Yahoo Web Search

 1. Europe - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Europe

  In classical Greek mythology, Europa (Ancient Greek: Εὐρώπη, Eurṓpē) was a Phoenician princess. One view is that her name derives from the ancient Greek elements εὐρύς (eurús), "wide, broad" and ὤψ (ōps, gen. ὠπός, ōpós) "eye, face, countenance", hence their composite Eurṓpē would mean "wide-gazing" or "broad of aspect".

 2. Europa (moon) - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Europa_(moon)

  Europa orbits Jupiter in just over three and a half days, with an orbital radius of about 670,900 km. With an orbital eccentricity of only 0.009, the orbit itself is nearly circular, and the orbital inclination relative to Jupiter's equatorial plane is small, at 0.470°.

  • 13.740 km/s
  • 3.09×10⁷ km² (0.061 Earths)
  • 3.551181 d
  • 1.314 m/s² (0.134 g)
 3. Europa (consort of Zeus) - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Europa_(mythology)
  • Overview
  • Etymology
  • Mythology
  • Cult

  In Greek mythology, Europa was the mother of King Minos of Crete, a Phoenician princess of Argive origin, after whom the continent Europe is named. The story of her abduction by Zeus in the form of a bull was a Cretan story; as classicist Károly Kerényi points out, "most of the love-stories concerning Zeus originated from more ancient tales describing his marriages with goddesses. This can especially be said of the story of Europa." Europa's earliest literary reference is in the Iliad...

  Greek Εὐρώπη contains the elements εὐρύς, "wide, broad" and ὤψ/ὠπ-/ὀπτ- "eye, face, countenance". Broad has been an epithet of Earth herself in the reconstructed Proto-Indo-European religion. It is common in ancient Greek mythology and geography to identify lands or rivers with female figures. Thus, Europa is first used in a geographic context in the Homeric Hymn to Delian Apollo, in reference to the western shore of the Aegean Sea. As a name for a part of the known ...

  The Dictionary of Classical Mythology explains that Zeus was enamoured of Europa and decided to seduce or rape her, the two being near-equivalent in Greek myth. He transformed himself into a tame white bull and mixed in with her father's herds. While Europa and her helpers were gathering flowers, she saw the bull, caressed his flanks, and eventually got onto his back. Zeus took that opportunity and ran to the sea and swam, with her on his back, to the island of Crete. He then revealed his true i

  In the territory of Phoenician Sidon, Lucian of Samosata was informed that the temple of Astarte, whom Lucian equated with the moon goddess, was sacred to Europa: There is likewise in Phœnicia a temple of great size owned by the Sidonians. They call it the temple of Astarte ...

  There were two competing myths relating how Europa came into the Hellenic world, but they agreed that she came to Crete, where the sacred bull was paramount. In the more familiar telling she was seduced by the god Zeus in the form of a bull, who breathed from his mouth a saffron

 4. People also ask

  What is Europa Europa?

  Where was the final of the Europa League played?

  Who directed Europa Europa?

  What is the meaning of the statue of Europa?

 5. Europa - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Europa

  Europa trilogy, a film trilogy written and directed by Lars von Trier, comprising his three feature films The Element of Crime (1984), Epidemic (1987) and Europa (1991) Literature [ edit ] "Europa – La Dernière Chance de l'Europe", an essay by Valéry Giscard d'Estaing

 6. Europa - Wikipedia, la enciclopedia libre

  es.wikipedia.org › wiki › Europa

  Europa es uno de los continentes que conforman el supercontinente euroasiático, situado entre los paralelos 35º 30’ y 70º 30’ de latitud norte. De forma convencional y por motivos histórico-culturales es considerada un continente, tras la delimitación realizada por el geógrafo ruso Vasili Tatíshchev quien deseaba señalar la pertenencia de Rusia a Europa y a Asia.

  • 743 704 000 hab.
  • 10 530 751 km²
 7. Europa - Wikipedia

  ro.wikipedia.org › wiki › Europa

  Europa este un continent situat în întregime în emisfera nordică și în cea mai mare parte în emisfera estică.Cuprinde cea mai vestică parte a Eurasiei și este mărginită de Oceanul Arctic la nord, Oceanul Atlantic la vest, Marea Mediterană la sud și de Asia la est. Europa este considerată în mod obișnuit separată de Asia de bazinul hidrografic al Munților Ural, râul Ural ...

  • 72,9/km²(loc 2)
  • 747.636.045 (2020; loc 3)
  • 30,37 trilioane $ (est. 2021; loc 2)
  • 10.180.000 km² (loc 6)
 8. Europa Europa - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Europa_Europa
  • Overview
  • Plot
  • Box office
  • Awards

  Europa Europa is a 1990 historical war drama film directed by Agnieszka Holland. It is based on the 1989 autobiography of Solomon Perel, a German Jewish boy who escaped the Holocaust by masquerading as a "Nazi" German. The film stars Marco Hofschneider as Perel; who appears briefly as himself in the finale. The film is an international co-production between the German company CCC Film and companies in France and Poland. The film should not be confused with the 1991 Lars von Trier film Europa, wh

  Solek and his family live in Nazi Germany. On the eve of Solek's bar mitzvah, Kristallnacht occurs. He escapes, naked, and hides in a barrel. At night, he asks an acquaintance to bring him clothes from his house. She refuses but throws him a leather jacket with a swastika armband

  The Perel family decides to move to Łódź, central Poland, where the family believes it will be safe. Solly causes criminal damage and the police are called. Living in Łódź, Solly meets Basia, a cashier working in a cinema. Thanks to her, Solly can go to the cinema ...

  Solek lives in the orphanage for two years, where he joins the Komsomol and receives Communist education. Being a teenager, he has a romantic interest in Inna, a young and attractive instructor who defends him when the authorities at school discover that his class origin is bourg

  The film was released on June 28, 1991, and grossed $31,433 in its opening weekend in two theaters. Its final grossing in the US was $5,575,738.

  The film won the Golden Globe Award for Best Foreign Language Film and was nominated for the Academy Award for Best Adapted Screenplay, but lost the award to The Silence of the Lambs. It had been expected to be nominated for Best Foreign Language Film, but Germany did not submit it.

 9. Europa – Wikipédia, a enciclopédia livre

  pt.wikipedia.org › wiki › Europa

  A Europa é, por convenção, um dos seis continentes do mundo. Compreendendo a península ocidental da Eurásia, a Europa geralmente divide-se da Ásia a leste pela divisória de águas dos montes Urais, o rio Ural, o mar Cáspio, o Cáucaso, [1] e o mar Negro a sudeste. [2]

  • 8
  • 50 (lista)
 10. Europa – Wikipedia

  sv.wikipedia.org › wiki › Europa

  Europa (från grekiskans: Ευρώπη) är jordens näst minsta världsdel till ytan men tredje folkrikaste, med ungefär 750 miljoner invånare (2018) varav över 90 procent talar språk som tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen. Europa är världens näst mest tätbefolkade världsdel och har den näst högsta produktiviteten per person.

 11. People also search for