Yahoo Web Search

 1. About 2,280 search results

 1. Privatskola är en typ av skola som inte administreras av lokala, regionala eller nationella myndigheter. Privatskolan förbehåller sig rätten att välja de elever som tas in på skolan och finansieras delvis eller helt och hållet genom avgifter snarare än offentlig finansiering.

 2. Category:Private schools From Wikimedia Commons, the free media repository Subcategories This category has the following 17 subcategories, out of 17 total. Private schools by country ‎ (37 C) A Akademiet Drammen ‎ (2 C, 7 F) C Chand Bagh School ‎ (13 F) Collège du Saint-Esprit ‎ (6 F) H Haberdashers' Aske's Boys' School ‎ (1 C, 3 F)

 3. En skola som helt eller delvis finansieras med elevavgifter kallas privatskola. 中文:独立学校 ( independent school )是指不依赖国家或地方政府拨款,而依赖学费收入或捐赠而运作的学校。. 在美国和加拿大,独立学校是私立学校的同义词。. 独立学校可能从属于宗教机构,但是 ...

 4. Broms skola (egentligen Anna Dam Broms Förberedande Skola för Gossar och Flickor) var en privatskola på Östermalm i Stockholm som drevs av lärarinnan Anna Dam Broms. Fram till 1955 låg skolan på Sturegatan 22 och hade fyra klasser, s.k. förberedande skola. Sedermera hade skolan sex klasser i årskurserna 1–6.

 5. 1939 såldes skolan tillsammans med Annaskolan-Detthowska skolan och Ateneum för flickor, kommunaliserades och bildade Norrmalms kommunala flickskola. 1976 köptes skolbyggnaden av privatskolan International School of Stockholm. Idag bedrivs fortfarande undervisning i skolbyggnaden under namnet Stockholm International School .

 6. De första studenterna från Djursholms samskola, tre flickor och två pojkar, fick därför avlägga sin examen som privatister vid Almquistska samskolan i Stockholm. Det skedde den 21 maj 1906. Året därpå, den 18 januari 1907, fick skolans dåvarande föreståndare och rektor Natanael Beskow genom ett kungligt beslut rätt att utfärda studentexamen.

 7. en.wikipedia.org › wiki › Lars_OhlyLars Ohly - Wikipedia

  Lars-Magnus Harald Christoffer Ohly ( Swedish pronunciation: [ˈǒːlʏ]; born 13 January 1957) is a Swedish politician, and the former party chairman of the Swedish Left Party. He was a member of the Swedish parliament from 1998 to 2014. Contents 1 Early life and career 2 Controversies 2.1 Nacka Skoglund 2.2 Being a communist or not

 1. People also search for