Yahoo Web Search

 1. Iván tveri nagyfejedelem – Wikipédia

  hu.wikipedia.org/wiki/Iván_tveri_nagyfejedelem

  Iván Mihail Alekszandrovics tveri nagyfejedelem és Jevdokija szuzdali hercegnő legidősebb fia volt (leszámítva csecsemőkorban elhalálozott bátyját). Apja 1399-es halála után ő örökölte a trónt, amit a következő évben a tatár hűbérúr, Sadibég kán nagyfejedelmi felhatalmazása (jarlikja) is megerősített.

 2. III. Iván moszkvai nagyfejedelem – Wikipédia

  hu.wikipedia.org/wiki/III._Iván_moszkvai...

  1467-ben elhunyt Iván felesége, Marija Boriszovna tveri hercegnő, aki a trónörököst szülte. A nagyfejedelem öt évig nem nősült újra, majd megkérte XI. Konstantin bizánci császár unokahúgának, Zsófia (Zoé) Palaiologosznak a kezét. Az esküvőt 1472. november 12-én tartották Moszkvában.

 3. I. Iván moszkvai nagyfejedelem – Wikipédia

  hu.wikipedia.org/wiki/I._Iván_moszkvai...

  A litván nagyfejedelem 1336-ban megszegte a békét mert hadjáratot indított Novgorod ellen, amelynek akkor formálisan Iván volt a feje. Iván válaszul a litván határvidéket dúlta fel, de hamarosan békét kötöttek, mert Gediminas tartott attól hogy a Livóniai Lovagrend kihasználja keleti lekötöttségét és kétfrontos harcra ...

 4. II. Alekszandr tveri nagyfejedelem – Wikipédia

  hu.wikipedia.org/wiki/II._Alekszandr_tveri...

  1402–ben Holm részfejedelme lett. Rendszeresen részt vett apja vállalkozásaiban. 1403–ban a tveri hadak élén megszállta Kasin városát. Apja nevében kétszer is (1401–ben és 1411–ben) tárgyalt Vytautas litván nagyfejedelemmel. Iván nagyfejedelem 1425 májusában pestisben elhalálozott. Utóda Alekszandr lett, de ...

 5. Jurij tveri nagyfejedelem – Wikipédia

  hu.wikipedia.org/wiki/Jurij_tveri_nagyfejedelem

  Jurij a tveri fejedelmi családból származott, nagyapja Iván Mihajlovics nagyfejedelem volt. 1421-ben feleségül vette Iván Vszevolozsszkij moszkvai bojár lányát. Egyes források szerint nem született gyermekük, mások szerint két fia volt, Iván és Dmitrij.

 6. III. Mihail tveri nagyfejedelem – Wikipédia

  hu.m.wikipedia.org/wiki/III._Mihail_tveri...

  Iván lett az új nagyfejedelem, aki Borisz sógora volt, ugyanis nővérét, Mariját vette feleségül. Iván még apja életében megígérte neki, hogy a sógorát meghagyja uralkodni saját földjei felett.

 7. Borisz tveri nagyfejedelem – Wikipédia

  hu.m.wikipedia.org/wiki/Borisz_tveri_nagyfejedelem

  Borisz a tveri hercegi családból származott, apja Alekszandr Ivanovics rövid ideig nagyfejedelem volt. Sem az ő, sem két fivérének pontos születési dátuma nem ismert, de apjuk halála után Jurij bátyja , majd őutána Borisz örökölte a nagyfejedelmi címet, így feltehetően második fiú volt.

 8. Tveri Fejedelemség – Wikipédia

  hu.wikipedia.org/wiki/Tveri_fejedelemség

  Rettegett Iván idejében a megkeresztelkedett volt kászimi kán, Szimeon Bekbulatovics viselte a formális tveri herceg címet. Gazdasága. A tveri fejedelemség sűrűn lakott volt, a katonaállítási képessége alapján 700-800 ezer lakos (26/km²) élhetett a területén.

 9. Moszkvai Nagyfejedelemség – Wikipédia

  hu.wikipedia.org/wiki/Moszkvai_Nagyfejedelemség

  Az 1327-es tveri tatárellenes felkelés után Iván Kalita tevékenyen részt vett az Arany Horda büntető hadjáratában és a tatárokkal közösen dúlta fel Tvert. Az 1360-as évektől kezdődően több évtizedes zavaros időszak kezdődött az Arany Hordában, ami együtt járt a központi hatalom meggyengülésével és a kánok ...

 10. Tveri fejedelmek családfája – Wikipédia

  hu.m.wikipedia.org/wiki/Tveri_fejedelmek...

  Tveri fejedelmek családfája. ... Az alábbi oldal a Tveri Fejedelemség uralkodóinak rokoni kapcsolatait tartalmazza. sárga – tveri fejedelem – tveri ...