Yahoo Web Search

  1. About 28 search results

  1. de.wikipedia.org › wiki › ZachäusZachäus – Wikipedia

    Etymologie. Der Personenname Zachäus (altgriechisch Ζακχαῖος Zakchaíos) ist die griechische Form des hebräischen Namens זַכַּי zakkaj.Bei diesem handelt sich um die rudimentäre Kurzform eines Verbalsatznamens, dessen Subjekt (und theophores Element) ausgefallen ist.

  2. Das Gebäude ist stilistisch dem Brutalismus zuzurechnen. Es besteht aus 152 unverkleideten Beton-Blöcken zwischen 0,84 m 3 (1,84 t) und 64 m 3 (141 t); der höchste Block misst 13,10 Meter. Das Licht fällt durch einfache Glasscheiben, die in die unregelmäßigen Zwischenräume eingesetzt sind, woraus sich überschneidende Lichtbündel ergeben.

  3. Počátky romantismu spadají do období odtržení umění od přítomnosti a jsou ovlivněny jeho nostalgickým zaměřením na minulost, tedy historismem. Romantická architektura jako svébytný styl prakticky neexistuje, konkrétní podoba je pak dána slohem, ze kterého stavba vychází.

  4. Neoklasicismus či novoklasicismus je v architektuře a ve výtvarném umění třetí vlna klasicismu čili návratu ke klasické římské a řecké architektuře. Ve střední Evropě se objevuje od 60. let 19. století jako dekorativní sloh veřejných budov a pak i městských obytných domů a v rozvolněné podobě se vracel i během 20. století.

  5. Definice, hlavní rysy. Totalitarismus je formou vlády, typicky nastolovanou masivní ideologickou propagandou a neskrývaným terorem a brutalitou. Od autokracie se odlišuje tím, že usiluje o „totální“, naprostou moc, a to zpolitizováním veškeré společenské i individuální existence.

  6. Los arquitectos cuyo trabajo refleja ciertos aspectos del estilo brutalista incluyen a Louis Kahn.El historiador de la arquitectura William Jordy dice que aunque Kahn estaba "[o]puesto a lo que él consideraba la postura muscular de la mayoría del brutalismo", parte de su trabajo "seguramente se basó en algunas de las mismas ideas que se enfocaron momentáneamente en la posición brutalista"."

  1. People also search for