Yahoo Web Search

 1. About 9,840,000 search results
 1. “Where can I get a full English” (English) in Filipino is

  kung saan maaari akong makakuha ng isang buong Ingles

 2. English to Tagalog translation by Lingvanex translation software will help you to get a fulminant translation of words, phrases, and texts from English to Tagalog and more than 110 other languages. Use Lingvanex applications to quickly and instantly translate an Tagalog English text for free .

 3. English to Filipino (Tagalog) translation. Communicate smoothly and use a free online translator to instantly translate text, words, phrases, or documents between 90+ language pairs.

 4. Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages.

 5. Online Tagalog to English Translation Software - FREE online website for Translating Tagalog to English.

 6. English to Filipino translation service by ImTranslator will assist you in getting an instant translation of words, phrases and texts from English to Filipino and other languages. English to Filipino Translation provides the most convenient access to online translation service powered by various machine translation engines.

 7. Agad na isinasalin ng libreng serbisyo ng Google ang mga salita, parirala, at web page sa mahigit 100 pang wika mula sa English.

 1. People also search for