Yahoo Web Search

  1. About 31,300 search results

  1. Semipresidencialismo, ou sistema executivo dual, é um sistema de governo em que o presidente partilha o poder executivo com um primeiro-ministro e um conselho de ministros (gabinete), sendo os dois últimos responsáveis perante o poder legislativo do estado.

  2. Semipresidencialismo - Wikipedia, la enciclopedia libre Semipresidencialismo Un sistema semipresidencial o régimen semiparlamentario es, en política, un sistema de gobierno en el que existe un presidente junto con un primer ministro y un gabinete, siendo estos dos últimos responsables ante el órgano legislativo de un Estado.

  3. Un sistema semipresidencial o régimen semiparlamentario es en política, un sistema de gobierno en el que existe un presidente junto con un primer ministro y un gabinete, y los dos últimos son responsables ante la legislatura de un Estado.

  4. Semipresidencialismo, ou sistema executivo dual, é um sistema de governo em que o presidente partilha o poder executivo com um primeiro-ministro e um conselho de ministros , sendo os dois últimos responsáveis perante o poder legislativo do estado.

  5. Spanish: ·a semipresidential government ... Definition from Wiktionary, the free dictionary

  6. El sistema semipresidencialista, semipresidencialismu, democracia semipresidencialista o república semipresidencial, ye un sistema d'organización política parllamentaria na que'l primer ministru y el presidente son participantes activos de les funciones diaries del gobiernu.

  7. Substantivo se.mi.pre.si.den.ci.a. lis .mo, masculino ( Política) sistema político no qual o Executivo é feito por um presidente e por um primeiro-ministro, ambos participando da administração pública do Estado; sistema semipresidencial Verbetes derivados semipresidencialista Etimologia ( Morfologia) semi- + presidencialismo. Ver também

  1. People also search for