Yahoo Web Search

 1. The United States Geological Survey Library (USGS Library) is a program within the United States Geological Survey, a scientific bureau within the Department of Interior of the United States government. The USGS operates as a fact-finding research organization with no regulatory responsibility.

  United States Geological Survey Library - Wikipedia

  https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Geological_Survey_Library
 2. United States Geological Survey - Wikipedia

  en.wikipedia.org/.../United_States_Geological_Survey

  The United States Geological Survey (USGS, formerly simply Geological Survey) is a scientific agency of the United States government.The scientists of the USGS study the landscape of the United States, its natural resources, and the natural hazards that threaten it.

 3. United States Geological Survey Library - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/United_States_Geological...

  The United States Geological Survey Library (USGS Library) is a program within the United States Geological Survey, a scientific bureau within the Department of Interior of the United States government. The USGS operates as a fact-finding research organization with no regulatory responsibility.

 4. United States Geological Survey - Simple English Wikipedia ...

  simple.wikipedia.org/wiki/United_States...

  The United States Geological Survey (USGS) is a scientific agency of the United States government.The agency is a part of the United States Department of the Interior.. The scientists of the USGS study the landscape of the United States, its natural resources, and the natural hazards that threaten it.

 5. United States Geological Survey — Wikipedia Republished // WIKI 2

  wiki2.org/en/United_States_Geological_Survey

  The United States Geological Survey (USGS, formerly simply Geological Survey) is a scientific agency of the United States government.The scientists of the USGS study the landscape of the United States, its natural resources, and the natural hazards that threaten it.

  • 8,670 (2009)
  • United States
  • March 3, 1879; 139 years ago (as Geological Survey)
  • $1.1 billion (FY2010)
 6. United States Geological Survey – Wikipedia

  sv.wikipedia.org/.../United_States_Geological_Survey

  United States Geological Survey, (USGS) är den amerikanska motsvarigheten till svenska Lantmäteriet och Sveriges geologiska undersökning.Den grundads 1879. [1] och håller till i Reston i Virginia.

 7. アメリカ地質調査所 - Wikipedia

  ja.wikipedia.org/.../United_States_Geological_Survey

  アメリカ地質調査所(アメリカちしつちょうさしょ、英語: United States Geological Survey 、略称: USGS)は、アメリカ合衆国政府の科学的研究機関の一つ。

  • 9,055人(2011年)
  • 1879年3月3日(140年前)
 8. Serviço Geológico dos Estados Unidos – Wikipédia, a ...

  pt.wikipedia.org/.../United_States_Geological_Survey

  United States Geological Survey (USGS) (em português, "Levantamento Geológico dos Estados Unidos") é uma instituição científica, multi-disciplinar e imparcial que se dedica ao estudo oportuno, relevante e imparcial da topografia, dos nossos recursos naturais, e dos desastres naturais que nos ameaçam; concentrando-se em biologia, geografia, geologia, informação geomática, e em água.

 9. United States Geological Survey – Wikipedie

  cs.wikipedia.org/.../United_States_Geological_Survey

  United States Geological Survey (USGS) je americká vědeckovýzkumná vládní agentura. Je součástí struktur Ministerstva vnitra.Pracovníci agentury zkoumají geografii, USA, přírodní zdroje a přírodní katastrofy.

 10. Unitit States Geological Survey - Wikipedia

  sco.wikipedia.org/wiki/United_States_Geological...

  The Unitit States Geological Survey (USGS, umwhile simply Geological Survey) is a scienteefic agency o the Unitit States govrenment.The scientists o the USGS study the laundscape o the Unitit States, its naitural resoorces, an the naitural hazards that threaten it.

  • 8,670 (2009)
  • United States
  • Mairch 3, 1879; 140 years ago
  • $1.1 billion (FY2010)
 11. United States Geological Survey – Wikipedia

  nn.wikipedia.org/.../United_States_Geological_Survey

  United States Geological Survey (USAs geologiske undersøkingar, forkorta USGS) er Engelsk: United States Geological Survey, forkortet USGS) er eit statleg, vitskapleg byrå i USA. Forskarar i USGS studerer landskapet i USA, naturressursar og naturfarar som trugar landet.