Yahoo Web Search

 1. TeTori Dixon - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/TeTori_Dixon

  TeTori Elsie Dixon (born August 4, 1992) is an American indoor volleyball player, and was part of the United States national team that won the 2014 World Championship gold medal.

 2. Tetori - Wikipedia

  sq.wikipedia.org/wiki/Tetori

  Tetori është muaji i dhjetë në Kalendarin Gregorian dhe ka 31 ditë. Emri tetor është përkthim dhe adaptim nga latinishtja për fjalën "tetë" (octo).Tetori ishte muaji i tetë për romakët e antikitetit, përpara se të shtoheshin muajt janar dhe shkurt.

 3. Kitadani Formation - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/Kitadani_Formation

  The Kitadani Formation is a unit within the Tetori Group, a major sequence of Lower Cretaceous rocks which is distributed across the Fukui, Ishikawa, and Gifu prefectures of western-central Honshu, Japan. The Tetori Group exhibits marked lateral variation, and the Kitadani Formation is only present in the Fukui Prefecture.

 4. Fukuisaurus - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/Fukuisaurus_tetoriensis

  Fukuisaurus (meaning "Fukui lizard") is a genus of herbivorous dinosaur from the Early Cretaceous.It was an ornithopod which lived in what is now Japan.. Remains of Fukuisaurus were discovered in 1989, in the Kitadani formation in Katsuyama, Fukui Prefecture, in rocks from the Kitadani Formation, dating to the Barremian.

 5. Talk:Tetori Group - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/Talk:Tetori_Group

  Tetori Group is part of WikiProject Geology, an attempt at creating a standardized, informative, comprehensive and easy-to-use geology resource. If you would like to participate, you can choose to edit this article, or visit the project page for more information.

 6. Amagodani Formation - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/Amagodani_Formation

  The Amagodani Formation is an Early Cretaceous geologic formation in Japan. An indeterminate iguanodontian tooth has been recovered from the formation. as well as indeterminate pterosaur remains.

 7. Albalophosaurus - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/Albalophosaurus

  Albalophosaurus (meaning 'white crest lizard') is a genus of ceratopsian ornithischian dinosaur.It was described in 2009 from remains found in 1997 by Yoshinori Kobayashi from the Kuwajima Formation of central Japan, outcropping in Hakusan in the Ishikawa Prefecture.

  • †A. yamaguchiorum
  • Animalia
  • †Albalophosaurus, Ohashi & Barrett, 2009
  • Chordata
 8. Kuwajima Formation - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/Kuwajima_Formation

  The Kuwajima Formation is an Early Cretaceous geologic formation in Japan. Its precise age is uncertain due to a lack of identifying fossils, but it is probably Valanginian to Hauterivian in age. Dinosaur remains are among the fossils that have been recovered from the formation, including Albalophosaurus yamaguchiorum.

 9. 12 tetor - Wikipedia

  sq.wikipedia.org/wiki/12_tetor

  12 tetori është dita e 285-të e kalendarit gregorian (dita e 286-t në vitin e brishtë) - kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 80 ditë.

 10. Dita e mësuesit - Wikipedia

  sq.wikipedia.org/wiki/Dita_e_mësuesit

  Dita e mësuesit është një festë, e cila i kushtohet personelit edukues të shkollave dhe universiteteve.Deri në fillim të viteve '90 në Shqipëri, për të nxitur mësimdhënien e një cilësie sa më të lartë, mësuesit më të njohur shpërbleheshin me dekoratat e larta që ishin Mësues i Merituar dhe Mësues i Popullit.