Yahoo Web Search

 1. About 98,300 search results

 1. en.wikipedia.org › wiki › ShamanismShamanism - Wikipedia

  Shamanism is a religious practice that involves a practitioner ( shaman) interacting with what they believe to be a spirit world through altered states of consciousness, such as trance.

 2. Shamanism is a practice where a practitioner reaches altered states of consciousness. Supposedly, the shaman perceives and interacts with a spirit world, and channels these energies into this world. [1] A shaman is a person regarded as having access to, and influence in, the world of good and bad spirits.

 3. sco.wikipedia.org › wiki › ShamanismShamanism - Wikipedia

  Shamanism ( / ˈʃɑːmən / SHAH-mən or / ˈʃeɪmən / SHAY-mən) is a practice that involves a practitioner reachin altered states o consciousness in order tae encoonter an interact wi the spirit warld an channel these transcendental energies intae this warld. Films Quantum Men (Carlos Serrano Azcona) Spain 2011 Other Worlds (Jan Kounen) France 2004

 4. People also ask

  What does the Bible say about shamanism?

  What are the basic principles of shamanism?

  What can shamanism do for You?

  What illnesses can shamanism address?

  • världsbild och Symbolspråk
  • Animism
  • Schamanismens Historia och utbredning
  • Schamanen
  • Exempel på Schamaner
  • Se även

  Schamanismen anser att världen är fylld av osynliga andar, förfäder och krafter vilka kan påverka de levande. Ofta ses den ordinära verkligheten som en illusion - medan andevärlden/drömvärlden är platsen varifrån allting styrs. Man kan likna det vid en dockteater där dockorna (varelser i den vanliga verkligheten) styrs av bakomliggande krafter (and...

  Schamanismen kan i praktiken betraktas som animism. Animism är en religiös uppfattning där man tror att naturen är besjälad, till exempel tror man att det finns en naturandei varje sten och växt. Naturen är levande, den består av gudar och andar, och alla delar av kosmos upplevs som förbundna med varandra. Universum består av ett verkligt nätverk a...

  Troligtvis har schamanismen uppkommit hos tidigare jägar- och samlarfolk för 20 000-30 000 år sedan. ”Specifika kulturella drag” har senare utvecklats inom schamanismen hos till exempel nordamerikanska urfolk och samer. Schamanismen finns utbredd över hela världen. I Nordamerika, Sydamerika, Arktis, Sibirienoch Asien finns den så kallade traditione...

  En schaman eller shaman' är en central person inom schamanismen och används ofta synonymt med medicinman och medicinkvinna. En schaman utför religiösa funktioner som ytligt kan liknas vid både en prästs och en magikers. Schamaner tros även besitta övernaturliga krafter, till exempel att kunna tala med andar. Schamaner berättar att de vandrar in i "...

  Medicinmän hos indianerna
  Nåjd hos samerna
  Medicinmän i Afrika
  Kahuna i Hawaii
 5. Shamanism is a flexible custom that is embedded in a framework of cosmological beliefs and practices. [13] Shamans believe there is a spiritual connection between everything in the universe, and therefore, do not consider Shamanism to be a religion, nor a science. Instead, Shamanism can be viewed as healing or helping technology. [14]

  • Mircea Eliade
  • France, United States
  • 1951
  • 1951
 6. Mongolian shamanism is an all-encompassing system of belief that includes medicine, religion, a reverence of nature, and ancestor worship. Central to the system were the activities of male and female intercessors between the human world and the spirit world, shamans ( böö) and shamanesses ( udgan ).

 1. People also search for