Yahoo Web Search

 1. Czech Republic - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Cehia

  The Czech Republic, also known by its short-form name, Czechia, formerly known as Bohemia, is a landlocked country in Central Europe. It is bordered by Austria to the south, Germany to the west, Poland to the northeast, and Slovakia to the east.

 2. Cehia - Wikipedia

  ro.wikipedia.org › wiki › Cehia

  Cehia De la Wikipedia, enciclopedia liberă Cehia (în cehă Česko, pronunție cehă: /ˈt͡ʃɛsko/), oficial Republica Cehă (în cehă Česká republika, pronunțat [ˈtʃɛskaː ˈrɛpuˌblɪka] (ascultă)) este o țară fără ieșire la mare, aflată în Europa Centrală.

  • 2
  • Sněžka (1.603,3 m)
 3. Cehia - Wikipedia, Ențiclopedia liberâ

  roa-rup.wikipedia.org › wiki › Cehia
  • Divizia Administrativã
  • Relighia
  • Culturã
  • Politica

  Di anlu 2000, Republica cecã sã-mpartsa tu treisprã reghionji (cecheashce: kraje) shi cãsãbãlu capital Praga. Cathi reghion are Asemblea a lui reghionalã (krajské zastupitelstvo) shi hejtman(tsi s-tradutsirã ca "prezident a reghionlui"). Tu Praga, puterle a hejtmanlui sãntu ãmpãrtsate anamisa di consiliulu a cãsãbãlui shi celniclu a cãsãbãlui. Di ninte Cehia avea shaptedzãts shase districtsã (reghionj) (okresy) deadun cu trei "cãsãbadz statutori" (fãrã di Praga, tsi avea un status spetsial) cai u-chirurã importantsã a lor tu anlu 1999 cu reforma administrativã; districtsã armasirã ca ãmpãrtsare teritorialã shi sântu shiderle a institutsiilor importante a administratsiiľei di stat.

  Republica cecã deadun cu Estonia, staturle norditse, Gallia, Olanda shi Zelanda Nao are unã di nai ma putsãn relighioze populatsiur tu lume. Tu istorie, Cehľi ira caracterizats ca un popul "tolerant shi indeferent cãtrã relighia". Dupu anumirare di anlu 2001, 59% di statlu sãntu aynostits, atheishci shi nipistipsits, 26,8% sãntu Romacatholits shi 2,5% sãntu Protestantsã. Dupu anumirare, systemlu di piste tsi creaãce anamisa di anumirirle di anľľi 1991 shi 2001 easte atsel di fãrã relighie, tsi crishce pi 19,1 la sutã. Crishcinizmo spunea unã crishcire negativã nai ma multu la Bisearica Romacatholicãtsi chirea 1 miliunj di membrurã a ľei tu 10 anji. Populatsia nai ma mare easte fãrã relighie tsi crishce cu aproape di 2 milionji di ominj. Dupu ancheta di Eurobarometer tu anlu 2005, 19% di tsitizenjľi ceheshci spusirã cã "pistipsecu cã are Dumnidzâ" (tsi easte tu loclu defther cu nai ma putsãn numir anamisa di staturli di Unia europeanã dupu Estonia, tsi are 16%), a 50% spusirã cã "pis...

  Muzica

  Muzica tu Republica cecã are zãrtsinj shi tu opera di analtã culturã shi symfonia shi tu muzica traditsionalã di Cehia (Bohemia) shi Morava. Diverzitate culturalã shi araspãndire sãntu aspectsã multu importante tu muzica cecã. Compozitorľi ira sum mare influentsã di muzica traditsionalã; jazzlu shi muzicã bluegrass s-adrarã multu populare; pop muzicã partsial s-fãtsea di hiturľi tu limba anglicheascâ cãntats pi limba cecã (nai ma multu tu anjľi 1960-1989). Anamisa di compozitorľi na mãri sãnt...

 4. Cehia - Wikiwand

  www.wikiwand.com › ro › Cehia

  Cehia , oficial Republica Cehă ) este o țară fără ieșire la mare, aflată în Europa Centrală. Ea se învecinează cu Polonia la nord, cu Germania la vest, cu Austria la sud și cu Slovacia la est. Capitala sa și cel mai mare oraș, având 1,3 milioane de locuitori, este Praga.

 5. Categorie:Cehia - Wikipedia

  ro.m.wikipedia.org › wiki › Categorie:Cehia

  Categorie:Cehia. Limbă. Urmărește. Modificare. Această categorie curpinde o listă de articole referitoare la Cehia, Uniunea Europeană. Wikimedia Commons conține materiale multimedia legate de Categorie:Cehia.

 6. Geografia Cehiei - Wikipedia

  ro.wikipedia.org › wiki › Geografia_Cehiei
  • Relief
  • Climă
  • Hidrografie
  • Vegetație
  • Resurse Naturale

  Cehia are un relief predominant de podiș, dezvoltat pe o veche structură hercinică, denumită Masivul Boemiei. Peisajul ceh variază; partea sa occidentală, Boemia, constă dintr-un bazin, străbătut de Elba și Vltava (Moldau în germană), înconjurat în special de munți mici, precum Sudeții (incluzând Krkonoše, unde se află și punctul cel mai înalt al țării, Sněžka de 1.602 m). Moravia, în est, este de asemenea o regiune relativ muntoasă, străbătută de Morava. Aici se află și izvorul Odrei (Oder în germană). Apele Cehiei curg spre trei mări diferite: Marea Nordului, Marea Baltică și Marea Neagră.

  Climatul local este temperat, cu veri calde și ierni reci, un exemplu de combinație între influențele continentale și cele oceanice.

  Cehia se caracterizează printr-o bogată rețea de cursuri de apă, care se îndreaptă spre trei mări: Marea Nordului (fluviul Labe sau Elba, cu afluentul său Vltava), Marea Neagră (Morava și alți afluenți ai Dunării) și Marea Baltică (Odra sau Oder). De pe teritoriul ei izvorăsc două importante fluvii ale Europei Centrale: Odra și Elba.

  Formația vegetală caracteristică este pădurea de foioase, care acoperă o treime din suprafața țării, la care se adaugă pășunile.

  Resursele naturele sunt variate, dar, în general, fără rezerve și producții importante, cu excepția cărbunilor și a sării. Cehia are, în schimb, însemnate resurse forestiere și un bogat potențial hidroenergetic.

 7. Lista orașelor din Cehia - Wikipedia

  ro.wikipedia.org › wiki › Lista_orașelor_din_Cehia

  Lista orașelor din Cehia. De la Wikipedia, enciclopedia liberă. Sari la navigare Sari la căutare. Orașe mari din Cehia clasate după numărul de locuitori: Praga. 1 170 571. Brno. 367 729. Ostrava.

 8. Istoria Cehiei - Wikipedia

  ro.wikipedia.org › wiki › Istoria_Cehiei

  În 28 octombrie 1918, Cehia și Slovacia își proclamă independența și unirea, formând un nou stat: Prima Republică Cehoslovacă. În 1938 aceasta cedează Ungariei, Ucraina subcarpatică. În perioada interbelică, Cehoslovacia era anexată la Germania nazistă și eliberată de aliați la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

 9. Proiect:Cehia - Wikipedia

  ro.m.wikipedia.org › wiki › Proiect:Cehia

  Puteți marca articolele de interes pentru proiectul acesta introducând formatul {{Proiect Cehia}} în pagina de discuții a articolelor respective, sau adăugând proiectul Cehia în lista de proiecte specificată cu formatul {{Proiecte multiple}}.

 10. Praga - Wikipedia

  ro.m.wikipedia.org › wiki › Praga

  Praga a fost aleasă capitală a noului stat. Orașul s-a dezvoltat atât din punct de vedere urbanistic, cât și economic. În 1930, Praga avea aproximativ 850.000 de locuitori. De-a lungul celei mai mari părți a istoriei sale, Praga a fost un oraș multietnic, cu importante comunități ale cehilor, germanilor și evreilor.