Yahoo Web Search

 1. About 653,000,000 search results

 1. Londyn ( ang. London) – stolica i największe miasto Anglii i Wielkiej Brytanii, położone w południowo-wschodniej części kraju, nad Tamizą. Jest trzecim co do wielkości miastem Europy, po Moskwie i Stambule, a jednocześnie jednym z większych miast świata zarówno w skali samego miasta, jak i całej aglomeracji.

  • Południowa
  • Anglia
 2. cs.wikipedia.org › wiki › LondýnLondýn – Wikipedie

  Londýn ( anglicky London s výslovností [ˈlʌndən] IPA) je hlavní město Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ležící na jihovýchodě země 80 km [2] od ústí řeky Temže. Produkuje 20 % HDP Spojeného království [3] a londýnská City je jedním z největších světových obchodních center. [4]

 3. People also ask

  What is Londyn?

  What is the city of London also known as?

  What is the London Eye known for?

  What is London known for in music?

 4. en.wikipedia.org › wiki › LondonLondon - Wikipedia

  London is the capital and largest city of England and the United Kingdom, with a population of just over 9 million. It stands on the River Thames in south-east England at the head of a 50-mile (80 km) estuary down to the North Sea, and has been a major settlement for two millennia.

  • England
  • United Kingdom
  • Definícia Londýna
  • Geografia A Podnebie
  • Obyvateľstvo
  • Dnešný Londýn
  • časti Londýna
  • Správne členenie
  • Doprava
  • Vzdelanie
  • Médiá
  • Náboženstvo

  Dnes sa pod pojmom „Londýn“ zvyčajne označuje londýnske súmestie známe ako Veľký Londýn, ktorý bol administratívne založený v roku 1965. Je rozdelený na 33 správnych obvodov. Z nich dva historické obvody si podržali štatút mesta: City of London a City of Westminster. Historicky bola Londýnom nazývaná štvorcová míľa londýnskeho City, čo bolo akési c...

  Veľký Londýn má rozlohu 1 579 km²; je tiež prístavom na rieke Temža, ktorá je prispôsobená na lodnú dopravu. Londýn (City of London) bol založený na severnom brehu Temže a mnoho storočí cez ňu viedol iba jediný most, tzv. London Bridge. V 18. storočí boli postavené ďalšie mosty, čo malo za následok expanziu mesta do všetkých smerov, pretože rovná a...

  Počet obyvateľov Londýna v roku 1801 bol asi 860 000 (pre porovnanie Paríž mal v roku 1802 asi 670 000 obyvateľov). Londýn bol najľudnatejším mestom od roku 1825 do 1925, keď bol prekonaný New Yorkom. Pre obyvateľov a ich prízvuk Londýna sa používa pojem Cockney. Veľký Londýn (1 579 km²) má oficiálne 8 908 081 obyvateľov (2018), čo ho radí po Istan...

  Dnešný Veľký Londýn zahrňuje City a 32 správnych obvodov, vrátane Mesta Westminster. Centrum spoločenského diania Londýna je Westminster, kde sídli väčšina obchodov a zábavných centier. V meste sídlia tiež vedenia najväčších britských priemyselných podnikov (okrem finančného sektoru) a vláda Spojeného kráľovstva. Londýnske City (v Londýne sa tiež m...

  Bližšie informácie v hlavnom článku: Vnútorný Londýn
  Bližšie informácie v hlavnom článku: Vonkajší Londýn

  Veľký Londýn je rozdelený na 32 mestských častí a londýnske City. Jednotlivé samosprávy mestských štvrtí sú najdôležitejšou jednotkou miestnej správy Londýna a sú zodpovedné za väčšinu lokálnych služieb v oblasti, ktorú spravujú. City nie je spravované bežnou miestnou radou, ale historickou Corporation of London. Greater London Authority (GLA), naj...

  Londýn je z pohľadu dopravy jedno z najrušnejších miest na svete. Doprava je spravovaná úradom primátora (Mayor Of London), ale jeho finančný vplyv je obmedzený. Výkonným orgánom riadenia londýnskeho dopravného systému je Transport for London(TfL). Sieť mestskej hromadnej dopravy je jedna z najrozsiahlejších na svete, ale často sa potýka s prehuste...

  Westminster School, Harrow School a St. Paul's School sú jedny z najznámejších a najkvalitnejších stredných škôl na svete, všetky sídlia v Londýne. Londýn je domovom University of London, jednou zo svetových megauniverzít. Sú do nej začlenené inštitúcie University College London, The London School of Economics and Political Science, Queen Mary Univ...

  Médiá Spojeného kráľovstva sú sústredené v Londýne. To sa občas prejavuje tým, že sa koncentrujú na londýnske témy viac, ako to zodpovedá ich významu. Všetky hlavné televízne spoločnosti majú svoje sídla v Londýne, vrátane BBC, čo je najrešpektovanejšia britská spravodajská a mediálna organizácia. V júni 2004 sa niektoré súčasti BBC, napríklad BBC ...

  Keď pápež Gregor Veľký v roku 597 poslal svätého Augustína aby uviedol Anglicko do katolíckej cirkvi, predpokladal, že titul, ktorý získa jeho vyslanec bude Arcibiskup londýnsky, pretože toto mesto bolo známe ako hlavné mesto rímskej kolónie Británia. Vzhľadom na to, že jeho posol bol vrelo privítaný v Kentskom kráľovstve, bolo arcibiskupstvo založ...

 5. The Roman legions established a settlement known as "Londinium" on the current site of the City of London around AD 43. Its bridge over the River Thames turned the city into a road nexus and major port, serving as a major commercial centre in Roman Britain until its abandonment during the 5th century.

  • 21 m (69 ft)
  • London
 6. London (pronounced / ˈlʌndən /) is a city in southwestern Ontario, Canada, along the Quebec City–Windsor Corridor. The city had a population of 422,324 according to the 2021 Canadian census. London is at the confluence of the Thames River, approximately 200 km (120 mi) from both Toronto and Detroit; and about 230 km (140 mi) from Buffalo, New York.

 1. People also search for