Yahoo Web Search

 1. Kamishibai - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Kamishibai

  Kamishibai ( Japanese: 紙芝居, "paper play") is a form of Japanese street theater and storytelling that was popular during the Depression of the 1930s and the post-war period in Japan until the advent of television during the twentieth century. Kamishibai was told by a kamishibaiya (" kamishibai narrator") who travelled to street corners ...

 2. Kamishibai - Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

  simple.wikipedia.org › wiki › Kamishibai

  Kami-shibai ( Japanese: 紙芝居) is a storytelling performance with picture cards, and is a traditional Japanese entertainment for children. In Japanese "Kami" means paper and "shibai" means drama or enternainment. The performer tells a story and shows pictures from scene to scene. Kami-shibai is a bidirectional media which is comprised of ...

 3. People also ask

  Why was kamishibai so popular in the 1930s?

  What was the purpose of the kamishibai board?

  Where did the Japanese word kamishibai come from?

  How are the episodes of the kamishibai series made?

 4. Kamishibai — Wikipédia

  fr.wikipedia.org › wiki › Kamishibai

  Histoire. Le kamishibai a suivi l'histoire du Japon depuis le VIII e siècle [1].Son origine véritable remonterait au XII e siècle, époque à laquelle, dans les temples bouddhistes, les moines se servaient des emaki (rouleaux de dessins) pour transmettre des histoires moralisatrices à une audience généralement illettrée [réf.

 5. Kamishibai – Wikipedia

  de.wikipedia.org › wiki › Kamishibai
  • Überblick
  • Literatur
  • Weblinks
  • Einzelnachweise

  Die Ursprünge des Kamishibai können bei den buddhistischen Wandermönchen des 10. Jahrhunderts gefunden werden. Sie nutzten die Methode des bildgestütztenErzählens mit Bilderrollen (emaki), um buddhistische Lehren zu verbreiten.Die heute bekannte Form des Kamishibai entwickelte sich zu einer Populärkultur der japanischen Vorkriegszeit. Die Vorführer des Kamishibai erzählen mit kurzen Texten zu wechselnden Bildern, die in einen bühnenähnlichen Rahmen geschoben werden. Die Texte und Bilder werden eigens für diese Erzählformerarbeitet. Entstanden ist diese Form des öffentlichen Theaters zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Süßigkeitenverkäuferfuhren mit dem Fahrrad durch die Dörfer und Städte. Auf dem Gepäckträger war ein Holzrahmen befestigt, in den sie die Geschichtentafeln einlegten, um ihre Geschichten vorzutragen. Kamishibai ist ein Bühnenmodell aus Holz für das angeleitete gesellige Erzählen, in dem eine kindorientierte Geschichte in szenischer Abfolge von Bildern präsentiert wird. Die...

  Ellen Rudolph: Das kleinste Theater der Welt. In: Die Grundschulzeitschrift, 22 (2008) 218/219, S. 36–39
  Elvira Wrensch: Kamishibai.Erzählen, Lesen und Spielen mit einem japanischen Bildtheater. In: Die Grundschulzeitschrift, Heft 12/2011, S. 24–27
  Holm Schüler: Sprachkompetenz durch Kamishibai. Dortmund: Verlag KreaShibai.de 4. erweiterte Auflage 2018. ISBN 978-3-00-028118-1.
  Stephan Köhn: Traditionen visuellen Erzählens in Japan. Eine paradigmatische Untersuchung der Entwicklungslinien vom Faltschirmbild zum narrativen Manga. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2005, ISBN 9...
  ↑ Das Papiertheater Kamishibai, Beschreibung über Aufbau und Einsatz.
  ↑ Kamishibai als Form des visuellen und aktiven Geschichtenerzählens
  ↑ a b c Frederik L. Schodt: Manga! Manga! The World of Japanese Comics. S. 62.
 6. Kamishibai – Wikipedia

  sv.wikipedia.org › wiki › Kamishibai
  • Historisk framväxt
  • Modern Tid
  • på webben
  • Se även
  • Litteratur
  • Externa länkar

  Att berätta till bilder har en lång tradition i Japan och sågs vid buddhisttempel redan under Heian-perioden (781–1185).[1] Kringvandrande buddhistmunkar och -nunnor visade stora bilder och bildrullar, emaki (絵巻物), samtidigt som de framförde moraliska budskap för att sprida sin lära till en mestadels illitterat publik. Med tiden kom berättarformen att användas även för historier med andra motiv än religiösa. Metoden höll i sig under århundradena och under Edoperiodenutvecklades olika former av gatuberättande i kombination med bilder, bland annat fanns det små transportabla scener. Dessa var föregångare till vad som nu avses med kamishibai och som utvecklades under 1920-talet.

  Under 1920- till 1950-talet upplevde kamishibai en renässans. Berättaren, gaito kamishibaiya, sålde godis och visade sina bilder i ”teatern” som kunde ställas på en cykel, när föreställningen pågick och sedan lätt förflyttas från plats till plats. Berättaren använde två små klappbräden av trä, kallade hyoshigi (拍子木), för att annonsera sin ankomst till en ny plats. De barn som köpte godis fick de bästa platserna framför scenen. När en publik väl var samlad, brukade gaito kamishibaiyan dra flera historier med hjälp av en följd illustrerade kartongblad, som förvarades instoppade i scenramen och drogs bort ett efter ett allteftersom berättelsen fortskred. Historierna var ofta serier och nya episoder förväntades vid varje besök till en viss by. Detta var en populär förströelse ända in på 1950-talet, både bland barn och vuxna. Kamishibai var en billig form av underhållning under mellankrigstidens depression och följande svåra tider, vilken också erbjöd en anställningslös möjligheten av en...

  Kamishibai finns även som elektroniskt format för användning med en dator. Stephen P. Lepisto och Jennifer Diane Reitz på Accursed Toys har skapat en datorbaserad version av konstformen. Programmet kan fritt laddas ner av den som önskar göra sin egen berättelse. Att ladda ner och läsa andras verk betingar dock en viss avgift. Programmet erbjuder animation, midi-musik och ljudeffekter utöver traditionell kamishibai och formatet inbjuder till anime- eller manga-stil utförande.

  Matsui, Noriko; How to perform Kamishibai – Q & A, Doshinsha,Tokyo (engelsk version 2008). ISBN 978-4-494-02242-7(praktisk handledning med illustrationer)
  Dianne de Las Casas; Kamishibai Story Theater: The Art of Picture Telling, Teacher Ideas Press (2006). ISBN 1591584043
 7. Kamishibai - Wikipedia, la enciclopedia libre

  es.wikipedia.org › wiki › Kamishibai
  • Kamishibai en La Red
  • Actualidad
  • Véase también
  • Enlaces Externos

  El Kamishabai también se puede encontrar en formato digital para ser visto en un computador. Lepisto y Jennifer Diane Reitz de Accursed Toys crearon una versión computarizada de esta forma de arte. Cualquier persona puede descargar gratuitamente el programa y crear su propia historia o descargar el trabajo de otros autores. El programa difiere del kamishabai original por la posibilidad de hacer uso de animaciones, música en formato midi y otros efectos de sonido. La mayoría de las historias en esta variante usan el estilo de dibujo y de contar la historia del manga y animeincluyendo la gama de géneros que se puede encontrar en estos.

  En la actualidad la técnica del Kamishabai se emplea entre docentes y cuentacuentos, dado su potencial para fomentar la narración oral.[2]​ Algunos ejemplos de autores que emplean la técnica del Kamishibai 1. José Carlos Román 2. Sanpei Shirato 3. Rafael Cippolini

 8. Kamishibai — Wikipedia Republished // WIKI 2

  wiki2.org › en › Kamishibai

  Apr 09, 2021 · Kamishibai (Japanese: 紙芝居, "paper play") is a form of Japanese street theater and storytelling that was popular during the Depression of the 1930s and the post-war period in Japan until the advent of television during the twentieth century. Kamishibai was told by a kamishibaiya ("kamishibai narrator") who travelled to street corners with sets of illustrated boards that they placed in a ...

 9. Kamishibai - Wikipedia

  it.wikipedia.org › wiki › Kamishibai

  Il Kamishibai (紙芝居 Kamishibai?), traducibile come "spettacolo teatrale di carta", è una forma di narrazione che ha avuto origine nei templi buddisti nel Giappone del XII secolo, dove i monaci utilizzavano gli emakimono per narrare ad un pubblico, principalmente analfabeta, delle storie dotate di insegnamenti morali.

 10. Yamishibai: Japanese Ghost Stories - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Yamishibai:_Japanese_Ghost

  Yamishibai: Japanese Ghost Stories also known in Japan as Yami Shibai (闇芝居, Yami Shibai, lit. Dark Play) and Theater of Darkness is an ongoing Japanese anime series. The first season was directed by Tomoya Takashima, with scripts written by Hiromu Kumamoto and produced by ILCA. Each episode was animated to mimic the kamishibai method of ...

 11. People also search for