Yahoo Web Search

 1. Vyšehrad - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Vyšehrad

  Vyšehrad and the area around it became part of the capital city in 1883. The area is one of the cadastral districts of the city. By the twenty-first century, Vyšehrad has become a public park that is a popular site for recreation and celebrations. For example, it is a popular place for Czechs to celebrate New Year's Eve.

  • 10th century
  • Romanesque, Gothics, Neo-Gothic, Baroque
 2. Vyšehrad – Wikipedie

  cs.wikipedia.org › wiki › Vyšehrad

  Vyšehrad od jihozápadu. Vyšehrad se rozkládá něco málo přes 3 km jihovýchodně od Pražského hradu na pravém břehu Vltavy. Pankrácká pláň o nadmořské výšce kolem 230 m v těchto místech vybíhá k severozápadu přibližně 600 m dlouhou ostrožnou, vklíněnou mezi řeku Vltavu a údolí potoka Botiče. Severní, západní ...

 3. People also ask

  Where is Vysehrad located in the Czech Republic?

  When did Vysehrad become part of the capital city?

  When did the Battle of Vysehrad take place?

  Who was the ruler of Vysehrad in the 11th century?

 4. Vyšehrad - Wikipedia

  ro.wikipedia.org › wiki › Vyšehrad
  • Istoria
  • Imagini
  • Legături Externe
  • Vezi și

  Când membrii dinastiei Přemyslid s-au stabilit pe locul actualei cetăți a Pragăi, cele două castele au menținut sfere de influență opuse pentru aproximativ două secole. Ca și această cetate, cea de-a doua reședință a suveranilor cehi a fost construită pe o stâncă abruptă, chiar deasupra malului drept al râului Vltava, în secolul al X-lea.Castelul Vyšehrad a atins apogeul în a doua jumătate a secolului al XI-lea, când Vratislav s-a mutat din Castelul Praga, iar fortul original a fost remodelat ca un complex ce cuprindea palatul suveranului, o biserică și scaunul capitular (capitulum). Perioada de dezvoltare s-a încheiat în jurul anului 1140 când ducele Soběslav și-a mutat reședința înapoi în Castelul Praga. La începutul secolului al XIV-lea, când Sfântul Împărat Roman Carol al IV-lea a început să extindă Cetatea Pragăi la dimensiunile actuale, castelul Vyšehrad, care începuse să se deterioreze, a fost abandonat și nu a mai fost folosit ca reședință regală. Mai târziu, întregul comple...

  Bazilica Sf. Petru și Paul din Vyšehrad
  Fațada bazilicii
  Sculpturi realizate în parc de Josef Václav Myslbek
  Cimitirul Vyšehrad
  Bătălia de la Vyšehrad
  Cimitirul Vyšehrad
  Má vlast (poem simfonic de Smetana , conținând o mișcare Vyšehrad)
  • romanic, gotic, neogotic, baroc
  • Praga
 5. Battle of Vyšehrad - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Battle_of_Vyšehrad
  • Overview
  • Start of the battle
  • The battle under Nekmierz
  • Battle at Sudoměř
  • Siege of Prague
  • Battle of Vyšehrad

  The Battle of Vyšehrad was a series of engagements at the start of the Hussite War between Hussite forces and Catholic crusaders sent by Emperor Sigismund. The battle took place at the castle of Vyšehrad from 16 August 1419 to c. 1 November 1420.

  After the death of King Wenceslaus IV of Bohemia, Queen Sophia tried to gain control of Prague. Sophia and Čeněk recruited soldiers from Germany, who took up positions at Vyšehrad, Hradčany, and at the archbishop's palace and the cloister of St. Thomas in a part of Prague called New Town. The Hussite uprising was successful in other parts of Bohemia, and the towns of Klatovy, Písek, Louny, Žatec, and Plzeň came under Hussite control. On 25 October 1419, Hussites captured Vyšehrad as ...

  Later in November, formations of Taborites, several hundred strong, left Prague. In December 1419, one of these formations under the command of Jan Žižka was surprised by Catholic forces under the command of Bohuslav of Švamberk. A cavalry attack at Nekmierz castle near Plzeň by the Catholics was stopped by crossbow and gunfire from Hussite soldiers hiding behind wagons. Catholic infantry and cavalry were forced to withdraw. After the battle Žižka ordered a night march to Plzeň. In ...

  The Hussites lost Plzeň, in arrangement with the Catholics. Hussites, under command of Jan Žižka, were allowed to leave the town without difficulties. Catholics from Plzen sent information about Žižka's forces to Jindrich from hradce master of knights of St. John of Jerusalem and Bohuslav from Švamberk. After massing at Sudoměř, they decided to attack; they had more soldiers than Žižka, as well as reinforcements from Písek. In the opinion of writers of chronicles, the attackers ...

  On 12 June 1420, some formations of Sigismund's forces successfully entered Hradčany with supplies. They took horses from the castle. At the time of the Prague siege, Sigismund's soldiers, who were placed in Hradčany and Vyšehrad, advanced on the Hussites' position in Prague. After a successful defence of Vítkov Hill and the crusaders' withdrawal, the Hussites begun artillery fire on Vyšehrad, but received heavier losses than Prague's defenders. After an unsuccessful assault on Vítkov ...

  Sigismund planned a main attack using soldiers from Hradčany and Vyšehrad, and counting on reinforcements from Plzeň Union. The plan of battle was sent to Hradčany and Vyšehrad by courier, but the courier was captured by Hussites. The Hussites sent some soldiers under the command of Jan Žižka to stop the march of soldiers from Plzeň. Hussite artillery fire successfully stopped the attack of the Hungarian and German cavalry. Then the Hussite forces made their attack. After the battle ...

  • 16 August 1419 to c. 1 November 1420
  • Vyšehrad
  • Decisive Hussite victory
 6. Vyšehrad (Prague Metro) - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Vyšehrad_(Prague_Metro)

  Vyšehrad (Czech pronunciation: [ˈvɪʃɛɦrat]) is a Prague Metro station on Line C. The station was opened on 9 May 1974 with the first section of Prague Metro, between Sokolovská and Kačerov. The station serves Vyšehrad and was formerly known as Gottwaldova (before this was working name "Nuselský

  • Vyšehrad, Prague 4-Nusle, Prague, Czech Republic
  • 2 side platforms
  • Dopravní podnik hl. m. Prahy
  • C
 7. Vyšehrad (steamboat) - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Vyšehrad_(steamboat)
  • Overview
  • Technical details
  • Modern usage

  Vyšehrad Vyšehrad History Name: Antonín Švehla Karlstein T.G. Masaryk Děvín Vyšehrad Owner: Prague Steamboat Company Builder: Ústí shipyard Cost: 2.5 million crowns Launched: 1938 General characteristics Length: 62 m Beam: 6.2 m Installed power: 165 kW Speed: 17 kilometres per hour Capacity: 885 passengers 300 passengers Vyšehrad is one of the last two remaining operating steamboats on the Vltava River in Prague, Czech Republic, and belongs to the Prague Steamboat Company...

  Vyšehrad is 62 m long and 6.2 m wide, 10.5 over the paddleboxes. It has a 165 kW engine. Originally it could carry 885 passengers; nowadays it is 300, and 199 of them can be seated. Its maximum speed is approximately 17 km/h.

  At first Vyšehrad was used on a route between Prague and Vrané nad Vltavou. During World War II she served in Dresden as a field kitchen; after the war she was returned to Prague. In the 1970s Vyšehrad was used on the route between Prague and Štěchovice. Since the 1992 reconstruction she is used mainly as a restaurant boat and a boat for private cruises.

  • Ústí shipyard
  • 2.5 million crowns
 8. Vyšehrad (Praha) – Wikipédia

  sk.wikipedia.org › wiki › Vyšehrad_(Praha)
  • Prehľad
  • Poloha
  • Počiatky Vyšehradu
  • Panovnícke Sídlo
  • Prestavba Za Karola IV.

  Viaže sa k nemu celý rad povestí zo začiatkov českých dejín. Vyšehrad vznikol ako kniežacie hradisko v druhej polovici 10. storočia. Koncom 11. storočia tu ako jediný český panovník sídlil prvý český kráľ Vratislav I. Pri kostole sv. Petra a Pavla bola zriadená kapitula. Neskôr sa stal predovšetkým pevnosťou, strážiacou od juhu Prahu, rozsiahlo barokovo prebudovanú v 2. polovici 17. storočia. Od 15. storočia do 19. storočia bol Vyšehrad s podhradím aj samosprávnym mestom, do roku 1848 podriadeným vyšehradskej kapitule a pripojeným k Prahe v roku 1883. V tom istom období došlo k pretvoreniu cintorína pri Bazilike sv. Petra a Pavla na pohrebisko zaslúžilých českých osobností so Slavínom. Od roku 1962 je vyšehradský areál upravený na sad národnou kultúrnou pamiatkou. K roku 2001 zaberalo katastrálne územieVyšehradu rozlohu 36,26 ha a predstavovalo 114 domov s 1 731 obyvateľmi.

  Vyšehrad sa rozkladá vyše 3 km juhovýchodne od Pražského hradu na pravom brehu Vltavy. Pankrácká pláň s nadmorskou výškou okolo 230 m v týchto miestach vybieha k severozápadu približne 600 m dlhou ostrohou, vklinenou medzi rieku Vltavu a údolie potoka Botič. Severné, západné a južné svahy návršia sú veľmi strmé, juhozápadný okraj dokonca predstavuje 42 metrov vysoká skala z bridlice, spadajúca priamo do Vltavy, ktorá má v tomto mieste tiež najväčšiu hĺbku na celom území Prahy. Katastrálne územie Vyšehradu je zo západu vymedzené stredom Vltavy, z juhu a východu hradbami pevnosti, na severnej strane potom ulicami Na Slupi, Botičskou, Na Děkance a Svobodovou.

  Až do 10. storočia spadajú počiatky terajšieho Vyšehradu. Z tohto obdobia boli zistené početné zvyšky keramiky na rôznych miestach návršia, pozostatky drevohlinených valov s čelným kamenným múrom na severnom okraji v dnešných Karlachových sadoch a základy kostolíka na pôdoryse gréckeho kríža pod zvyškami neskoršej baziliky sv. Vavrinca, dochovanými v objekte terajšieho Starého dekanstva. Táto stavba býva datovaná približne do 80. až 90. rokov 10. storočia. Všetky tieto nálezy, rovnako ako písomné pramene, nasvedčujú, že Vyšehrad je zhruba o jedno storočie mladší ako Pražský hrad. Písomne je existencia Vyšehradu (v podobe VVISEG, WISEG, VVISEGRAD, VAISGRAD a pod.) prvý raz doložená opisom na rubovej strane denárových mincí zo záveru vlády Boleslava II. Približne v rokoch 992 až 1012, teda za Boleslava II., Boleslava III. a kniežaťa Jaromíra tu fungovala kniežacia mincovňa. Popri minciach je Vyšehrad zmieňovaný až v prvých rokoch 11. storočia. Kronikár Kosmas k rokom 1003 a 1004 uvádz...

  Knieža Vratislav II., neskorší prvý český kráľ, ktorý mal vážne rozpory so svojim mladším bratom, pražským biskupom Jaromírom Gebhartom, presídlil okolo roku 1070 z Pražského hradu. Za svoje nové sídlo si vybral práve Vyšehrad, a aby vyvážil biskupov vplyv aj po cirkevnej stránke, založil vtedy na Vyšehrade kostol sv. Petra a Pavla, ku ktorému zriadil zbor kňazov; kapitulu. Nová, bohato vybavená (66 dedín) kapitula sa mala tešiť exempcii, čiže mala byť vyňatá z biskupskej právomoci a podriadená priamo rímskemu pápežovi. Exempcia, jediná svojho druhu v českých krajinách, bola potvrdená pápežom Luciom II. v roku 1144. Panovnícky palác stával kdesi v juhozápadnej časti hradu, približne nad vyšehradskou skalou. Jeho areál, obohnaný priekopou, spájal kamenný most (zvyšky mostu sa dochovali dodnes) s okrskom kapitulného chrámu v severnom susedstve. Okrem spomenutej baziliky sv. Petra a Pavla sa na Vyšehrade nachádzalo aj niekoľko ďalších kostolov. Aspoň menovite je známa existencia kostol...

  Keď Vyšehrad prestal byť panovníckym sídlom, stavebný ruch utíchol a hrad začal upadať, význam však celkom nestratil, veď v dobách pred zriadením pražského arcibiskupstva v roku 1344 podliehala krajina vo veciach cirkevných cudziemu arcibiskupstvu v Mohuči, zatiaľ čo vyšehradská kapitula bola podriadená priamo pápežskému stolcu. Predstavení kapituly tak boli často využívaní na diplomatické rokovania a najmä v 13. storočí a začiatkom 14. storočia bývala fakticky prepojená hodnosť prepošta s funkciou kráľovského kancelára. Medzi najznámejšie osobnosti tohto typu patrí napr. Gervasius, Petr z Aspeltu či Jan Volek. Pretože prepošti veľakrát ani nepobývali na Vyšehrade, bežný chod kapituly riadil jej dekan. Vyšehradská kapitula vtedy patrila k najbohatším pozemkovým vlastníkom v zemi, patrilo jej napr. mesto Prachatice. V roku 1249 postihol baziliku sv. Petra a Pavla požiar a následné, už ranogotické, rekonštrukcie sa ťahali niekoľko desaťročí. Výraznú gotickú prestavbu zahájila kráľovná...

 9. Vyšehrad – Wikipedija

  hr.wikipedia.org › wiki › Vyšehrad

  Vyšehrad je dvorac smješten u Pragu, glavnom gradu Češke.. Najvjerojatnije je sagrađen u 10. stoljeću, na brdu iznad rijeke Vltave.Unutar dvorca nalazi se Bazilika sv.. Petra i Pavla, kao i Vyšehradsko groblje, na kome su pokopane neke od najznamenitijih ličnosti češke povijesti kao što su: Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Karel Čapek i Alphonse Muc

 10. Vyšehrad Cemetery - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Vyšehrad_cemetery

  Established in 1869 on the grounds of Vyšehrad Castle in Prague, Czech Republic, the Vyšehrad Cemetery ( Czech: Vyšehradský hřbitov) is the final resting place of many composers, artists, sculptors, writers, and those from the world of science and politics. The centerpiece of the cemetery is the Slavín tomb designed by Antonín Wiehl [ cs ...

  • Czech Republic
  • 639.7K
  • 1869
  • Public
 11. People also search for