Yahoo Web Search

 1. About 2,320,000 search results
 1. Dalarna County ( Swedish: Dalarnas län) is a county or län in middle Sweden ( Svealand ). It borders the counties of Uppsala, Jämtland, Gävleborg, Västmanland, Örebro and Värmland. It is also bordered by the Norwegian counties of Hedmark and Trøndelag in the west.

 2. Dalarna County ( Swedish: Dalarnas län) is a county or län in middle Sweden ( Svealand ). It borders the counties of Uppsala, Jämtland, Gävleborg, Västmanland, Örebro and Värmland. It is also bordered by the Norwegian counties of Hedmark and Trøndelag in the west.

  • 28,188.8 km² (10,883.8 sq mi)
  • Falun
  • SE-W
  • Sweden
  • Administrativ Historik
  • Geografi
  • Naturvård
  • Ekonomi
  • Se även
  • Externa länkar

  Äldre indelning

  Den administrativa indelningen var under äldre tider mycket obestämd. Ofta var Dalarna lagt under fogden på Västerås slott, ofta hade det även sin egen fogde. Bergslagerna hade även i detta hänseende en särställning med bergsfogdar, vilka dock var underordnade fogden över Dalarna. Gustav Vasa uppdelade Dalarna, (Tuna län) 1533 på två fögderier. Jämkningar i denna delning skedde senare. Särskilt gjordes under Gustav II Adolf och Kristinas förmyndare försök med inrättande av ett särskilt bergsl...

  Gränsförändringar

  Den 1 januari 1864 (enligt regeringsbeslut den 13 november 1863) överfördes Hamra kapellag (senare Hamra församling) från Kopparbergs län till Gävleborgs län. Kapellaget hade tidigare tillhört Orsa socken.[3]

  Tätorter

  De tio största tätorterna i länet enligt Statistiska centralbyrånstätortsavgränsning den 31 december 2015: Residensstaden är i fet stil

  Viltvård

  Dalarna är uppdelat i fyra skötselområden för förvaltning och skötsel av de fyra stora rovdjuren, lo, varg, björn och järv.

  Fridlysta växter

  I Dalarna är följande växter fridlysta[4]: 1. Orkidéer 2. Granspira 3. Klockljung 4. Mosippa 5. Smällvedel 6. Såpört

  I den södra delen av landskapet har stora delar av ekonomin historiskt haft samband med Bergslagen och bruksnäringen. Detta har där bidragit till bygget av en mängd gods och herrgårdar. Se vidare Lista över slott och herrgårdar i Dalarna. I den norra halvan av landskapet saknades denna koppling, och man levde mest som småbönder. Skogen och metallhantering har fortsatt att spela stor roll i landskapet in på modern tid. Dessutom har tjänstenäringarna vuxit i betydelse, liksom turismen. Den sistnämnda är främst kopplad till Siljansbygden och fjällområdena i väster (Sälen och Idre).[36]

  Wikimedia Commons har media som rör Dalarnas län.Bilder & media
 3. Dalarnas län is een provincie in Midden-Zweden. Ze grenst aan de Zweedse provincies Jämtlands län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro län en Värmlands län en aan de Noorse provincies Hedmark en Sør-Trøndelag. De hoofdstad is Falun. De oppervlakte bedraagt 28.194 km², wat 6,9% van de totale oppervlakte van het land is.

  • 28.194 km²
  • Falun
  • Geographie
  • Gemeinden und Orte
  • Quellen

  Das Territorium von Dalarnas län macht 6,8 % der Fläche des schwedischen Staatsgebietes aus. Es entspricht im Wesentlichen der historischen Provinz (landskap) Dalarna. Außerdem gehört zur Provinz ein kleiner Teil der historischen Provinz Västmanland bei Grängesberg, wohingegen ein kleines Gebiet um Tandsjöborg im Osten des historischen Dalarna heute Teil von Gävleborgs länist.

  Gemeinden

  Dalarnas län besteht aus 15 Gemeinden (schwedisch: kommuner). (Stand: 31. Dezember 2019)

  ↑ a b Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2019 beim Statistiska centralbyrån
  ↑ Kommunarealer den 1 januari 2016 beim Statistiska centralbyrån(einschließlich aller Binnengewässer)
  ↑ Tätorternas landareal, folkmängd och invånare
  • Dalarna
  • Falun
 4. Dalarnas län. Dalarnas län er eit len (fylke) i midtre Sverige. Det grenser til Jämtlands län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro län og Värmlands län og til dei norske fylkene Hedmark og Sør-Trøndelag. Dalarnas län hadde namnet Kopparbergs län fram til 1997 .

 5. Evoluția demografică în Dalarnas län, 1970–2015; An: Locuitori: 1970 ...

  • 1 ianuarie 1997
  • 28.193 km²
  • Stemă
  • Falun