Yahoo Web Search

 1. About 380,000 search results

 1. en.wikipedia.org › wiki › VietnamVietnam - Wikipedia

  Vietnam or Viet Nam (Vietnamese: Việt Nam, [vîət nāːm] ), officially the Socialist Republic of Vietnam (SRV), is a country in Southeast Asia. It is located at the eastern edge of mainland Southeast Asia , with an area of 311,699 square kilometres (120,348 sq mi) and population of 96 million, making it the world's sixteenth-most populous ...

 2. Vietnam (Vietnamese: Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) is a country in Southeast Asia. The long-form name of the country is the Socialist Republic of Vietnam. The neighboring countries of Vietnam are China, Laos and Cambodia. Vietnam is one of five countries that still have a communist government. The capital of Vietnam is Hanoi.

 3. Wikipedia là dự án bách khoa toàn thư mở, đa ngôn ngữ mà mọi người đều có thể tham gia đóng góp. Mục tiêu của Wikipedia là xây dựng một bách khoa toàn thư hoàn chỉnh, chính xác và trung lập. Sự phát triển của Wikipedia tiếng Việt phụ thuộc vào sự tham gia của bạn.

 4. Mar 8, 2023 · Vietnam, country occupying the eastern portion of mainland Southeast Asia. Vietnam. Tribal Viets inhabiting the Red River delta entered written history when China’s southward expansion reached them in the 3rd century bce.

 5. People also ask

  What type of government does Vietnam have?

  What are the neighboring countries of Vietnam?

  What is the capital of Vietnam?

 6. Vietnam 8 9 (en vietnamita, Việt Nam, [vîət nāːm] escuchar ), cuyo nombre oficial es (la) República Socialista de Viet Nam (en vietnamita, Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ), 10 es un país soberano del Sudeste Asiático, el más oriental de la península Indochina. Con una población estimada de 98 millones, es el ...

 7. Việt Nam, quốc hiệu là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là một quốc gia nằm ở cực Đông của bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Đông Nam Á, giáp với Lào, Campuchia, Trung Quốc, biển Đông và vịnh Thái Lan .

 1. People also search for