Yahoo Web Search

  1. About 32 search results
  1. Marie of Valois (1309 – 23 October 1331), was the eldest daughter of Charles of Valois by his third wife Mahaut of Châtillon.She was a member of the House of Valois.One of her five children was Queen Joanna I of Naples

  2. The Battle of Dupplin Moor was fought between supporters of King David II of Scotland, the son of King Robert Bruce, and English-backed invaders supporting Edward Balliol, son of King John I of Scotland, on 11 August 1332.

  3. Wojna polsko-krzyżacka 1327–1332 – wojna pomiędzy Królestwem Polskim, wspieranym przez Wielkie Księstwo Litewskie, Królestwo Węgier i (pośrednio) Księstwo Jaworskie, a państwem zakonu krzyżackiego, wspieranym przez księstwa mazowieckie i Królestwo Czech. Konflikt zakończył oficjalnie pokój kaliski, zawarty w 1343.

  4. W 1329 roku Krzyżacy najechali na Polskę i zajęli ziemię dobrzyńską; później zdobyli także Kujawy (1332). W 1339 roku sąd papieski nakazał Zakonowi zwrot ziemi dobrzyńskiej Polsce. W 1343 roku król Kazimierz Wielki zawarł z Zakonem krzyżackim pokój w Kaliszu w wyniku czego ziemia dobrzyńska wróciła do Polski.

  1. People also search for