Yahoo Web Search

 1. About 5,920,000 search results
 1. sv.wikipedia.org › wiki › SverigeSverige – Wikipedia

  Sverige ( svenskt uttal: [sværjɛ] ( lyssna) ), formellt Konungariket Sverige ( [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ] ( lyssna) ), är en konstitutionell monarki på Skandinaviska halvön i Nordeuropa. Sverige har landgräns i väst med Norge, i nordost med Finland samt angränsande territorialvatten till Norge i västsydväst, Danmark i sydväst och Finland i öst.

  • ▼ 27,0 (låg)
  • Statsvapen
 2. en.wikipedia.org › wiki › SwedenSweden - Wikipedia

  Sweden ( Swedish: Sverige [ˈsvæ̌rjɛ] ( listen) ), officially the Kingdom of Sweden (Swedish: Konungariket Sverige [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ] ( listen) ), is a Nordic country in Northern Europe. It borders Norway to the west and north, Finland to the east, and is connected to Denmark in the southwest by a bridge-tunnel across the ...

 3. no.wikipedia.org › wiki › SverigeSverige – Wikipedia

  • Etymologi
  • Naturgeografi
  • Demografi
  • Historie
  • Politikk Og Administrasjon
  • Næringsliv
  • samfunn
  • Kulturliv
  • Eksterne Lenker

  Navnet Sverige er første gang dokumentert i det anglosaksiske episke diktet Beowulf, i et manuskript fra 1000-tallet, med navneformen Swēorice. Fra slutten av 1200-tallet er det dokumentert i formen Swerike langs Bottenviken. Det betegnet Svearnas rike i området Svealand. Mot slutten av 1400-tallet hadde navnet endret seg til Swerighe, på 1600-tall...

  Sverige ligger i nord-Europa, på den østre delen av Den skandinaviske halvøy og i flateinnhold er landet det femte største i Europa. Landet grenser til Norge i vest (mye av grensen går langs De skandinaviske fjellene), Finland i nordøst (Muonioälven og Torneälven), samt Danmark i sørvest via Øresundsforbindelsen. I tillegg til fastlandet kommer de ...

  Sverige har, per mai 2018, 10 161 797 innbyggere. De nådde grensen 10 millioner i januar 2017.Befolkningen øker med 60–80 000 personer hvert år, hvorav rundt tre fjerdedeler skyldes innvandring.

  Det finnes arkeologiske vitnesbyrd om at det området som utgjør det nåværende Sverige fikk sine første innbyggere i steinalderen, etter hvert som innlandsisen fra den siste istiden trakk seg tilbake. De første innbyggerne var jegere og samlere, som særlig levde av rikdommene i Østersjøen. En rekke arkeologiske funn fra store handelssamfunn støtter ...

  Sverige har vært et monarki i nesten ett årtusen med skiftende kontroll av en Riksdag. Den lovgivende makt har vært delt mellom kongen og Riksdagen. Den utøvende makt var delt mellom kongen og et adelsråd inntil 1680, etterfulgt av et eneveldig kongedømme. Som en reaksjon på nederlaget i den store nordiske krig begynte frihetstiden i 1719, etterful...

  Understøttet av fred og nøytralitet gjennom hele det 20. århundret har Sverige oppnådd en meget høy levestandard. Dette er bygget opp ved en blandingsøkonomi av kapitalisme og utdeling av betydelige velferdsgoder gjennom en skattefinansiert omfordeling av landets rikdommer. Landet har et moderne distribusjonssystem, gode interne og eksterne kommuni...

  Kalender og helligdager

  Den svenske regjeringen bestemte i 1699 at den gregorianske kalenderen skulle innføres, men motstanden mot en kalender utviklet av katolikker var stor i det protestantiske Sverige og det drøyde inntil 1753 før den endelig ble innført. Den svenske helligdagskalenderen består hovedsakelig av kristne helligdager. Hoveddelen av disse består som en fortsettelse av før-kristne høytideligheter, som midtsommerdagen. Nasjonaldagen er den 6. juni, den kalles Svenska flaggans dagog er offentlig fridag s...

  Forskning

  I 2012 bevilget den svenske stat rundt 30 milliarder svenske kroner til forskning, tilsvarende rundt 1 % av BNP, mens svensk næringsliv brukte i overkant av 2 % på forskning og utvikling. Blant de største offentlige forskningssentre er universitetet i Lund, Karolinska Institutet og Kungliga Tekniska högskolan, mens store firma som Ericsson og AB Volvo er ledende i forskning innenfor næringslivet. Sverige og svenske forskere har også et bredt internasjonalt samarbeid, blant annet bidrar Sverig...

  Utdanning

  Barn mellom 1-5 år har krav på plass i offentlig barnehage, på svensk «förskola» eller mer vanlig slang, «dagis»). Fra de er 6 år gamle og frem til de er 16 går barna i grunnskole. I testene utført av OECDs program for nivå i grunnskoler, PISA, er svenske 15 år gamle elevers nivå nær gjennomsnittet.Etter gjennomført grunnskole fortsetter om lag 90 % av elevene med tre-årig videregående skole, på svensk kalt gymnasium, som både kan kvalifisere for arbeidslivet og for tilgang til universitet. D...

  Svensk kultur er en del av de nordiske, germanske og vestlige verdens kulturområde og svenske kulturuttrykk innen kunst, musikk og litteratur tilslutter seg fremst til disse tradisjonene. August Strindberg anses som den fremste forfatter innen Svensk litteratur, mens Astrid Lindgren er verdenskjent for sine barnebøker. Svenske forfattere har oppnåd...

  (en) Offisielt nettsted
  (en) Sweden – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
  (en) Sverige – galleri av bilder, video eller lyd på Commons
  • Svenske, svensk
  • Stockholm
 4. Det er med sine 450.295 kvadratkilometer, heraf landareal 407.311 km², EU’s 3. største land. Med godt 10,4 millioner indbyggere har Sverige dog en forholdsvis lav befolkningstæthed med 25,5 indbyggere pr. kvadratkilometer landareal (april 2021). Størstedelen af landets befolkning lever i den sydlige del af landet.

  • History
  • Region
  • Religion
  • Music
  • Sports
  • Gallery

  Sweden has been a kingdom for a thousand years. In the Middle Ages, Sweden had the same king as Denmark and Norway. In the early 16th century Sweden got its own king, Gustav Vasa. During the 17th century Sweden was a great power. Sweden had taken Estonia, Latvia, and Finland and parts of Norway, Germany, and Russia. In the 18th century Sweden becam...

  Sweden has 25 historical provinces (landskap). They are found in three different regions: Norrland in the North, Svealand in the central region, and Götalandin the South.

  Sweden has been Christian for a thousand years. Sweden is traditionally a Protestant country, but it is now one of the least religious countries in the world. Statistical surveys say 46-85% of all people in Sweden are agnostics or atheists. This means that they doubt or they do not believe in the existence of a god. About 6.4 million people in Swed...

  In popular music, ABBA, Roxette, The Cardigans, Europe, Entombed, At the Gates, In Flames, Dark Tranquillity, Hypocrisy, Grave, Dissection, Avicii, Tove Lo, Laleh, Watain, and Ace of Basehave had several hits throughout the years.

  Sweden is a country with many talented athletes, such as soccer player Zlatan Ibrahimović. Sweden (men and women's teams combined) has five bronze medals and two silver medals from the World Cup in football (soccer). The soccer league in Sweden is called Allsvenskan (men's) and Damallsvenskan (women's). Sweden has also performed well in ice hockey....

  Sweden - Sverige
  Stockholm
  Stockholm
  Stockholm
 5. The history of Sweden can be traced back to the melting of the Northern Polar Ice Caps. From as early as 12000 BC, humans have inhabited this area. Throughout the Stone Age, between 8000 BC and 6000 BC, early inhabitants used stone-crafting methods to make tools and weapons for hunting, gathering and fishing as means of survival.

 6. Sverige utgör en del av det geografiska område kallat Norden. Med en area på 449 964 km² är Sverige det storleksmässigt tredje största landet i Europeiska unionen och har en befolkningsmängd på drygt 9,3 miljoner människor. Landets huvudstad är Stockholm (se portal ).

 1. People also search for