Yahoo Web Search

 1. About 16,800,000 search results

 1. en.wikipedia.org › wiki › TerrorismTerrorism - Wikipedia

  Terrorism, in its broadest sense, is the use of violence and fear to achieve an ideological aim. The term is used in this regard primarily to refer to intentional violence during peacetime or in the context of war against non-combatants (mostly civilians and neutral military personnel ). [1] The terms "terrorist" and "terrorism" originated ...

  • Suicide Attacks

   Definitions Terrorism. Suicide attacks include both suicide...

 2. Schmid and Jongman. "Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed by (semi-)clandestine individual, group, or state actors, for idiosyncratic, criminal, or political reasons, whereby—in contrast to assassination—the direct targets of violence are not the main targets.

 3. People also ask

  What words are related to terrorism?

  What are some examples of terrorism?

  What are the different definitions of terrorism?

  What is the meaning of terrorist?

  • definitioner
  • Historik
  • indelningar
  • Orsaker
  • Strategi och Metoder
  • förövare
  • Terrorism I Danmark
  • Internationellt Juridiskt Ramverk
  • Se även
  • Litteratur

  Det finns en rad olika definitioner för begreppet terrorism. Ingen definition har lyckats bli universell och accepterad av alla.[9] Begreppet är starkt politiskt och känslomässigt laddat,[10] vilket ökar svårigheten att ge begreppet en precis definition. Studier har visat att det finns över 100 definitioner med ett flertal olika element,[9] liksom ...

  De judiska seloterna brukar utnämnas till historiens första terrorister. Vid tiden för Kristi födelse kämpade de mot det romerska imperiets ockupation. En annan tidig form av terrorism var grupper av assassiner, en muslimsk shiitisk sekt under 1100- och 1200-talet med fästen runt om i Mellanöstern. Assassinernaanvände lönnmordet som vapen, deras me...

  Terrorism kan indelas på olika sätt. En vanlig indelningsgrund utgår från metoden. Då talar man om terroristkategorier som självmordsbombare och flygplanskapare. På senare tid har det även diskuterats om informationskrigföring (från engelskans information warfare) skulle vara en terrorinriktning. Även det antyder en indelning som utgår från metoden...

  För tillfället pågår en omfattande forskning inom flera olika samhällsvetenskapliga fält om terrorismens orsaker.[källa behövs] Det finns en rad orsaker till terrorism men i Europa så är det väldigt ofta separatistiska motiv bakom terrorhandlingar t.ex. ETA:s nationalistiska kamp i många decennier för ett fristående Baskien. I många fall är det oft...

  Strategin för terrorism är främst beroende av psykologiska effekter. Det berörda målet blir chockat och överväldigat. Genom spridningen av osäkerhet och kaos kan terroristernas ideologi verkställas. Sett till förhållandet mellan insats och resultat kan terrorism vara en mycket effektiv form av krigföring. Med relativt lite arbete och utrustning kan...

  Organisationer

  Terroristorganisationer är organisationer som använder sig av våld mot civila för att uppnå politiska mål. Uttrycket "en mans terrorist är en annan mans frihetskämpe" brukar användas för att rättfärdiga terrorism. Även om en titulerad frihetskämpe med rätta kan kalla sig just "frihetskämpe", utesluter det inte att personen använder sig av terrordåd för att sätta skräck i etablissemanget och befolkningen för att nå sina mål. Man kan därför göra skillnad på medel (terrordåd) och den moraliska b...

  Terrorism i Danmark är terrorattentat som utförs i Danmark eller av personer med anknytning till Danmark. Likt övriga länder fick Danmark ett ökat fokus på att försvara sig mot terrorism efter 11 september-attackerna i New York år 2001. Attentatet i New York ledde till skärpta lagar på en rad områden. Den 31 maj 2002 antog Folketinget antiterrorlag...

  Terrorism är enligt lag förbjudet på ett flertal sätt. I respektive land finns förbud mot våldsdåd. Eftersom en stor del av terrorismen är av internationell karaktär, nationellt överskridande, har många mellanstatliga organisationer antagit konventioner som relaterar till terrorism. FN:s generalförsamling har antagit fem fördrag om terrorism, vilka...

  Björn Kumm: Terrorismens Historia. Lund, 2003. ISBN 91-89442-51-2
  Bommi Baumann: Hur det hela började. Författarförlaget, 1976.
  Hansén/Nordqvist: Kommando Holger Mains. Ordfront, 2005.
  Igor Primoratz, red: Terrorism: The Philosophical Issues. 2004.
 4. Terrorism. September 11, 2001, terrorist attack on the New York World Trade Center. Terrorism is the use of fear and violence for political, religious or ideological reasons. Many different types of social or political organizations might use terrorism to try to achieve their goals. People who do the terrorism are called Terrorists.

 5. Perspectives on Terrorism, 4(1), 24-46. LaFree, G., Dugan, L., & Miller, E. (2014). Putting terrorism in context: Lessons from the Global Terrorism Database. Routledge. You can find the Wikipedia entry on terrorist incidents in Europe here and in the United States here. Both provide detailed information (typically with individual entries) of ...

 6. Statsterrorism är terrorism som anbefalls av eller har sitt ursprung från en statsledning, det vill säga att en suverän stats ledning och dess organ medverkar till terrordåd eller understödjer terroristgrupper verksamma mot den egna eller andra länders befolkningar, och som kan vara en del av asymmetrisk krigföring eller statsorganiserad brottslighet.

 1. People also search for