Yahoo Web Search

 1. Szwajcaria – Wikipedia, wolna encyklopedia

  pl.wikipedia.org › wiki › Szwajcaria

  Szwajcaria, Konfederacja Szwajcarska (łac. Helvetia, Confoederatio Helvetica, niem. die Schweiz, Schweizerische Eidgenossenschaft, fr. Suisse, Confédération suisse, wł. Svizzera, Confederazione Svizzera, romansz Svizra, Confederaziun svizra) – państwo federacyjne w Europie Zachodniej.

 2. Historia Szwajcarii – Wikipedia, wolna encyklopedia

  pl.wikipedia.org › wiki › Historia_Szwajcarii
  • Związek Szwajcarski
  • Reformacja
  • Rewolucja Francuska
  • Neutralność
  • Xx Wiek
  • Bibliografia

  Początki tworzenia państwa Szwajcarskiego sięgają XIII wieku. W 1291 roku prakantony Uri, Schwyz i Unterwalden zawarły Akt Konfederacji Szwajcarskiej, który przyczynił się do powstania Związku Szwajcarskiego. Akt z 1291 między leśnymi kantonami stanowił sojusz obronny w przypadku agresji zewnętrznej. Działania, polegające na wewnętrznej konsolidacji terytorialnej i toczenie walk z cesarstwem, miały na celu uniezależnienie od Habsburgów. Te dążenia znalazły swoje odzwierciedlenie w legendach o przysiędze na Rutli, Wilhelmie Tellu i Winkelriedzie. Przez cały XIV wiek Szwajcarzy prowadzili wojny z Habsburgami, zwyciężając w następujących bitwach: 1. 1315 rok – pod Morgarten, 2. 1386 rok – pod Sempach 3. 1388 rok – pod Nafels. Skutkiem zwycięstw stało się utrwalenie niezależności politycznej Szwajcarów. W latach 1332–1353 do Związku Szwajcarskiego przystąpiły następujące kantony: Berno, Glarus, Lucerna, Zug, Zurych. W 1499 Związek Szwajcarski został uznany przez cesarstwo. W latach 1501...

  W XVI wieku Szwajcaria stała się jednym z centrów reformacji. Uldrich Zwingli i Jan Kalwin prowadzili swoją działalność w miastach, będących siedzibą władz lokalnych. Wojny religijne doprowadziły w 1531 roku do podziału wyznaniowego Szwajcarii. W 1648 roku niepodległość Szwajcarii został potwierdzona przez pokój westfalski. W drugiej połowie XVII wieku Szwajcaria przygarnęła hugenockich uciekinierów z Francji, wskutek czego odnotowała wzrost gospodarczy, bowiem Hugenoci trudnili się przeważnie rzemiosłem.

  Brak scentralizowanej władzy wywołał w XVIII wieku kryzys polityczny i społeczny. Władzę sprawowali bogaci mieszczanie i szlachta, co stało się główną przyczyną buntów reszty społeczeństwa. Pod wpływem nastrojów w sąsiedniej Francji w Szwajcarii dochodziło do powstania zrzeszeń o poglądach rewolucyjnych. W 1798 roku działacze liberalno-lewicowi w porozumieniu z rządem francuskim doprowadzili do wybuchu powstania w Vaud. Na skutek działań zbrojnych tzw. Stara Konfederacja Szwajcarska została zastąpiona nowym państwem o nazwie Republika Helwecka. Kryzys wewnętrzny ułatwił Francuzom interwencję w sprawy Szwajcarii. Napoleon Bonaparte narzucił jej nową konstytucję zwaną Aktem Mediacyjnym, która uzależniała Szwajcarów od Francji i wymusiła na nich udział w wojnach napoleońskich po stronie Napoleona. Niekorzystna dla Szwajcarii sytuacja polityczna spowodowała nasilenie w społeczeństwie nastrojów antyfrancuskich.

  18 listopada 1813 roku rząd Szwajcarii ogłosił neutralność. 20 maja 1815 roku kongres wiedeński został jej gwarantem. W 1817 roku Szwajcaria przystąpiła do Świętego Przymierza, co spowodowało umocnienie się strony konserwatywnej. Spory pomiędzy katolikami a protestantami z jednej strony oraz pomiędzy liberałami a klerykałami z drugiej przyczyniły się do wybuchu wojny domowej 1847 roku, w której zwyciężyła strona radykalna. W 1848 roku została przyjęta nowa demokratyczna konstytucja, na mocy której związek państw stał się państwem związkowym (od 1874 roku republika federacyjna) ze stolicą w Bernie. Na przełomie XIX i XX wieku w Szwajcarii nastąpił prężny rozwój gospodarki. W strukturze przemysłu dominowały drobne przedsiębiorstwa. Rozwinęła się bankowość, turystyka zagraniczna, podniosła się stopa życiowa mieszkańców. Ponieważ Szwajcaria miała status państwa neutralnego, została dogodnym miejscem dla emigrantów politycznych (m.in. polscy wychodźcy popowstaniowi, polscy emigranci-socj...

  Podczas pierwszej i drugiej wojny światowej Szwajcaria zachowała neutralność. W 1921 roku weszła do Ligi Narodów, której siedzibę wyznaczono Genewę. W międzywojniu krajem rządziły gabinety koalicyjne (najsilniejszą partią była Szwajcarska Partia Radykalno-Demokratyczna). Ogólnie Szwajcaria była państwem z silnym przemysłem, jednak przemysł rozwinął się w niektórych kantonach ze względu na ich położenie geograficzne, np. w Gryzonii, gdzie dominowały turystyka i hotelarstwo. Pomimo rozwoju tych gałęzi gospodarczych poziom bezrobocia w niektórych regionach był wysoki, co powodowało obawy przed emigrantami zarobkowymi (Überfremdung). W polityce zagranicznej, mimo kompromisów wobec narastającego w Europie faszyzmu, udało się Szwajcarii zachować neutralność, mimo prozachodnich sympatii. Od roku 1923 Helweci zacieśniali stosunki ekonomiczne i polityczne z Księstwem Liechtensteinu, wiążąc ten kraj z własnym na płaszczyźnie ekonomicznej i politycznej. W latach 30. XX wieku Szwajcaria rozpocz...

  Paweł Czechowski. Konfederacja Szwajcarska: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. „Histmag.org”, maj 2019. [dostęp 2019-05-30].
  Jerzy Wojtowicz: Historia Szwajcarii. Wrocław: 1989. ISBN 83-04-02941-3.
  Tadeusz Branecki: Szwajcaria w czasach Republiki Helweckiej (1798–1802) i Mediacji (1803–1813) – podstawy ustrojowe.
  Szwajcaria. Historia, [w:] Encyklopedia PWN [online][dostęp 2020-04-23].
 3. Szwajcaria - Wikiwand

  www.wikiwand.com › pl › Szwajcaria

  Szwajcaria, Konfederacja Szwajcarska – państwo federacyjne w Europie Zachodniej. Jest jednym z niewielu państw, w których obowiązują szeroko stosowane formy demokracji bezpośredniej. Szwajcaria od kongresu wiedeńskiego w 1815 roku jest państwem neutralnym. Do Organizacji Narodów Zjednoczonych przystąpiła dopiero 10 września 2002 po przegłosowaniu tej decyzji w referendum ...

 4. Szwajcaria Kaszubska - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Szwajcaria_Kaszubska

  Szwajcaria Kaszubska (Kaszëbskô Szwajcariô, Kashubian and German: Kaschubische Schweiz) (literally: Kashubian Switzerland) - is the northern region of the Kashubian Lake District. In the region of the Kashubian Switzerland is located the highest point in the Polish Lowland ( Niż Polski ) - Wieżyca (329 metres above sea level).

  • Poland
 5. People also ask

  Kim jest Szwajcaria?

  Kiedy powstała Szwajcaria?

  Co to jest Szwajcaria, Konfederacja Szwajcarska?

  Jakie są największe miasta Szwajcarii?

 6. Geografia Szwajcarii – Wikipedia, wolna encyklopedia

  pl.wikipedia.org › wiki › Geografia_Szwajcarii
  • Położenie I Powierzchnia
  • Geologia
  • Trzy Główne Strefy
  • Hydrografia
  • Klimat
  • gleby
  • Flora
  • Fauna
  • Środowisko
  • Szwajcarskie Obiekty Światowego Dziedzictwa UNESCO

  Szwajcaria leży w Alpach (60% powierzchni kraju zajmują Alpy), na wschód od Francji i na północ od Włoch. Pod względem geopolitycznym zaliczana jest do Europy Zachodniej, chociaż w niektórych źródłach określana jest jako państwo środkowoeuropejskie. Różnice te wynikają z faktu, że nie ma jednego przyjętego przez wszystkich podziału Europy. Według ONZ oraz National Geographic Szwajcaria leży w Europie Zachodniej. The World Factbook oraz Encyklopedia Britannica umiejscawiają ten kraj w Europie Środkowej. Szwajcaria należy także do regionu zwanego Mitteleuropa(niem. „Europa Środkowa”). Znaczenie tego ostatniego terminu ma charakter nie tylko geograficzny, ale także kulturalny i polityczny. Powierzchnia kraju wynosi 41 277 km² (39 997 km² zajmuje ląd a 1280 km² wody)[a]. Szwajcaria graniczy z pięcioma państwami: Szwajcaria nie ma dostępu do morza, a jej największym zbiornikiem wodnym jest Jezioro Genewskie.

  Największy wpływ na obecne ukształtowanie terenu Szwajcarii miała orogeneza alpejska, podczas której powstały Alpy. Krystaliczne podłoże uformowało się w paleozoiku, od 540 do 360 mln lat temu. Następnie między 205 a 96 mln lat temu uformował się między Eurazją a Afryką Ocean Tetydy. Ocean ten osiągnął swą maksymalną wielkość w kredzie, 135 mln lat temu. Kolizja między płytą eurazjatycką a afrykańską spowodowała stopniowe zanikanie tego oceanu. Proces kolizji tych płyt trwa do dziś. Wynikiem tego właśnie procesu jest wypiętrzenie się Alp. Wyżyna Szwajcarska zbudowana jest głównie z molasy, skały osadowej powstałej na dnie starego oceanu. Szwajcaria leży w regionie dość spokojnym pod względem tektonicznym, chociaż w 1356 doszło tu do trzęsienia ziemi, na skutek którego całkowicie została zniszczona Bazylea. Było to największe zjawisko sejsmiczne w historii całej Europy Środkowej. Najbardziej aktywnym rejonem jest Nizina Górnoreńska.

  Szwajcaria podzielona jest na trzy główne strefy: Alpy, Wyżynę Szwajcarską i góry Jura. Każda z tych stref ma inny charakter geologiczny. Są jednak małe regiony niebędące częścią trzech wcześniej wspomnianych. Pierwszym jest rejon na północ od Renu, w rejonie Bazylei, za pasmem Jury. Drugi to rejon Mendrisio w Nizinie Padańskiej. Oba te wyjątki są jednak znacznie mniejsze powierzchniowo niż trzy główne. Szwajcarskie Alpy zajmują południową część kraju. Zajmują one około 60%, Wyżyna Szwajcarska 30%, a Jura 10% powierzchni kraju. Tereny Jury i Alp są bardzo rzadko zaludnione, z wyjątkiem niektórych większych dolin. Większość Szwajcarów zamieszkuje na Wyżynie Szwajcarskiej, gdzie znajdują się największe miasta, jak np. Genewa, Zürich czy Berno. 1. Osobny artykuł: Góry w Szwajcarii.

  Terytorium Szwajcarii należy do zlewisk 4 mórz: Północnego, Śródziemnego, Czarnego i Adriatyckiego; większa część powierzchni kraju jest odwadniana przez Ren (dł. w granicach Szwajcarii – 375 km, częściowo wyznacza granicę z Austrią) z dopływami Aare i Thur oraz Rodan (dł. w granicach Szwajcarii – 264 km). We wschodniej części płynie Inn (dopływ Dunaju), w południowej – Ticino (dopływ Padu). Rzeki Szwajcarii mają bardzo duże zasoby hydroenergetyczne. Liczne są w Szwajcarii jeziora, których łącznie jest około 1 500 z czego 77 ma powierzchnię większą niż 10 ha. Największe są jeziora graniczne. Jeziora Szwajcarii są pochodzenia polodowcowego. W Szwajcarii znajduje się 6% europejskich zapasów czystej wody. Źródła mają tu między innymi: Ren, Aare, Rodan, Inn i Ticino. W państwie tym znajdują się też znaczne zapasy wód gruntowych oraz wiele naturalnych (np. Jezioro Genewskie) i sztucznych (np. Sihlsee) jezior. Jeziora i inne zbiorniki wodne zawierają 50% szwajcarskich zapasów wody, lodowc...

  Warunki pogodowe na Wyżynie Szwajcarskiej są z reguły umiarkowane. Temperatury poniżej zera występują tu między grudniem a marcem. Średnia temperatura wynosi tutaj 9 °C na wysokości około 500 m. Średnia wysokość opadów na Wyżynie wynosi 1000 mm. W górach Jura i Alpach na wyżej położonych terenach panują niższe temperatury, a w Alpach także występują lodowce. Na terenach tych występuje także większa ilość opadów, między 1200 a 1600 mm. W wyższych partiach Alp ilość opadów może wynieść nawet 2500 mm. Leżący na południu kanton Ticino posiada subtropikalną roślinność, a temperatura jest średnio o około 2–4 °C wyższa. Według klasyfikacji klimatów Köppena na Wyżynie Szwajcarskiej panuje klimat morski umiarkowany lub oceaniczny, a Alpy zaklasyfikowane zostały jako klimat alpejski albo tundra. W klimacie morskim umiarkowanym lata są chłodne, a zimy łagodne. W górach Jura klimat jest trochę chłodniejszy. W Alpach temperatura maleje, a ilość opadów śniegu rośnie wraz ze wzrostem wysokości.

  Gleby Szwajcarii są mało żyzne, przeważają kamieniste gleby górskie, a w wyższych partiach Alp – rankery. W Jurze występują kamieniste rędziny, zaś na Wyżynie Szwajcarskiej tereny pokrywają kwaśne gleby brunatne.

  Szwajcaria leży w europejskiej strefie lasów mieszanych, gdzie ze względu na ukształtowanie powierzchni występuje piętrowy układ roślinności. Lasy pokrywają 30% powierzchni kraju. Tereny podgórskie do wysokości 1 200- 1250 m n.p.m. pokrywają lasy mieszane z przewagą gatunków liściastych. W lasach tych rosną buki, dęby, wiązy, a z iglastych – jodły. Ponad wysokość 1 200 m las zmienia się w iglasty, do wysokości 1900 m n.p.m. rosną lasy świerkowe z udziałem modrzewia i limby oraz sosny. Lasy te przechodzą w zarośla różanecznika i kosodrzewiny, powyżej 2 200 m tereny pokrywają hale alpejskie. Najwyższe partie Alp zajmuje piętro turni, w którym oprócz nielicznych gatunków roślin kwiatowych występują mchy i porosty.

  Fauna typowa dla europejskich lasów mieszanych i górskich. W lasach mieszanych żyją sarny, dziki, jelenie, borsuki, kuny, wiewiórki. Na polach i łąkach spotyka się zające szaraki, lisy pospolite, wiele gatunków gryzoni. W piętrze subalpejskim i alpejskim bytują zwierzęta górskie, do których należą kozice, świstaki i koziorożce alpejskie, zające bielaki. W górach można spotakć takie drapieżniki jak: rysie, żbiki czy wilki szare, które niedawno wróciły do Szwajcarii. W Szwajcarii introdukowano też bobra europejskiego którego populacja jest coraz bardziej liczna. Występuje tam też blisko 30 gatunków nietoperzy. Skład gatunkowy ptaków jest identyczny dla innych obszarów Europy. Jeziora i rzeki obfitują w ryby.

  Większość terenu Szwajcarii stanowią delikatne środowiska alpejskie i lodowcowe. Postępujące uprzemysłowienie kraju zrodziło pewne problemy.

  Szwajcarska arena tektoniczna Sardona
  Jezioro Oeschinensee
 7. Kanton (Szwajcaria) – Wikipedia, wolna encyklopedia

  pl.m.wikipedia.org › wiki › Kanton_(Szwajcaria)

  Kanton – podstawowa, terytorialna jednostka administracyjna Szwajcarii . Szwajcaria jest państwem federacyjnym, składającym się z 26 kantonów, 143 okręgów i 2222 gmin, które posiadają bardzo szeroką autonomię. Aż do połowy XIX wieku kantony były samodzielnymi mini-państwami, które posiadały własne armie, same strzegły ...

 8. Polityka broni w Szwajcarii – Wikipedia, wolna encyklopedia

  pl.wikipedia.org › wiki › Polityka_broni_w_Szwajcarii
  • Broń związana Z Wojskiem
  • Ilość Broni W obiegu
  • Noszenie Broni
  • Kupno Broni
  • Strzelanie Rekreacyjne
  • Proch Strzelniczy
  • Przestępczość Z bronią
  • Linki zewnętrzne

  Armia szwajcarska od długiego czasu opiera się na milicji, czyli powoływaniu do wojska każdego mężczyzny od 20. do 30. roku życia. Rekrut taki odbywa trzytygodniowe szkolenie, gdzie uczy się posługiwania bronią - dziś jest to karabin 5,56 × 45 mm SIG 550 i/lub samopowtarzalny pistolet 9 mm SIG P220 dla oficerów i sanitariuszy. Do października 2007 roku wydawane były również zestawy nabojów 50 szt. × 5,56 mm lub 48 szt. × 9 mm, opieczętowane i sprawdzane regularnie czy nie doszło do naruszenia paczki z nabojami bez zgody wojska. Amunicja ta mogłaby zostać użyta przez wszystkich dorosłych mieszkańców do obrony kraju podczas niespodziewanej inwazji na Szwajcarię. W październiku 2007 roku Szwajcarska Rada Związkowa zadecydowała, że należy zaprzestać dystrybucji nabojów dla wszystkich żołnierzy, a obecna liczba powinna być zwrócona. Do marca 2011 roku ponad 99% nabojów zostało zwrócone. Dziś już tylko członkowie policji i sił specjalnych mogą posiadać w domu amunicję służbową. Gdy okres...

  Statystyki z 2001 roku wskazują że w szwajcarskich domach jest około 420 000 karabinów automatycznych, głównie SIG 550. Zanotowano 320 000 karabinów samopowtarzalnych i pistoletów wykluczonych ze służby wojskowej. Niecały milion karabinów zakwalifikowanych jest jako „mała broń”. Całkowita ilość broni w Szwajcarii szacowana jest na 1,2 do 3 milionów egzemplarzy.

  Noszenie broni w miejscach publicznych i na zewnątrz wymaga Waffentragschein, czyli przepustki na posiadanie broni– jest ona w większości wydawana tylko osobom prywatnym pracującym w ochronie. Dość powszechnym widokiem na ulicy jest jednak osoba udająca się na odbycie ćwiczeń wojskowych ze swoim karabinem na ramieniu.

  Warunki zgodne z aktem z 1999 r.

  1. Aby nabyć broń w sklepie komercyjnym nabywca musi posiadać Waffenerwerbsschein, czyli pozwolenie na zakup trzech sztuk broni. Każda osoba powyżej 18 roku życia która nie jest psychicznie upośledzona lub uznana za stwarzającą niebezpieczeństwo i nie figurująca w systemie sądowniczym może ubiegać się o takie pozwolenie. 2. Do kupna broni od osoby prywatnej pozwolenie nie jest niezbędne, ale sprzedający jest zobowiązany mieć pewność, że kupujący spełnia warunki wspomniane powyżej. Zazwyczaj d...

  Zmiany wyegzekwowane przez układ z Schengen

  Powyższe zasady zmieniły się 1 grudnia 2008 roku, gdy Szwajcaria przystąpiła do układu z Schengen, gdy wszystkie kraje członkowskie muszą dostosować swoje prawo do prawa wspólnotowego. Począwszy od ustawy Waffengesetzw parlamencie zmienią się następujące rzeczy: 1. Bezprawne posiadanie broni będzie karane. 2. Handel bronią osób prywatnych będzie wymagał ważnego certyfikatu posiadania broni: ze szwajcarskiego punktu widzenia to radykalne posunięcie drastycznie zmniejszy handel bronią między os...

  W Szwajcarii strzelanie rekreacyjne jest szeroko rozpowszechnione. Jest to popularna forma spędzania wolnego czasu i wspierana aktywnie przez rząd. 200 000 ludzi uczestniczy w największych na świecie zawodach strzeleckich Feldschiessen. Broń myśliwska podlega specjalnym prawom - kupno broni nie jest rejestrowane przez sprzedawcę. W ten sposób sprzedawca nie zapisuje sprzedaży myśliwskiej broni .30-06, ale jest zobowiązany sprzedaż karabinu .30-06 M1. Zgodnie z prawem szwajcarskim każda osoba powyżej 18 roku życia może nabyć karabin do użytku w myślistwie, strzelaniu rekreacyjnym oraz sportowym. Ponadto istnieje wiele prywatnych strzelnic, w których wypożyczenie broni bez sprawdzenia dowodu tożsamości jest możliwe.

  W szwajcarskich sklepach z bronią każdy może kupować proch strzelniczy i jego nowoczesne odpowiedniki do użytku w historycznych strzelbach. Kupujący musi podać sprzedawcy swoje nazwisko i adres.

  Policyjne statystyki na rok 2006 wskazują na 34 zabójstwa lub próby zabójstwa z użyciem broni palnej, w porównaniu do 69 zabójstw/prób zabójstwa z użyciem broni białeji 16 zabójstw/prób zabójstwa bez użycia broni. Przypadki napaści powodujące ciężki uszczerbek na zdrowiu wynoszą 89 dla broni palnej i 526 dla broni białej. W 2007 roku Szwajcaria miała 7 600 000 obywateli, co daje 250 000:1, jeśli chodzi o wskaźnik liczby mieszkańców do ilości zarzutów. Ilość ataków z bronią palną spada od wczesnych lat 90. Większość przestępstw związanych z bronią, włączając w to przemoc domową, jest dokonywanych przy użyciu służbowej broni wojskowej, a większość przestępstw z bronią palną poza przemocą domową dotyczy nielegalnego posiadania broni.

  Ordonnance fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitionsSzwajcarskie prawo odnośnie do broni, akcesoriów wojskowych i amunicji
 9. Kanton (Szwajcaria) - Wikiwand

  www.wikiwand.com › pl › Kanton_(Szwajcaria)

  {{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}} This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses ...

 10. Suwałki - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Suwałki
  • History
  • Climate
  • Tourist Attractions
  • Education
  • Sport
  • Notable Residents
  • International Relations
  • Gallery
  • See Also
  • External Links

  The area of Suwałki had been populated by local Yotvingian and Prussian tribes since the early Middle Ages. However, with the arrival of the Teutonic Order to Yotvingia, their lands were conquered and remained largely depopulated in the following centuries.

  Suwałki has a humid continental climate with warm summer and cold winters (Köppen: Dfb), one of the coldest in the country. It is characterized by cold winters and fairly warm summers. During the winter nights temperature can fall below −25 °C (−13 °F), but in summer the temperature can increase above 30 °C (86 °F). Snow in Suwałki remains for the longest period among Polish municipalities, i.e. for more than 100 days[citation needed]. Suwałki is called the "Polish pole of cold" because it has the lowest average temperature in the whole of Poland, excepting mountain resorts.

  Romantic 19th-century park
  St. Alexander's Church
  St. Peter's and Paul's Church
  Wyższa Szkoła Służby Społecznej im. Ks. Franciszka Blachnickiego
  Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

  Volleyball team Ślepsk Suwałki is based in Suwałki. It plays in the PlusLiga, Poland's top division. Also football club Wigry Suwałki is based in the town. They currently play in the I liga, the second tier in Polish football.

  Over the centuries Suwałki has produced a number of persons who have provided unique contributions to the fields of science, language, politics, religion, sports, visual arts and performing arts. A list of recent notable persons includes, but is not limited to: 1. Maria Andrejczyk(born 1996), javelin thrower 2. Zalman Gradowski (1910–1944), secret diarist at Auschwitz-Birkenau 3. Maria Konopnicka (1842–1910), poet and novelist, author of the poem Rota 4. Alfred Kowalski(1849–1915), painter 5. Henryk Minkiewicz (1880–1940), general, killed in the Katyn Massacre 6. Avraham Stern (1907–1942), Zionist paramilitary leader, codename 'Yair' founder of Lehi 7. Edward Szczepanik (1915–2005), economist and the last Polish Prime Minister in Exile 8. Andrzej Wajda (1926–2016), film director and recipient of an Honorary Oscar

  Twin towns – sister cities

  Suwałki is twinnedwith:

  Noniewicz Street
  Evangelical Church
  Sacred Heart Church
  Officers' Mess
 1. Ad
  related to: Szwajcaria wikipedia