Yahoo Web Search

 1. Norway - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Norway

  Norway has two official names: Norge in Bokmål and Noreg in Nynorsk.The English name Norway comes from the Old English word Norþweg mentioned in 880, meaning "northern way" or "way leading to the north", which is how the Anglo-Saxons referred to the coastline of Atlantic Norway similar to leading theory about the origin of the Norwegian language name.

  • Oslo

   Oslo (/ ˈ ɒ z l oʊ / OZ-loh, US also / ˈ ɒ s l oʊ / OSS-loh,...

  • Norway

   The Norwegian monarch is the head of state of Norway, which...

  • PPP

   This article is a list of the countries of the world by...

  • Peter I Island

   Peter I Island (Norwegian: Peter I Øy) is an uninhabited...

 2. Norge – Wikipedia

  no.wikipedia.org › wiki › Norge

  Kongeriket Norge ( nynorsk: Noreg, nordsamisk: Norga, lulesamisk: Vuodna, sørsamisk: Nöörje, kvensk: Norja) er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy. Geografisk sett er landet langt og smalt. På den langstrakte kysten mot Nord-Atlanteren befinner Norges vidkjente fjorder seg.

  • Nordmann, norsk
  • nord, vei
 3. Norge - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Norge

  Norge is Norwegian (bokmål), Danish and Swedish for Norway. It may also refer to: People. Kaare Norge (born 1963), Danish guitarist; Norge Luis ...

 4. Norge (appliance manufacturer) - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Norge_(appliance_manufacturer)

  The Norge brand of appliances was originally manufactured by the Norge Appliance Company, which was once a division of BorgWarner and later a division of Fedders. The Norge name was acquired in 1979 by Magic Chef which in turn was absorbed by Maytag in 1986. Since 2006, Maytag is a part of Whirlpool Corporation.

 5. People also ask

  Where does the last name Norge come from?

  Where can I find a definition of Norge?

  Where did the name Norge appliances come from?

  How many people live in the country of Norway?

 6. Norge – Wikipedia

  sv.wikipedia.org › wiki › Norge
  • Historia
  • Geografi, Klimat och Miljö
  • Styre och Politik
  • Ekonomi
  • Kommunikationer
  • Demografi
  • Kultur
  • Se även
  • Externa länkar

  Tidig historia

  Norge blev ett enat rike under 1000-talet och hade under storhetstiden på 1200-talet överhöghet över Färöarna, Shetlandsöarna, Orkneyöarna, Hebriderna, Man, Island och Grönland, det så kallade Norgesväldet. Enligt vissa historiker innebar Digerdöden år 1349 ett hårt slag, och landet hamnade i skuggan av sina grannländer.[8] Genom Kalmarunionen (1397 till 1523) och giftermålet med det danska kungahuset kom Norge under danskt inflytande. Den ursprungliga norska högadeln gick starkt tillbaka och...

  Unionsupplösning

  Norge blev fullt självständigt 1905 genom att ensidigt förklara sin självständighet från den Svensk-norska unionen. Därigenom avskaffades den gemensamma kungamakten och utrikespolitiken, som i princip var det enda gemensamma politikområdet. Tidigare hade riksståthållarämbetet avskaffats, men kronprinsen eller hans son som uppnått myndig ålder kunde dock vid unionsupplösningen fortfarande vara vicekung av Norge. Dessutom fattades vissa beslut av kungen i Stockholm med närvarande norska statsrå...

  Andra världskriget

  Den 9 april 1940 började Tyskland sitt anfall mot Norge. Städerna Molde, Elverum, Kristiansand, Steinkjer, Voss och Namsos skadades svårt i tyska bombanfall. Narvik, utskeppningshamnen för malm från svenska Malmberget, Kiruna, blev skådeplats för den första segern för den brittiska flottan mot tyskarna. Den svenska malmen från Narvik var mycket viktig för tyskarnas vidare krigföring. Det tog 62 dagar för tyskarna att erövra Norge. Därefter upprättade de en marionettregering med Vidkun Quislin...

  Norge utgör den västra delen av Skandinavien i Nordeuropa. Den kuperade kustlinjen tillsammans med stora fjordar och tusentals öar sträcker ut sig över 2 500 km. Norge delar en 2 542 km lång landgräns med Sverige, Finland och Ryssland åt öster. I väster och söder gränsar Norge till Norska havet, Nordsjön och Skagerrak. I norr ligger Barents hav (se även Norges ytterpunkter). Med sina 385 252 km² (inklusive Svalbard och Jan Mayen) är Norge något större än Tyskland, men det norska landskapet domineras huvudsakligen av berg och höglänt terräng med förhistoriska glaciärer och varierad topografi. Det mest iögonfallande inslaget är fjordarna; djupa havsvikar omgivna av branta sidor och med en grundare tröskel i mynningen. Den längsta är Sognefjorden. Ett annat landform typisk för den norska kusten är de flacka strandflateytorna. Marken består till största delen av granit och gnejs men skiffer, sandsten och kalksten är också vanligt. Stora delar av Norges inland utgörs av slätter och vågig...

  Norge är en konstitutionell monarki med en demokratiskt och parlamentariskt utsedd regering. Norges grundlag från 1814 och sedvanerätt utgör det konstitutionella ramverket. Monarken, som formellt styr riket, har i huvudsak ceremoniella uppgifter. Grundlagen ger monarken rätten att självständigt utnämna sina statsråd men sedan 1884, då parlamentarism infördes, har det blivit så att Norges statsminister måste ha stöd i Stortinget. Formellt sett kan monarken utnämna vem han vill som statsråd i Norges regering, men i praktiken utnämns statsråd på förslag av statsministern. Norges lagstiftande församling, Stortinget, består av 169 ledamöter från år 2005, valda från 19 regioner, fylken. Valsystemet är proportionellt med val vart fjärde år. Stortingets arbete indelas i sessioner, som sträcker sig från första vardagen (måndag-lördag) i oktober till sista vardagen i september nästföljande år. Stortinget är en enkammarförsamling som sammanträder i plenum. Stortinget stiftar lagar, antar stats...

  Den ekonomiska tillväxten i Norge har varit mycket hög sedan 1970-talet. Med en icke köpkraftsordnad BNP/capita på drygt 83000 US-dollar (2008) är landet ett av världens allra rikaste.[20] Som jämförelse var USA BNP/capita knappt 47 000 US-dollar år 2008.[21] Norge har dessutom en av världens jämnaste inkomstfördelning, vilket avspeglas sig i FN:s Human Development Index. I november 2010 var arbetslösheten 2,7 procent, vilket är lågt jämfört med de flesta OECD-länder, och den lägsta siffra i Europa. Högst är arbetslösheten i Oslo med 3,5 procent och den lägsta arbetslösheten finns i Sogn og Fjordane med 1,9 procent.[22] Medelbruttoinkomsten per invånare var i oktober år 2010, 36 700 norska kronor (42 040 svenska kronor) i månaden.[23] Välståndet grundar sig i att landet är välförsett med naturtillgångar som skog, vattenkraft, olja, naturgas och fisk. I synnerhet har olje- och gastillgångarna bidragit starkt till den höga ekonomiska tillväxten. Överskottet av oljeintäkterna investera...

  Sjöfart

  Den långa kustlinjen med fjordar och särskilt svårigheter med landtransporter medförde att Norge utvecklade mycket goda sjöförbindelser såväl inom landet som internationellt. Sammanlagt finns flera tusen hamnar av vilka ett 60-tal drivs i offentlig regi.[36] Längs kusten går privat fartygstrafik liksom den statssubventionerade Hurtigruten för gods och passagerare från Bergen till Kirkenes med många hamnanlöp däremellan. Över fjordar, mellan öar och mellan öar och fastland finns året runt ett...

  Järnvägar

  Norges första järnväg öppnades 1854. Den var 68 km lång och sträckte sig mellan Eidsvoll och Kristiania och var till 50 procent finansierad av engelska privata intressenter, 25 procent av norska och resterande 25 procent av staten. År 1861 öppnades den första egentliga statsbanan, en smalspårig järnväg mellan Hamar och Grundset lite norr om Elverum. Under andra världskriget hade ockupationsmakten vidlyftiga planer på utbyggnad av järnvägsnätet, bland annat en förlängning från Fauske till Narv...

  Vägar

  Även vägnätet i Norge är glest utbyggt. Vad som brukar ses som typiskt för norska vägar är att de är relativt smala. Men från Oslo går det motorvägar som når ut en bit ut i landet. Motorvägsnätet byggs för närvarande ut också för att nå längre ut i landet. Längre ut i landet övergår motorvägarna till motortrafikledersom också dessa är i gott skick. Typiskt för de större vägarna i Norge är att de går genom ett större antal långa tunnlar. Den komplicerade naturen gör det dyrt att bygga vägar i...

  Norge passerade 5 000 000 invånare den 19 mars 2012),[43] varav lite över 600 000 bor i Oslo kommun. Omkring Oslo och det som definieras som Østlandsområdet bor ungefär 1,9 miljon människor. Den största delen av Skandinaviens samisktalande befolkning bor i Norge. Folkmängden i Norge ökade med 1,3 % 2012. Av invånarna är 50,01 procent män och 49,99 procent kvinnor. Uppdelat i åldrarna (1.1.2013): 0–15 år – 19,6 procent, 16–66 år – 67,0 procent, och 67 år och äldre – 13,3 procent.[44] När det gäller etniskt ursprung är den största delen av befolkningen nordisk eller nordgermansk, medan en mindre del i norra delen av landet är samisk eller finsk. Under de senaste åren har invandring utgjort mer än hälften av befolkningstillväxten och en ökande andel av befolkningen är invandrare, 7,3 procent per 1 januari 2003 och cirka 10 procent i januari 2008.[45] De största invandrargrupperna var januari 2008 från Polen (32 100), Pakistan (29 100), Sverige (26 200) och Irak (22 900).[45]Irakierna,...

  Musik

  Norge har en lång och stark tradition av folkmusik.[52][53] Musikaliska förelöpare som Ole Bull och Ludvig Mathias Lindeman jämte klassiska tonsättare som Edvard Grieg och Johan Svendsen har besjälats av denna tradition. Mer moderna musiker A-ha och Röyksoppär även i andra hand arvtagare.

  Litteratur

  Den skriftliga traditionen är gammal, med Konungs skuggsjá, Knut Hamsuns verk, Petter Dass, Bjørnstjerne Bjørnson och Henrik Ibsen som exempel. Landet har väldigt många mindre litteraturpriser. Isländska Heimskringla från 1100-talet beskriver Norge.[54]

  Konst, skulptur

  Norges mest kända målare är tveklöst Edvard Munch, men även Adolph Tidemand, Hans Gude och J.C. Dahl är internationellt kända. Några kända skulptörer är Gustav Vigeland, Arnold Haukeland och Nils Aas.

  • 0,954 (1:a)
 7. Norway - Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

  simple.wikipedia.org › wiki › Norway
  • History
  • Government
  • Economy
  • Ethnicity
  • Culture
  • Politics
  • Largest Cities
  • Organisations Associated with The Government of Norway
  • Related Pages
  • Other Websites

  The battle of Hafrsfjord (872 A.D.) resulted in small kingdoms becoming one larger kingdom, ruled by Harald Fairhair. After the king's death, again there were smaller kingdoms, inside Norway. Stockfish (or fish that has been freeze-dried, outside in cold weather) has been traded and exported; this happened as early as either the 9th century, 10th century, or 11th century until 1066. Other sources say that the exporting was happening as early as the 12th century; stockfish is one of the country's oldest [type of] thingsto be sold for export. In 1349 half of the Norwegian people died, getting sick from the bubonic plague (or Black Death). When a Norwegian king died in 1387, there was no Norwegian king until the 20th century. In 1397, Denmark, Norway and Sweden began the Kalmar Union. The first [known] map, where Norway is drawn, was made in 1482. Sweden left the Kalmar Union in 1523. From 1536/1537, Denmark and Norway formed a personal union that by 1660 became the state called Denmar...

  Ministry of Defence

  The Government has Norwegian soldiers working in Syria (as of 2017) and Afghanistan, together with soldiers from other countries that belong to NATO.

  Exports include :natural gas, oil, hydroelectric power, and fish.Other natural resources are agriculture, forests, and minerals. The government collects much money from various sources, and has policies intended to spread this wealth among Norwegians. This spread of wealth, is done both directly and indirectly.

  Most people in Norway are ethnic Norwegians. They speak a language that is related to German and English. Swedish and Danish are so close to Norwegian that most Norwegians understand them. Across Norway, many different dialects are spoken. Norwegians disagree on how to make one correct written language. Therefore, there are two standard languages, Bokmål and Nynorsk. Nynorsk is used in writing in most of the western areas and in the central mountains. Bokmål is written by most people in the rest of the country. A native population of Norway, the Sami people, has its home in the northern parts of the country. Their language is not at all related to Norwegian. In some parishes in the far north, they make up the majority of people. Many Sami now live outside the Sami homeland, mostly in Oslo and other big cities. Earlier, Sami people were forced to speak Norwegian in school. Now Sami is taught as the first language in school for Sami children, and Norwegian is the first foreign languag...

  Norwegian culture can be compared to English culture in the way that it is considered a bad thing to show off, as opposed to the US, where this is more acceptable. This is a big aspect of Norwegian culture, and it is related to the philosophy of egalitarianism. Because of this, people will understate things, for example if a Norwegian says something is good or nice, it can mean that it's really great. Items from the Viking Age (in Norway), are shown in museums: One item is the Gokstad ship. Museums in Norway includes The Ibsen Museum - named after Henrik Ibsen. The farmers' culture (bondekulturen) was brutal.Unwanted babies were "placed in the forest" (sette barn på skogen) to die, until the nineteenth century; in the end, the [rural] police authority - consisting of individuals called lensmann (en) - were able to control [and stop] these crimes. Modern, cambered skis were invented in the Norwegian province of Telemark in the early 19th century.

  In Norway power is shared among three branches: The justice sector, the government and the parliament (Stortinget). Norway also has a king, Harald V, but he does not have any real power and acts as a symbol and ambassador. This form of government is called a constitutional monarchy. Elections are held every four years, and the winner of the election is the party or coalition of parties that gets the most votes and seats in the parliament. After the elections are done, the winners work together to find out who the prime minister should be, as well as who the other ministersshould be. Here is a short summary of the biggest political parties in Norway, from left to right on the political axis: 1. Red (Rødt): A revolutionary socialist party which works for equality of income, labour rights, a controlled economy and feminism. 2. Socialist Left Party (Sosialistisk venstreparti): The party is not very radical and is concerned with environmental issues as well as education. The party is tra...

  The city with the most people living there (or inhabitants) is Oslo. The city of Bergen has 272,000 people living there; the city of Trondheim has 182,000 people in its population. Some claim that Bergen and Trondheim, each had their time as Norway's capital during the Middle Ages.

  Environment.no Archived 2011-08-13 at the Wayback Machine– State of the environment in Norway
 8. Norge - Wikipedia

  ch.wikipedia.org › wiki › Norge

  demonym = Norsk Norwegian: Nordmann: official_religion = (none) capital =Oslo: capital_population = 666 759 government_type = Unitary parliamentary constitutional monarchy: Monarch = Harald V Prime Minister = Erna Solberg legislature = Stortinget L Sámediggi: area_km2 = 385 207 area_rank = 67 percent_water = 6 population_estimate = 5 391 369 ...

 9. Norge - Wikipedia

  fj.wikipedia.org › wiki › Norge

  Norge, vakaivola na Matanitu ni Norge, e dua na matanitu Nordic e Vualiku ra kei Iurope ka ratou lewena kina na nodra vanua kei na vualiku duadua ni Scandinavian Peninsula; na yanuyanu yawa ni Jan Mayen kei veiyatuyanuyanu ni Svalbard era sa tiki talega ni matanitu e Norge.

 10. Haakon VII of Norway - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Haakon_VII_of_Norway

  During Norway's five years under German control, many Norwegians surreptitiously wore clothing or jewellery made from coins bearing Haakon's "H7" monogram as symbols of resistance to the German occupation and of solidarity with their exiled King and Government, just as many people in Denmark wore his brother's monogram on a pin. The King's ...

 11. People also search for
 1. Ad
  related to: Norge wikipedia