Yahoo Web Search

  1. About 31 search results
  1. en.wikipedia.org › wiki › HuếHuế - Wikipedia

    Huế is bordered by Quảng Điền District and South China Sea to the north, Hương Thủy town to the south and east, Phú Vang District to the east and Hương Trà town to the west. Located on the two banks of the Perfume River , north of Hai Van Pass, 105 km (65 mi) from Danang , 14 km (8.7 mi) from Thuan An Seaport and Phu Bai ...

  2. During the initial phases of the Battle of Huế, due to Huế's religious and cultural status, United States Army troops were ordered not to bomb or shell the city, for fear of destroying the historic structures; but as casualties mounted in house-to-house fighting these restrictions were progressively lifted and the fighting caused ...

  3. Huế tạo nhiều cảm hứng trong các bài hát như: Ai ra xứ huế (Duy Khánh), Gửi em chiếc nón bài thơ (Lê Việt Hòa), Tặng đời chiếc nón bài thơ (Tràn Phán), Nón bài thơ (Trần Trịnh), Huế xưa (Anh Bằng), Huế đã xa rồi (Anh Bằng), Huế khóc (Anh Bằng), Huế nhớ o (Anh Bằng), Huế ...

  4. Kinh Thành Huế được quy hoạch bên bờ Bắc sông Hương, xoay mặt về hướng Nam, với diện tích mặt bằng 520 ha. Kinh Thành và mọi công trình kiến trúc của Hoàng Thành, Tử Cấm Thành đều xoay về hướng Nam, hướng mà trong Kinh Dịch đã ghi "Thánh nhân nam diện nhi thính thiên hạ" (ý nói vua quay mặt về hướng Nam để ...

  5. Prowincja – jednostka podziału fizycznogeograficznego przestrzeni, obejmująca większy teren o zbliżonych cechach środowiskowo-krajobrazowych; prowincja – jednostka podziału administracyjnego niektórych państw świata:

  1. People also search for