined as the Bosniak component of the Army of the Federation of Bosnia and Herzegovina, and after defense, reforms transformed into the Bosnian rangers, one of t

 5. Bosna i Hercegovina - Wikipedia

  sh.m.wikipedia.org › wiki › Bosna_i_Hercegovina

  Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnom dijelu Europe, smještena na zapadu Balkanskog poluotoka. Sa sjevera, zapada i juga graniči sa Hrvatskom, a sa istoka sa Srbijom i Crnom Gorom. Glavni grad zemlje je Sarajevo. Međunarodno priznanje je dobila 6. travnja 1992. godine odvojivši se od bivše Jugoslavije.

 6. Federation of Bosnia and Herzegovina - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Federacija_Bosna_i_Hercegovina
  • Overview
  • History
  • Geographic boundary
  • Politics

  Federal entity in Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Federacija Bosne i Hercegovine Федерација Босне и Херцеговине Federal entity Location of the Federation of Bosnia and Herzegovina within Bosnia and Herzegovina. Brčko District is shown in pale green.a Sovereign state Bosnia and Herzegovina Washington Agreement18 March 1994 Recognized as part of Bosnia and Herzegovina14 December 1995 Capital and largest city Sarajevo 43°52′N 18°25...

  The basis for the creation of the Federation of Bosnia and Herzegovina were laid down by the Washington Agreement of March 1994. Under the agreement, the combined territory held by the Army of the Republic of Bosnia and Herzegovina and the Croatian Defence Council forces was to be divided into ten autonomous cantons along the lines of the Vance-Owen plan. The cantonal system was selected to prevent dominance of one ethnic group over another. However, much of the territory Croats and Bosniaks cla

  The Inter-Entity Boundary Line that distinguishes Bosnia and Herzegovina's two entities runs along the frontlines as they existed at the end of the Bosnian War, with adjustments, as defined by the Dayton Agreement. The total length of the IEBL is approximately 1,080 km. The IEBL is an administrative demarcation and not controlled by the military or police and there is free movement across it. Five of the cantons are Bosniak-majority cantons, three are Croat-majority cantons, and two are 'ethnica

  The government and politics of the Federation are dominated by two large parties, the Bosniak Party of Democratic Action and the Croatian Democratic Union of Bosnia and Herzegovina. Entity-level institutions include: 1. Federation President with two Vice-Presidents 2. Federation Government with guaranteed ethnic representation 3. Bicameral Parliament: House of Representatives as the lower house and House of Peoples as the upper house, protecting the interests of three constituent peoples; 4. Fed

 7. People also ask

  What is the main religion in Bosnia?

  What is Bosnia famous for?

  Is Bosnia Hercegovina a part of Croatia?

  What is the population of Bosnia?

 8. Kategorija:Bosna i Hercegovina - Wikipedia

  bs.wikipedia.org › wiki › Kategorija:Bosna_i_Hercegovina

  Kategorija:Bosna i Hercegovina. S Wikipedije, slobodne enciklopedije. Idi na navigaciju Idi na pretragu. Glavni članak ove kategorije je Bosna i Hercegovina. Portal Bosna i Hercegovina. Commons ima datoteke na temu: Bosna i Hercegovina. Wikicitat na bosanskom jeziku ima kategoriju pod nazivom: Bosna i Hercegovina.

 9. Historija Bosne i Hercegovine - Wikipedia

  bs.wikipedia.org › wiki › Historija_Bosne_i_Hercegovine
  • Prahistorijsko Doba
  • Rimsko Doba
  • Upadi Slavena
  • Srednjovjekovna Bosna
  • Bosansko Kraljevstvo
  • Osmanlijsko Doba
  • Bosna I Hercegovina Za Vrijeme vladavine Austro-Ugarske
  • Kraljevina Jugoslavije
  • Bih U okviru NDH I Drugi Svjetski Rat
  • Doba Socijalističke Bih U okviru Jugoslavije

  Paleolit

  Na području Bosne i Hercegovine materijalnu ostavštinu paleolita obilježava najstariji spomenik paleolitske umjetnosti na jugoistoku Evrope – gravura u stijeni pećine Badanj kod Stoca, nazvana Konj napadnut strijelama, sačuvana fragmentarno, a bila je napravljena oko 12.000. p. n. e.

  Neolit

  Područje sarajevske, visočke i zeničke kotline današnje Bosne i Hercegovine bilo je jedno od glavnih područja naseljavanja još od prahistorijskih dana. Najstarija do sada poznata kultura iz neolita, u srednjoj i sjeveroistočnoj Bosni jeste Starčevačka kultura, zastupljena lokalitetom Obre I i Bajraci kod Kaknja i Gornja Tuzla. Kasnije će Kakanjska kultura dosta utjecati na nastanak i razvoj Butmirske kulture, najznačajnije neolitske kulture u Bosni i Hercegovini. Butmirska kultura je kultura...

  Eneolit

  Doba eneolita na Balkanu je zastupljeno Vučedolskom kulturom i njenim podtipovima u Bosni i Hercegovini, zapadnobosanskim i juznobosanskim. Nalazišta su: Hrustovača, Debelo Brdo (Sarajevo), Donje Moštre (Visoko) i Varvara kod Rame.

  Godine 9, nakon posljednje ilirske pobune protiv Rimljana našla se Bosna i Hercegovina u Rimskom carstvu kao rimska provincija naziva Ilirik. Nakon podjele Ilirika, Bosna i Hercegovina se nalazila u dvije provincije, Dalmacija i Panonija. Rimski naseljenici, vojnici i trgovci, osnovali su nekoliko gradova (Delminijum, Salvium, Diluntum, Domavia, Malvesiatium, Aquae S..., Bona), i veliki broj putnih stanica uz ceste, u području što je danas Bosna i Hercegovina. Hrišćanstvo je već bilo prisutno krajem 1. vijeka. Događaji od 337. do 395. doveli su do podjele Rimskog carstva, a provincije Dalmacija i Panonija uključene su u Zapadno Rimsko Carstvo. Opadanjem Rimskog Carstva u 5. vijeku dolazi do sloma vlasti kada Huni, i kasnije Goti osvajaju Panoniju i Dalmaciju, kada je i dio današnje Bosne i Hercegovine bio u sastavu Gotskog kraljevstva. Kasnije i Goti doživljavaju poraz od strane Istočnoga rimskoga carstva ili Bizantijskog carstva u Gotskom ratu (535-553). Otad će Bosna dugo biti u s...

  Od 6. vijeka započinju prodori Slavena preko rimskih provincija, uz česte pokolje lokalnog stanovništva poput pokolja više od 7.000 žena i djece za samo dva dana 548. godine u Draču. U tom naletu propadaju mnogi gradovi, imanja, utvrde i hramovi. Slavenska sila bila je toliko nemilosrdna da je lokalno stanovništvo bilo prinuđeno prihvatati njihov jezik kako bi prividnom asimilacijom privolili slavenske horde da poštede živote stanovništva. Rimski historičar Prokopije u zapisima iz 550. označio je Slavene kao neviđene divljake i najveću opasnost po civilizaciju, dajući precizne podatke o svim njihovim pokoljima Ilira i Tračana. Navodi da je u tim pokoljima pobijeno ili odvedeno u roblje više od 4 miliona ljudiili većina tadašnjeg stanovništva rimske provincije Dalmacije tj. Ilirije. U 10. vijeku bizantski car Konstantin Porfirogenet, koji je prema istočnim izvorima bio i historičar, na području Hercegovine bilježi tri ranosrednjovjekovne kneževine: Paganiju, Zahumlje i Travuniju. Prv...

  Prvobitna Bosna

  Nakon propasti prvog avarskog kaganata, uzrokovanog porazom 626. godine u Carigradu, Avari su prisiljeni napustiti Balkansko poluostrvo i teritorije pod nominalnim vlašću Bizantije. Od tog trenutka počinje stapanje kulturnih, etničkih i političkih jedinica u nova jezgra poznata u istoriji pod imenom sklavinije. U tom procesu sudjeluju novopridošli Slaveni i starosjedilačko romanizirano stanovništvo. Prevagu su odnijeli Slaveni, nametnuli svoj jezik i postali vladajući društveni sloj. Bosna u...

  Bosanska banovina

  Sa utjecajem vanjske političke situacije (najčešće Bizantije), i u Bosni se počelo raspadati rodovsko-plemensko društvo. Tako je do kraja 9. vijeka tadašnja Bosna postala država sa razvijenim feudalnim karakteristikama. Od početka 12. vijeka javlja se bosansko plemstvo koje je nastalo od rodovsko-plemenskih starješina. Prema ekonomskoj moći, vladajući stalež se dijeli na: velmože, vlastelu i vlastelčiće. Oni su uživali feudalne posjede koji su dobijani na osnovu ratnih zasluga, pod uslovom da...

  Doba Bana Kulina

  Želeći poslovnu saradnju sa susjedima, kako i međusobno pomaganje u ratovima, Ban Kulin 1189. godine sa Dubrovačkom republikom na čelu sa knezom Krvašem, sklapa trgovački ugovor. Vrijeme Kulina označilo je potpadanje pod utjecaj Bizanta, pa je zemljom uglavnom vladao mir. Skovana je i navodno narodna, a u biti sentimentalna poslovica koja glasi "za Kulina bana i dobrijeh dana". Krajem 12. vijeka počinju optužbe da Kulin štiti heretike (tj. nevjernike). To nije odgovaralo papi Inocentiju III k...

  Dvovlašće u Bosni između bana Stjepana Kotromana i plemićke porodice Šubić se nastavlja i poslije trenutka kada vlast nad dijelovima Bosne, kojima vlada ban Kotroman, 1314. godine preuzima njegov sin ban Stjepan II Kotromanić. Šubići čak pokušavaju potpuno samovoljno prisvojiti titulu "ban bosanski" i pretendirati na cjelokupnu teritoriju Bosne, ali ih Stjepan II i u tome ubrzo definitivno sprječava i već 1322. godine izbacuje plemićku porodicu Šubić iz Bosne, te uspostavlja potpunu vlast u Bosni.

  Osmanlijsko Carstvo bilo je u suštini vojna organizacija koju su zanimala samo nova osvajanja i ubiranje poreza, te je njen administrativni sistem bio dizajniran za osiguravanje prvenstveno dvije stvari: ljudstva za vojsku i novac za njeno plaćanje. Ovaj administrativni sistem bio je vrlo revnosno provođen, prvenstveno kroz porezne registre stanovništva iz kojih se mogu vidjeti, što se Bosne tiče, dvije stvari: proces prelaženja Bošnjaka na islam, jer su ovi porezni registri razvrstavali Bošnjake po vjeroispovijesti, a također se iz njih može vidjeti i to da u Bosni nije bilo nikakvog masovnog doseljavanja Osmanlija ili bilo koga drugog, koje bi značajno promijenilo etničku sliku Bošnjaka.

  Iako je vojna sila Austro-Ugarske ubrzo pokorila početni oružani otpor nakon preuzimanja vlasti, napetosti su ostale u određenim dijelovima zemlje (posebno u Hercegovini). Zbog svega toga došlo je do masovnog iseljavanja pretežno muslimanskog stanovništva. Međutim, uskoro je postignuto stanje relativne stabilnosti i austrougarske vlasti su bile u mogućnosti da se upuste u niz društvenih i administrativnih reformi koje su imale za cilj da Bosnu i Hercegovinu pretvore u "model koloniju". U cilju uspostavljanja pokrajine kao stabilnog političkog modela koji bi pomogao raspršiti rastući južnoslavenski nacionalizam, habsburška vladavina je mnogo učinila da kodifikuje zakone, uvede nove političke prakse i općenito osigura modernizaciju. Habsburgovci su posebnu pažnju posvetili integraciji lokalnih muslimana u tkivo carstva. Najbolji primjer je nastavljanje objavljivanja pokrajinskog godišnjaka (slično kao Osmanlije) na turskom jeziku više od deset godina nakon završetka osmanlijske vladav...

  Područje Bosne i Hercegovine je poslije završetka Prvog svjetskog rata, 29. oktobra 1918. osnivanjem Države Slovenaca, Hrvata i Srba, postalo dio nove južnoslavenske države. Od 1918-23, područje je teritorijalno određeno kao pokrajina Bosna i Hercegovina, jedna od 7 pokrajina Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Nakon ujedinjenja umjesto Narodne vlade formirane u državi Slovenaca, Hrvata i Srba, osnovana je Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine, koja je imala manji broj resora. Kasnije je umjesto Zemaljske vlade osnovana Pokrajinska uprava za Bosnu i Hercegovinu, a njeno ukidanje je izvršeno u februaru 1923. godine.Politički život u Bosni u to vrijeme obilježili su dva glavna događaja: socijalni i ekonomski nemiri zbog agrarne reforme 1918-1919. godine, manifestirani kroz masovnu kolonizaciju i oduzimanje imovine, te osnivanje nekoliko političkih stranaka koje su često mijenjale koalicije i saveze sa strankama u drugim jugoslavenskim područjima. Preovladavajući ideološki sukob jugosla...

  Ubrzo nakon što su nacističke snage osvojile Jugoslaviju, čitava Bosna i Hercegovina je stavljena pod kontrolu profašističke Nezavisne države Hrvatske. Tokom rata vlasti NDH su sistematski protjerivale i ubijala jevrejsko i srpsko stanovništvo. To je ponukalo mnoge Srbe da se pridruže četničkom pokretu, koji je osim početne borbe protiv okupatora, počeo da vrši zločine nad Bošnjacima, većinom u istočnoj Bosni. Početkom 1941. Jugoslavenski komunisti, sa Josipom Brozom na čelu, su organizovali multietnični pokret otpora nazvani partizani. Glavni štab Narodnoosolobodilačkih partizanskih odreda Bosne i Hercegovine na području Bosne i Hercegovine, formiran je 13. jula 1941. godine na sjednici Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu. Bio je potčinjen Vrhovnom štabu Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije. Osim borbe protiv nacističkih snaga, partizani su bili protivnici četnicima. 25. novembra 1943. Antifašističko vijeće Jugoslavije je u Jajcu uspostavilo Bosnu i He...

  Po AVNOJ-skim dogovorima i jugoslavenskim ustavima definisana kao srpska, hrvatska i bošnjačka (tada muslimanska) zajednička teritorija, nedjeljiva po principima historijskih činjnica postojanja bosanske države definisana je država Bosna i Hercegovina kao jedna od 6 sastavnih federalnih jedinica socijalističke Jugoslavije pod nazivom Narodna Republika Bosna i Hercegovina, a kasnije Socijalistička Republika Bosne i Hercegovine. Ovaj period je stvarao današnju Bosnu i Hercegovinu u okvirima današnjih granica koje je dobila po dogovorima na zasjedanjima AVNOJ-a. Priznata je kao najrazličitija republika u okviru Jugoslavije. Imala je svoj specifikum jer je u svom sastavu imala tri glavna slavenska naroda i ostale svoje građane. Josip Broz je često naglašavao da je "Bosna nedjeljiva te da je ona isto i srpska i hrvatska i muslimanska. Svoj najveći industrijski procvat je doživjela baš u ovom periodu. Zbog tog su se na njenom grbu nalazili fabrički dimnjaci kao simbol moderne BiH temeljen...

 10. Robot (Bosna i Hercegovina) - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Robot_(Bosna_i_Hercegovina)

  Robot Commerce Split. Website. www.robot.ba. Robot General Trading Co d.o.o. is Bosnian domestic supermarket chain and group. The company's headquarters is located in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. It was founded in 1995 by Bosnian businessman Selver Oruč. The main activity of Robot is the production of household appliances through its own ...

 11. People also search for
 1. Ads
  related to: Bosna i Hercegovina wikipedia