Yahoo Web Search

 1. List of countries by Human Development Index - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › List_of_countries_by_Human

  The indicators are used to create a health index, an education index and an income index each with a value between 0 and 1. The geometric mean of the three indices, the cube root of the product of the indices, is the human development index. A value above 0.800 is classified as very high, between 0.700 and 0.799 as high, 0.550 to 0.699 as ...

 2. Lista över länder efter Human Development Index – Wikipedia

  sv.wikipedia.org › wiki › Lista_över_länder_efter

  Fullständig lista över länder = Ökning. = Stabil. = Minskning. Jämförbara HDI-värden i den nuvarande listan leder inte till "stabil", eftersom HDI-rankning bestäms med hjälp HDI-värden ned till sjätte decimalen. Denna översyn av index släpptes den 21 mars 2017 och omfattar perioden fram till 2015.

 3. Lista över länder efter Human Development Index - List of ...

  sv.abcdef.wiki › wiki › List_of_countries_by_Human

  Lista över länder efter mänskligt utvecklingsindex - List of countries by Human Development Index Från Wikipedia, den fria encyklopedin Detta är den senaste godkända versionen , granskad den 6 juli 2021 .

 4. Lista över länder efter Human Development Index wiki ...

  thereaderwiki.com › sv › Lista_över_länder_efter

  Lista över länder efter Human Development Index. Human Development Index (baserad på 2015 och 2016 års data, publicerad 21 mars 2017). Human Development Index (HDI) är ett standardsätt att mäta välfärd som jämför förväntad medellivslängd, läskunnighet, utbildning och levnadsstandard för jordens länder. Det används för att ...

 5. Lista över länder i Latinamerika efter Human Development ...

  sv.abcdef.wiki › wiki › List_of_Latin_American

  Följande tabeller täcker listan över länder i Latinamerika efter Human Development Index som publicerades i FN: s utvecklingsprograms rapport om mänsklig utveckling. Human Development Index (HDI) är ett jämförande mått på livslängd , läskunnighet , utbildning och levnadsstandard för regioner över hela världen.

 6. Kategori:Listor över länder – Wikipedia

  sv.wikipedia.org › wiki › Kategori:Listor_över_länder

  L. Lista över Europas länder i storleksordning. Lista över GS1 landskoder. Lista över nationella cuper i fotboll. Lista över nationella serier i fotboll. Lista över stater som saknar fullt internationellt erkännande. Lista över länder efter litiumproduktion.

 7. Human Development Index – Wikipedia

  sv.m.wikipedia.org › wiki › HDI

  Human Development Index (HDI) är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder, på samma sätt som bruttonationalprodukt (BNP). Medan BNP fokuserar på materiellt välstånd hävdas HDI ge en mer komplett bild, eftersom det är en sammanvägning av medellivslängd, utbildningsnivå och bruttonationalinkomst.

 8. Lista över länder efter inkomstfördelning – Wikipedia

  sv.m.wikipedia.org › wiki › Lista_över_länder_efter

  Det här är en lista över länder eller territorier efter inkomstfördelning, inklusive Ginikoefficienter enligt FN och CIA . (Not: För att sortera tabellen i avtagande ordning, klicka fyra gånger på sorteringsrutan över kolumnen.) Världskarta som visar staternas Ginikoefficienter.

  Land
  FN Rikaste / fattigaste 10 %
  FN Rikaste / fattigaste 20 %
  FN Gini
  i.u.
  i.u.
  i.u.
  7,2
  4,8
  31,1
  9,6
  6,1
  35,3
  i.u.
  i.u.
  i.u.
 9. List of countries by income equality - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › List_of_countries_by

  List of countries by income equality. World map of the Gini coefficients by country. Based on World Bank data ranging from 1992 to 2018. This is a list of countries or dependencies by income inequality metrics, including Gini coefficients. The Gini coefficient is a number between 0 and 1, where 0 corresponds with perfect equality (where ...

 10. Lista över länder efter ojämlikhetsjusterat index för ...

  sv.xcv.wiki › wiki › List_of_countries_by_inequality

  Detta är en lista över länder efter ojämlikhetsjusterat mänskligt utvecklingsindex (IHDI), som publicerades av UNDP i sin rapport om mänsklig utveckling för 2019 . . Enligt 2016 års rapport kan "IHDI tolkas som nivån på mänsklig utveckling när man räknar med ojämlikhet", medan själva Human Development Index, från vilket IHDI härstammar, är "ett index för potentiell mänsklig ...

 11. People also search for