Yahoo Web Search

 1. About 1,890,000 search results
 1. en.wikipedia.org › wiki › 18641864 - Wikipedia

  1864 was a leap year starting on Friday of the Gregorian calendar and a leap year starting on Wednesday of the Julian calendar, the 1864th year of the Common Era (CE) and Anno Domini (AD) designations, the 864th year of the 2nd millennium, the 64th year of the 19th century, and the 5th year of the 1860s decade.

 2. AD 1864 Wikipedia Related Search for: AD 1864 Wikipedia 1864 (MDCCCLXIV) was a leap year starting on Friday of the Gregorian calendar and a leap year starting on Wednesday of the Julian calendar, the 1864th year of the Common Era (CE) and Anno Domini ( AD ) designations, the 864th year of the 2nd millennium, the 64th year of the 19th century ...

 3. People also ask

  What was the story of the TV series 1864?

  What was the major cricket reference publication in 1864?

  How long was the war of 1864 in Denmark?

  What was the Battle of dybboel in 1864?

  • Baggrund
  • Forløb
  • Reaktioner på Retræten
  • Litteratur

  Dannevirke havde i en årrække været i forfald, og både de politiske ledere og den militære overkommando anså derfor stillingen for en befæstning, der blot skulle bruges til at vinde tid ved midlertidigt at bremse en indtrængende hærs fremrykning. Herfra skulle hæren trækkes tilbage til Dybbølstillingen eller Fredericia. Krigsminister Hans Nicolai Thestrup prioriterede imidlertid anderledes. I 1861 fremsatte han en plan, der prioriterede en forstærkning af Dannevirke højt, og i 1862 skabte denne plan begejstring blandt de nationalliberale i Rigsrådet.På denne baggrund blev skanserne ved Dannevirke forstærkede. Kort før 2. Slesvigske Krigs udbrud i januar 1864 blev fæstningen udbygget med nye skanseanlæg tværs over Sydslesvig. (33) I begyndelsen af året 1864 bestod voldene af 27 skanser og en bemanding på 38.000 mand. Derudover anlagdes dæmninger i dalene ved Trenen og Rejde Å, så den helt kunne oversvømmes. Også i marsken ved Frederiksstad anlagdes flere skanser. De vestlige områder...

  Mysunde udgjorde dog blot en kortvarig dansk triumf, idet forposten ved Over Selk allerede den følgende formiddag observerede tyske tropper, der nærmede sig. Ifølge instrukserne skulle denne forpost trække sig tilbage til Kongshøj. hvis den blev angrebet; men Chefen for 11. Regiment, major Rist, var redet ud for at overvåge afløsningen, og da han så østrigerne rykke frem, besluttede han at tage imod angrebet straks i stedet for at vige tilbage til Kongshøj. Det danske angreb blev dog slået tilbage til Kongshøj. Selvom både østrigernes 1. kompagni og den danske major Rist havde klareordrer om, at man kun skulle indlade sig på forposttræfninger, blev der tale om egentlige kampe, som skyldtes, at begge parters officerer overtrådte deres befalinger.. Flere mindre træfninger ved Jagel og Bustrup bekræfte den øverstkommanderende, overgeneral Christian de Meza i hans antagelse om, at Dannevirke ikke kunne holdes, fordi fjenden i den hårde vinter kunne passere vest om Dannevirke over de til...

  Rømningen af Dannevirke blev i samtiden stærkt kritiseret af regeringen og medierne var blevet overbevist om stillingens betydning for Ejderpolitikkens succes. Den danske offentlighed havde betragtet Dannevirke som en nærmest uindtagelig fæstning, og tilbagetoget kom som et chok, der bl.a. udløste uroligheder i København. Monrad udtalte på et møde i Statsrådet den 11. februar, at uroen nu havde mistet betydning, men at den bekræftede hans politiske mål om at fortsætte kampen mod besættelsestropperne med al kraft.General de Meza blev efter et møde i Statsrådet den 26. februar 1864 tvunget til at træde tilbage, på trods af kongens forsøg på at beholde ham i overkommandoen. I Sverige og Norge var reaktionen heftig, og store dele af opinionen krævede støtte til broderfolket. Karl 15. lovede at stille med en hær på 20.000 soldater og sendte gesandter til London, Paris og St. Petersborg for at skabe opbakning til en europæisk aktion mod Østrig - Preussen. Da ingen af disse ville afgive bi...

  Buk-Swienty, Tom (2008), Slagtebænk Dybbøl – 18. april 1864 – historien om et slag, København: Gyldendal, ISBN 978-87-02-05000-4.
  Clemmesen, Michael H.; Frantzen, Ole L.; Friis, Thomas Wegener (2010), Danmarks krigshistorie, København: Gad, ISBN 978-87-12-04579-3.
  Glenthøj, Rasmus (2014), 1864 - Sønner af de Slagne, København: Gads Forlag, ISBN 978-8712-04919-7.
 4. AD:1864 View source History Talk (0) Millennium: 2nd Millennium: Centuries: 18th cent. – 19th cent. – 20th cent. Decades: 1830s 1840s 1850s – ...

 5. 14.9.2021 · The Second National Assembly of the Hellenes took place in Athens (1863–1864) and dealt both with the election of a new sovereign as well as with the drafting of a new Constitution, thereby implementing the transition from constitutional monarchy to a crowned republic.

 6. 1864: Created by Ole Bornedal. With Pilou Asbæk, Sarah-Sofie Boussnina, Bent Mejding, Marie Tourell Søderberg. When Prussia and Austria declare war on Denmark, two brothers are called to serve in the bloodiest battle in Denmark's history.

 1. People also search for