Yahoo Web Search

 1. Kungariket Ungern – Wikipedia

  sv.wikipedia.org › wiki › Kungariket_Ungern

  Kungariket Ungern var en monarki i Centraleuropa som bildades 1001 och i olika former med skiftande gränser existerade fram till 1918 då Österrike-Ungern upplöstes och resterna av den ungerska rikshalvan uppgick i Demokratiska republiken Ungern.

 2. Kungariket Ungern (1920–1946) – Wikipedia

  sv.wikipedia.org › wiki › Kungariket_Ungern_(1920

  Kungariket Ungern (ungerska: Magyar Királyság) också känt som Regentskapet, existerade från 1920 till 1946 och var ett de facto land under Miklós Horthy.Horthy representerade officiellt den abdikerade ungerska monarken Karl IV, apostoliska kungen av Ungern.

 3. Kungariket Ungern (olika betydelser) – Wikipedia

  sv.wikipedia.org › wiki › Kungariket_Ungern_(olika

  Kungariket Ungern (1920–1946) – en stat i Europa 1920–1946 Det här är en förgreningssida , som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet. Om du kom hit via en wikilänk i en annan artikel, gå gärna tillbaka dit och korrigera länken så att den pekar direkt på den sida som länken avser.

 4. Osmanska Ungern – Wikipedia

  sv.wikipedia.org › wiki › Osmanska_Ungern
  • Bakgrund
  • konsolidering Av Det Osmanska Styret
  • Vasallskap över Transsylvanien

  På 1500-talet expanderade Osmanska riket gradvis i Balkan samtidigt som Kungariket Ungern lamslogs av bondeuppror och adelsdispyter. Efter att ha erövrat Belgrad år 1521 lät sultan Süleyman I invadera Ungern och besegrade den ungerska hären i slaget vid Mohács 1526. Ludvig II av Ungern stupade varefter Ungern stod både ledarlöst och utan krigsförmåga. Huvudstaden Buda plundrades men sedan drog sig turkarna tillbaka vilket resulterade i ett maktvakuum i landet. Med stöd av den ungerska lågadeln och sultanen valdes vojvoden av Transsylvanien, Johan Zápolya, till ny kung av Ungern kort därefter. Samtidigt valdes ärkehertig Ferdinand av Österrike också till kung av Ungern med stöd av magnaterna i landets västra delar. När Ferdinand försökte hävda sina anspråk på hela kungariket genom att ena sina områden (Kungliga Ungern) med de delar som Johan Zápolya kontrollerade gick Osmanska riket in för att skydda sin kandidat till Ungerns krona och belägrade Wien 1529.[1]Samma år svor Johan Zápol...

  Tvisten om vem som var rättmätig kung av Ungern löstes tillfälligt genom förlikningen i Grosswardein år 1538 där det bestämdes att båda parter skulle erkänna varandras anspråk på Ungerns krona och behålla de delar man redan kontrollerade, vilket befäste uppdelningen av landet. När den barnlöse Zápolya sedan avled skulle hans anspråk och områden tillfalla huset Habsburg.[1] Johan Zápolya avled 1540, men inte barnlös; samma år hade han fått sonen Johan Sigismund med sin hustru Isabella Jagellonica. Hon blev förmyndare åt sin son och bad omgående sultan Süleyman om hjälp för att låta Johan Sigismund få överta anspråken på Ungerns krona från fadern. Österrike gick då i krig för att säkra ärkehertig Ferdinands anspråk, Osmanska riket annekterade mellersta och södra Ungern samt huvudstaden Buda år 1541 och Süleyman garanterade Johan Sigismund Zápolyas rätt till resterna av Östra ungerska kungariket, som Johan II.[1][2] Riksförståndaren biskop Georg Martinuzzi, som med sultanens godkännand...

  Johan Sigismund Zápolya gick i freden i Speyer 1570 med på att avsäga sig anspråken på Ungerns krona. Den tysk-romerske kejsaren Maximilian II, Ferdinands efterträdare, blev därmed oomtvistad kung av Ungern och erkände i gengäld Johan Sigismund som furste av Transsylvanien och "en del av Konungariket Ungern", dvs de delar av östra Ungern som huset Zápolya fortfarande kontrollerade (Partium).[4] Formellt blev han därmed en vasall till den enda kungen av Ungern, kejsar Maximilian. Johan Sigismund dog barnlös året därpå och de transsylvanska ständerna valde Stefan Báthory till ny furste; denne återställde genast vasallskapet till Osmanska riket.[1]

 5. Kungariket Dalmatien – Wikipedia

  sv.m.wikipedia.org › wiki › Kungariket_Dalmatien

  Kungariket Dalmatien (kroatiska: Kraljevina Dalmacija, tyska: Königreich Dalmatien, italienska: Regno di Dalmazia) var en administrativ enhet inom kejsardömet Österrike, sedermera Österrike-Ungern, som ägde bestånd mellan 1815 och 1918 och hade den österrikiske kejsaren som kung.

 6. Ungern – Wikipedia

  sv.wikipedia.org › wiki › Ungern
  • Historia
  • Geografi
  • Politik och Styre
  • Ekonomi
  • Demografi
  • Kultur
  • Externa länkar

  Stora delar av Ungern hörde i antiken till den romerska provinsen Pannonien. Senare invandrade germanska stammar, och på 400-talet var landet först centrum i hunnerriket och därefter i avarernas rike, som erövrades av Karl den store 796.[6] I slutet av 800-talet vandrade magyariska stammar under Árpád västerut från nuvarande Ryssland. Några av dessa stammar bosatte sig på slätten mellan Donau och Tisza. År 1000/1001 skapades en kristen statsbildning av Stefan I, som omfattade nästan hela det område som kallas Donaubäckenet eller Karpaterbäckenet. Rikets storhetstid inföll på 1300- och 1400-talen. Det framträngande Osmanska riket besegrade ungrarna i slaget vid Mohács 1526 och under 1500- och 1600-talen delades Ungern i tre delar: Kungliga Ungern med kung från österrikiska Habsburg-ätten, furstendömet Transsylvanien och en del som ingick i Osmanska riket[7]. Osmanerna besegrades 1697 men försök att bilda ett helt självständigt Ungern slogs ner och hela landet fick en Habsburg-kung. E...

  Större delen av Ungern består av slättland, bland annat det stora området Alföld med inslag av pusta.[14] Under förhistorisk tid var den ungerska slätten täckt av vatten, och kom när vattnet drog sig tillbaka att täckas av flodavlagringar, som i dag tillsammans med ditblåst lössjordger stora vidder av mycket bördig mark. Två tredjedelar av Ungerns yta är uppodlad. Främst odlas vete och majs, men det finns också stora odlingar av frukt, sockerbetor och grönsaker. På Bakonyskogens sydsluttningar och i nordvästra delen av landet odlas vin. Den helt dominerande staden i landet är huvudstaden Budapest, med över två miljoner invånare. Den gamla stadsdelen Buda ligger på Donaus västra strand, och den modernare stadsdelen Pest på dess östra strand. Berömda byggnader är Kröningskyrkan och parlamentsbyggnaden. Staden var besatt av turkarna 1541–1686. Stora skador vållades under andra världskrigetoch folkresningen 1956. Andra stora städer är Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Pécs, Szegedmed fler...

  Folkrepresentationen kallas Országgyűlés och har numera 199 mandat, fördelade enligt en kombination av majoritets- och proportionella val. Landet är en elektoral autokrati med regelbundna och fria val. De senaste parlamentsvalen har dock fått kritik av internationella observatörer.[16] År 2019 klassades Ungern av Freedom House som det första EU-land som inte är helt fritt, med motiveringen att premiärminister Viktor Orbáns Fidesz-parti använt sin supermajoritet till att införa begränsningar och kontroll över oppositionen, media mm sedan 2010.[17][18] År 2020 förlorade Ungern sin klassificering som demokrati, enligt V-Dem-institutet vid Göteborgs universitet, och räknas nu mera som en elektoral auktoritär regim. Detta gör Ungern det första ickedemokratiska land i EU. "Det är det mest extrema fallet av demokratisk tillbakagång på sistone”, enligt rapporten.[19][20] Tiden efter det första helt fria valet 1990 präglades länge av två grupper av partier som växlade vid makten, ett nationa...

  Landets valuta är forint (HUF).[13]Den ekonomiska utvecklingen i Ungern har tagit fart och bruttonationalprodukten (BNP) har ökat markant senaste åren. Den privata sektorn svarar för drygt 80 procent av BNP. Utländska investeringar till ett värde av 23 miljarder amerikanska dollar har gjorts sedan 1989. Inflationen har sjunkit från 14 procent (1998) till 4,7 procent (2003). Export är viktigt för den ungerska ekonomin, speciellt inom EU. Cirka tre fjärdedelar av all handel sker mellan Ungern och andra EU-länder. Länder som Tyskland, Ryssland och Kina är speciellt viktiga för den ungerska ekonomin. [28]

  Etniska grupper

  1. Ungrareutgör 90,0 % av befolkningen. 2. Romer4,0 % 3. Tyskar2,6 % 4. Serber1,9 % 5. Slovaker0,8 % 6. Rumäner0,7 % Den romska befolkningen lider av socialt och ekonomiskt utanförskap och diskriminering.[25]

  Religionstillhörigheter

  1. Romerska katoliker51,5 % 2. Calvinister15,5 % 3. Lutheraner12,5 % 4. Övriga 7,5 %

  Språk

  1. Ungersktalande98,2 % 2. Talare av andra språk 1,8 %

  Ungern har sedan tidig medeltid varit den västliga civilisationens östligaste utpost i Europa. I samband med ökande autonomi inom det österrikiska kejsardömet blommade en modern högkultur upp, och i dag är Budapests kaféer och kulturinrättningar inte sämre än de som återfinns i Wien. Mellan floderna Donau och Tisza finns en stor rikedom i folkdräkter, folksånger och folkdanser. Spåren av balkanism kan iakttas i blandningen av serbisk, svabisk-tysk, slovakisk, rumänsk och romsk folkkultur i dess möte med den ungerska kulturen. Det ungerska kulturinflytandet är alltjämt märkbart i näraliggande provinser som Vojvodina, Transsylvanien, södra Slovakien och Österrike, där på många ställen också stora ungerska minoriteter bor. Ungern odlar mycket paprika, vilket återspeglar sig i ungerska matlagningen med rätter som gulyás, pörkölt och lecsó samt kryddan pirosarany. En annan ungersk matspecialitet är det friterade brödet langossom i Sverige blivit känt på olika stadsfestivaler.

 7. Wikizero - Kungariket Ungern

  www.wikizero.com › sv › Kungariket_Ungern

  Kungariket Kroatien förenades med Ungern genom personalunion 1102. År 1241 invaderades Ungern av Mongolväldet, och efter några inledande segrar krossades den ungerska armén i slaget vid Mohi. Den mongoliska invasionen varade fram till 1242 varefter kung Béla IV av Ungern lät uppföra åtskilliga borgar för att skydda mot framtida hot ...

 8. Kungariket Kroatien (Habsburg) – Wikipedia

  sv.m.wikipedia.org › wiki › Kungariket_Kroatien

  Kungariket Kroatien, som hade sina rötter i det medeltida kroatiska rike som hade grundats 925 och som sedan 1112 var i personalunion med kungariket Ungern, blev nu underställt Habsburgarna och formellt en del av det Habsburgska riket.

 9. Ungerns historia – Wikipedia

  sv.wikipedia.org › wiki › Ungerns_historia
  • Ursprung och Medeltid
  • Ockupation och Tredelning Av Riket
  • Österrike-Ungern
  • Två Världskrig
  • Folkrepublik
  • Demokrati och Tredje Ungerska Republiken
  • Ungerns Historia I Årtal

  I slutet av 800-talet vandrade magyariska stammar under Árpád västerut från nuvarande Ryssland. Några av dessa stammar bosatte sig på slätten mellan Duna (Donau) och Tisza. Furst Géza som var den förste av Árpáddynastin som lät sig kristnas hade redan under 900-talets slut genom att öppna landet för kristna missionärer lagt grunden för en ungersk kristen statsbildning, men hans son Vajk, senare Stefan I kom att fullborda enandet av landet. Stefan begär av påven Sylvester II en krona och han kröns i Székesfehérvárjulhelgen år 1000 eller möjligen 1001. Stefan som visar sig vara en mycket kraftfull konung vägrar svära lojalitet mot den tysk-romerske kejsaren och slår även ned dennes angrepp på Ungern år 1030. Därmed försäkrades Ungerns fortsatta självständiga existens i Europa. Vidare påbjuder Stefan att var tionde by skall uppföra en kyrka, samt inbjuder ytterligare missionärer till landet. Stefan förlänas därmed av påven titeln Apostolisk Konung och ger honom rätten att bära det apos...

  Det framträngande Osmanska riket besegrade ungrarna 1526 vid slaget vid Mohács. Här delades landet i tre delar: kungliga Ungern (det övre Ungern, ung. nuvarande Slovakien och en del av nordvästra Ungern) styrdes som en provins av habsburgarna, Transsylvanien blev en självständig provins styrd av ungerska furstar men under turkisk insyn, samt resterande, södra och mellersta delarna under direkt osmanskt styre. Den kungliga ungerska administrationen evakuerades från Buda och flyttades till Pozsony, nuvarande Bratislava. Här, nära Wien, i "Stora Kröningskyrkan" kröns elva kungar och åtta drottningar. Sedan osmanerna besegrats av Österrike1697 upprättades Ungern åter, nu i en personalunion med Österrike. Furst Rákóczi leder ett uppror mot Habsburgarna 1703-1711.

  Efter det österrikiska nederlaget i det så kallade "brödrakriget" mot Preussen 1866 utnyttjade den ungerska ledningen det österrikiska underläget i syfte att återställa landets integritet och uppnå en jämställd ställning gentemot Österrike. I och med 1867 års Ausgleich ("utjämning", eller kompromiss) bildades slutligen dubbelmonarkin Österrike-Ungern och den ungerska staten tilläts bilda ett självständigt parlament. Nu uppstod två distinkta "rikshälfter", den kejserligt österrikiska samt den konungsligt ungerska (med den allestädes närvarande beteckningen K. und K.). Gemensam administration i form av kejsare, utrikes- och försvarsministerium bibehölls dock i Wien. Ungern återgick till 1848 års konstitution och Frans Josef kunde nu under fredligare omständigheter krönas till ungersk kung.[1]

  Då Österrike drog ut i krig 1914 drogs även den ungerska "rikshälften" ut i krig. Efter centralmakternas nederlag i första världskriget upplöste segermakterna den österrikisk-ungerska dubbelmonarkin 1918. Den för det ungerska konungariket separata freden undertecknades på slottet Grand Trianon, Versailles den 4 juni 1920. Vid Trianonfördraget 1920 hamnade mer än två tredjedelar (71,5 %) av det historiska Ungern i Rumänien, Tjeckoslovakien, Jugoslavien och Österrike. Detta fick till följd att stora etniska ungerska grupper kom att hamna som minoriteter i de nya grannländerna. Den ungerska politiken präglades efter kriget av stark irrendentism och revisionism. Det nationella trauma som följde Trianonfreden drev den ungerska politiken mot ett enda mål; att återbörda de förlorade territorierna. Efter första världskriget uppstod ett mycket kortlivat demokratiskt styre, men kommunisten Béla Kun tog makten och utropade Ungern till socialistisk rådsrepublik och gjorde även försök att värna...

  Vid valet 1945 fick Oberoende småbrukarpartiet 57 procent av rösterna medan kommunisterna fick 17 procent, men den verkliga makten låg i kommunisternas händer, vilka hade den sovjetiska ockupationsmaktens stöd. Moskvatrogne kommunisten Mátyás Rákosi blir vice premiärminister, men snart utrensar och utmanövrerar han de andra politikerna. Efter valet 1947 ändrar de också konstitutionen så att landet blev en folkrepublik. Kommunistpartiet styrde sedan Ungern fram till 1989. Den 28 december 1948 förstatligas alla företag och kommunisterna har full kontroll över landet. Säkerhetspolisen ÁVO/ÁVH inleder massarresteringar och tortyr. Efter Stalins död 1953 utnämns Imre Nagy av Kremlledningensom premiärminister. Nagy försöker reformera kommunistpartiet men motarbetas av Rákosi som kommer tillbaka till makten 1955. 1956 Ungernrevolten riktad mot kommunisterna och sovjetdominansen startar 23 oktober. Reformkommunisten Imre Nagy ansluter sig till revolutionärerna och bildar en flerpartiregerin...

  Ungerns kommunistiska regering undergräver DDR genom att, den 19 augusti 1989 under den så kallade Paneuropeiska picknicken vid gränsstaden Sopron, tillåta DDR-medborgare ta sig över den ungerska gränsen till väst. Efter det kommunistiskt styrets fall i Östeuropa deklarerade Mátyás Szűrös Tredje ungerska republikenpå årsdagen av folkresningen 1956. Första fria demokratiska valen hölls 1990. Landet anslöt sig till Nato 1999 och till Europeiska unionenden 1 maj 2004.

  ca. 896Ungrarnas intåg över Karpaterna
  1000 Stefan Ikrönas med den "Heliga Kronan".
  efter 1001Stefan I tvingar ungrarna att acceptera den nya ordningen.
 10. Sankt Stefanskronans länder – Wikipedia

  sv.wikipedia.org › wiki › Sankt_Stefanskronans_länder

  Sankt Stefanskronans länder (ungerska: Szent István Koronájának Országai, kroatiska: Zemlje Krune svetog Stjepana, tyska: Länder der heiligen Stephanskrone) är en historisk benämning för de territorier som var bundna till Kungariket Ungern inom Habsburgska riket och sedermera Österrike-Ungern.

 1. Ad
  related to: Kungariket Ungern wikipedia