Yahoo Web Search

 1. About 278,000 search results
 1. en.wikipedia.org › wiki › BuddhismBuddhism - Wikipedia

  Buddhism is an Indian religion [19] founded on the teachings of Gautama Buddha, a Śramaṇa also called Shakyamuni (sage of the Shakya's), or "the Buddha" ("the Awakened One"), who lived c. 5th to 4th century BCE. [20] [21] Early texts have the Buddha's family name as "Gautama" (Pali: Gotama).

  • Background and Buddhist Concepts
  • Meaning of Buddha
  • Beliefs of Buddhism
  • Further Reading
  • Related Pages
  • Other Websites

  Siddhartha Gautama (563–483 BC) began life as the infant prince of a small kingdom in what is now the southern part of Nepal. As an adult he left wealth and status behind to search for truth. Enlightened at the age of 35, the Buddha spent the next 45 years of his life traveling and teaching in the northern part of India. He died at the age of 80. T...

  Buddha is a Pali word which means "The Enlightened one". Someone who has woken up to the truth of the mind and suffering and teaches the truth to others is called a Buddha. The word "Buddha" often means the historical Buddha named Buddha Shakyamuni (Siddhartha Gautama). Buddhists do not believe that a Buddha is a god, but that he is a human being w...

  The three jewels

  Buddhists respect and treasure the Three Jewels, which are the Buddha, the Dharma, and the Sangha. The Buddha refers to the awakened one, the Dharma to the Buddha's teachings, and the Sangha to the people who follow the Buddha and his teachings. Buddhists say "I take refugein the Buddha, the Dharma, and the Sangha." They find comfort in these jewels or treasures.

  Four noble Truths

  The Buddha's first and most important teachings are the Four Noble Truths. 1. Life is suffering. 2. The reason for this suffering is that we want things to be a certain way. 3. The way to cure suffering is to rise above this desire. 4. The way to rise above desire is to follow the Noble Eightfold Path, practices which help us change our minds and understanding.

  Noble Eightfold Path

  The Buddha told people to follow a special way of life called the Noble Eightfold Path if they want to understand the Four Noble Truths. These are: 1. Appropriate views. Know and understand the Four Noble Truths 2. Appropriate thought. Turn your mind away from the world and towards the Dharma 3. Appropriate speech. Tell the truth, don't gossip, and don't talk badly about others 4. Appropriate conduct. Don't commit evil acts, like killing, stealing, or living an unclean life 5. Appropriate liv...

  Bechert, Heinz (1984). The World of Buddhism. Thames & Hudson.
  Harvey, Peter (1990). An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-31333-9.
  Armstrong, Karen (2001). Buddha. Penguin Books. p. 187. ISBN 978-0-14-303436-0.
  Gunaratana, Henepola (2002). Mindfulness in Plain English. Wisdom Publications. ISBN 978-0-86171-321-9.
 2. People also ask

  What are some interesting facts about Buddhism?

  What are the main points of Buddhism?

  What are the 5 pillars of Buddhism?

  What are the major types of Buddhism?

 3. Buddhism arose in Ancient India, in and around the ancient Kingdom of Magadha, and is based on the teachings of the ascetic Siddhārtha Gautama. The religion evolved as it spread from the northeastern region of the Indian subcontinent throughout Central, East, and Southeast Asia.

 4. sv.wikipedia.org › wiki › BuddhismBuddhism – Wikipedia

  • Historisk Översikt
  • Spridning
  • Demografi
  • Buddha
  • Buddhistiska begrepp
  • utövande
  • Buddhistiska Skrifter
  • Referenser

  Tidig buddhism

  Det är inte känt när Buddha levde och dateringen av hans liv är omtvistad. Enligt den indiska traditionen ska han ha dött år 374 f.Kr., medan man i modern tid ofta har förlagt hans levnad mellan åren 563 och 483 f.Kr.[4] Andra föreslagna tider för hans död är omkring år 543 f.Kr., år 486 f.Kr. och år 368 f.Kr.[5]

  Vajrayana

  Tantriska skrifter började cirkulera i Indien under 200-talet e.Kr. Många fler tantriska skrifter tillkom ända in på 1100-talet, då buddhismen i Indien i stort sett försvann. Från början av 700-talet dominerade tantriska tekniker och utövningsformer den indiska buddhismen.[22]

  Tidig mahayana

  De arkeologiska fynden rörande den tidiga utvecklingen av mahayana är få. Trots att det är väldokumenterat att många buddhistiska rörelser erhöll donationer, finns det inga tidiga källor som nämner mahayana. Gällande detta finns två huvudsakliga teorier; den ena säger att mahayana inte fanns vid den undersökta tiden, och den andra att mahayana i detta tidiga skede betraktades som kätteri, och således började som en hemlig rörelse förtryckt av de mer etablerade buddhistiska rörelserna. Ordet ”...

  Theravada

  Huvudartikel: Theravada Buddhismen kom till Sri Lanka någon gång mellan 200-talet och 100-talet f.Kr. Spåren efter den tidiga spridningen till Sydostasien är dock inte lika tydliga. Theravadabuddhismen är den form av buddhism som främst förekommer i den delen av världen, men traditionen ser annorlunda ut beroende på vilket land det handlar om.[27] Traditionen kom till Myanmar och Thailand under 300-talet e.Kr., men spreds troligen från södra Indien snarare än från Sri Lanka. I delar av det so...

  Mahayana

  Huvudartikel: Mahayana Mahayana – vilket betyder ”stor vagn” – har en mycket stor bredd, i och med de stora skillnader som föreligger mellan olika mahayanska traditioner.[33] Under Handynastin (206 f.Kr.–220 e.Kr.) – troligtvis under det första århundradet f.Kr. eller e.Kr. – kom buddhismen till Kina.[34] Därifrån spreds den sedan till Korea år 372. Vid år 525 hade buddhismen börjat genomsyra hela det koreanska samhället. Mellan åren 550 och 664 blev buddhismen Koreas statsreligion och den bl...

  Vajrayana

  Huvudartikel: Vajrayana Från och med 400-talet e Kr utvecklades vajrayana i norra Indien. Ett viktigt spridningscentrum var klosteruniversitetet i Nalanda, som emellertid förstördes 1192. En gren av nordindisk vajrayana har överlevt i Nepal i form av newar-buddhismen. Under 700-talet introducerades vajrayana till Kina, och spreds sedan till Korea där den blomstrade under 1300-talet. I Japan blev den också mycket populär under traditionen shingon.[40] Till Tibet spreds den i perioden från 700-...

  Buddhismen är en världsreligion som enligt PewResearchCenter hade omkring 500 miljoner anhängare år 2010, vilka utgjorde omkring 7 % av världens befolkning.[42] År 2010 levde 244 miljoner buddhister i Kina. Dessa utgjorde hälften av alla buddhister i världen.[42] Enligt en demografisk analys av Peter Harvey gjord 2013, hade mahayana 360 miljoner fö...

  Buddha föddes som Siddhārta Gautama, och tillhörde den sydhimalayanska śākyaklanen. Inte mycket är känt om denna klan, men det är från den som han fått namnet Śākyamuni (Shakyamuni), som betyder ”den vise mannen av śākyaklanen”. Han tillhörde kshatriya-kasten, den näst högsta kasten i hindusamhället, och han tillbringade sin ungdom i bekvämlighet o...

  Karma

  Enligt den buddhistiska uppfattningen om karma lämnar alla medvetna handlingar spår som har en effekt och senare leder till någonting. I den tibetanska traditionen sägs handlingar av hat och våld ofta leda till att man återföds i ett helvete och handlingar fyllda av inbillning och förvirring till att man återföds som ett spöke. Om de dåliga handlingarna inte är allvarliga nog för att leda till att man återföds i en värld under den mänskliga världen, påverkar de istället typen av mänsklig åter...

  Återfödelse

  En av de termer som används för att beskriva cykeln av återfödelse är samsara. Det sägs att vi inte bara har haft många tidigare liv, utan snarare att vi har haft omätbart många tidigare liv. Den buddhistiska synen är att återfödelsen saknar början, eller att dess början åtminstone är okänd. Återfödelse sker dock för alla medvetna varelser, vilket innebär att alla människors tidigare liv inte var människoliv, och alla kommande liv kanske inte heller blir människoliv. Växter är dock inte inklu...

  Beroende uppkomst

  Enligt buddhismen uppkommer händelser, situationer och omständigheter som en följd av andra orsaker. Ett exempel på detta är givet i Paticca-samuppada-vibhanga-sutta (SN 12.2), där okunnighet beskrivs som orsaken till allt annat:[59] 1. 1. Okunnighet (gentemot de fyra ädla sanningarna).[59] 2. 2. Kroppsliga, verbala och mentala konstruktioner.[59] 3. 3. Medvetande.[59] 4. 4. Namn och form: känslor, uppfattning, avsikt, kontakt, uppmärksamhet och kropp/materia/form.[59] 5. 5. De 6 känslobasern...

  Hängivenhet

  Enligt de flesta buddhistiska traditioner är tron viktig och ses som något som måste balanseras med visdom. Tron anses dessutom vara en förberedelse för, eller ett komplement till, meditation. Även om hängivenheten ofta kan påminna om meditation är den associerad med moral under triaden ”moral, meditation och visdom”.[73] Hängivenheten till buddhor – och inom mahayana/vajrayana också till bodhisattvor – resulterar ofta i att anhängarna tillber olika slags avbildningar av Buddha och/eller bodh...

  Etik

  I buddhismen utgör etiken grunden för den andliga vägen. Att fästa sig vid etiska riktlinjer och regler som om dessa skulle utgöra hela den andliga vägen, anses dock vara ett hinder för upplysning. Dygd anses generera frihet från samvetskval och ånger. Dygd anses också hjälpa utövare att genom glädje och nöje utveckla meditativt lugn och ge insikter och med tiden leda till att man uppnår nirvana.[80] Buddhistisk etik utgår ifrån en kombination av det mentala tillståndet (inklusive den avsikt...

  Meditation

  Någonting som anses viktigt på den buddhistiska vägen, är utvecklandet av insikt/visdom (pali: pańńā, sanskrit: prajńā). Denna visdom förekommer i tre former vilka är grundade i att 1) höra och läsa de visdomsord som finns nedskrivna i de buddhistiska skrifterna och som förmedlas av de nu levande buddhistiska lärarna, 2) reflektion över dessa lärdomar samt 3) meditativ utveckling och kultivering. Den tredje aspekten är den som anses leda till den äkta visdomen, den som leder till insikt i hur...

  Dagens buddhistiska riktningar har inte samma skriftkanon. Theravada har en skriftsamling skriven på pali: palikanonen. Mahayana har den kinesiska kanonen, och vajrayana har den tibetanska kanonen. Alla dessa skriftsamlingar kan delas upp i ett system kallat tripitaka (sanskrit) eller tipitaka (pali),[110] men i dagsläget används termen tripitaka f...

  Tryckta källor

  1. Kulananda (1998) En vägledning till buddhismen. Stockholm: Svenska Förlaget. 2. Williams, Paul (2009). "Mahāyāna Buddhism: the Doctrinal Foundations: 2nd Edition". Routledge ISBN 0-203-42847-1 3. Conze, Edward (2008). Buddhism: A Short History", Oneworld Publications, ISBN 978-1-85168-568-4 4. Lamotte, Étienne, Sara Webb-Boin (översättning), Jean Dantinne (översättning) (1988) History of Indian Buddhism Peeters Press Louvain-Paris ISBN 90-6831-100-X 5. Hirakawa, Akira (1990) A History of I...

  • ca 500 miljoner
  • Asien
 5. Buddhism ( Pali / Sanskrit: बौद्ध धर्म Buddha Dharma) is a religion and philosophy encompassing a variety of traditions, beliefs and practices, largely based on teachings attributed to Siddhartha Gautama, commonly known as the Buddha, "the awakened one". The following outline is provided as an overview of, and topical guide to ...

 6. This list of Buddhism by country shows the distribution of the Buddhist religion, practiced by about 535 million people as of the 2010s, [4] representing 7% to 8% of the world's total population. Buddhism is the dominant religion in Bhutan, Myanmar, Cambodia, Mainland China, Hong Kong, [5] Japan, [6] Tibet, Laos, Macau, [7] Mongolia, Singapore ...

 1. People also search for