Yahoo Web Search

 1. About 3,780,000 search results
 1. en.wikipedia.org › wiki › PolenPolen - Wikipedia

  Polen may refer to: a misspelling of Pollen. Poland in many European languages, such as Swedish, Dutch and German. Polen (album), a 2001 album by Lynda Thomas. Polen, Iowa, an unincorporated community in Iowa, USA. Topics referred to by the same term. This disambiguation page lists articles associated with the title Polen. If an internal link ...

 2. de.wikipedia.org › wiki › PolenPolen – Wikipedia

  Polen ist ein in 16 Woiwodschaften gegliederter Einheitsstaat. Mit einer Größe von 312.696 Quadratkilometern ist Polen das sechstgrößte Land der Europäischen Union und mit 38,5 Millionen Einwohnern das fünftbevölkerungsreichste.

 3. sv.wikipedia.org › wiki › PolenPolen – Wikipedia

  Polen (polska: Polska) formellt Republiken Polen (polska: Rzeczpospolita Polska), är en republik i Centraleuropa. Polen gränsar till Tyskland i väst, Tjeckien och Slovakien i söder, Ukraina och Belarus i öst samt Litauen och Ryssland (Kaliningrad oblast) i norr. Landet har även maritim gräns i Östersjön i norr mot Danmark och Sverige.

  • 0,872 (32:a)
 4. nl.wikipedia.org › wiki › PolenPolen - Wikipedia

  • Geschiedenis
  • Geografie
  • Bevolking
  • Cultuur
  • Politiek
  • Economie
  • Zie ook
  • Externe Links

  De geschiedenis van Polen gaat terug tot 966 na Christus, toen vorst Mieszko I zich bekeerde tot het christendom en de verschillende Slavische stammen op de laagvlakte tussen de rivieren Oder en Wisła verenigde. Zijn zoon Bolesław de Dappere werd tot eerste koning gekroond en verstevigde de positie van de jonge staat in Midden-Europa. Het woord Polen is afkomstig van het Poolse woord Pole, hetgeen veld of vlakte betekent. Het woord Polska echter, wat in het Pools Polen betekent, is afgeleid van de woorden pola en lasy, wat velden en bossenbetekent. Onder koning Casimir de Grote (regerend van 1333 tot 1370) moderniseerde Polen; de Universiteit van Krakau (1364) werd opgericht, de economie groeide sterk en het land werd uitgebreid in oostelijke richting. In 1386 werden Polen en Litouwen in personele unie samengevoegd in een gemenebest onder heerschappij van Władysław II Jagiełło, koning van Polen, grootvorst van Litouwen (1386-1444). Het Pools-Litouwse rijk was tussen 1386 en 1572 qua...

  Polen heeft een oppervlakte van 311.888 km². De totale omtrek van de Poolse landsgrenzen bedraagt 3014 km, er is een kustlijnvan 524 km. De grootste rivieren van het land zijn de Wisła (ook bekend als Weichsel; 1047 km) en de Oder (Pools: Odra). Het grootste meer is het Śniardwymeer in het Mazoerisch merengebied met ruim 110 km². In het Tatragebergte (onderdeel van de Karpaten) ligt het hoogste punt, de Rysy (2499 meter). In het oosten ligt het grootste restant van het Europese oerbos, het oerbos van Białowieża.

  Polen telt 38.432.992 inwoners aan het eind van 2016. Daarvan woonden er 23,1 miljoen in steden en 15,3 miljoen op het platteland. Het land had in 2016 een geboortecijfer van 9,9‰ en een sterftecijfer van 10,1‰. De natuurlijke bevolkingsaanwas was negatief en bedroeg −0,2‰. In Polen is een proces van ontstedelijkinggaande: het aantal inwoners in steden daalt (−0,16% per jaar), terwijl de plattelandsbevolking (+0,20%) al sinds begin van de jaren 80 stijgt. De bevolking van Polen is in de tweede helft van de twintigste eeuw snel toegenomen. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog, in het jaar 1946, woonden er 23,6 miljoen mensen in Polen. Er werden in dat jaar ruim 622 duizend kinderen geboren, terwijl er ongeveer 242 duizend mensen stierven. De jaren daarna steeg het aantal geboortes vanwege de babyboom tot een hoogtepunt van 794 duizend baby's in 1955. Het geboortecijfer was in die periode zo'n dertig geboorten per duizend inwoners. Daarna begon het geboortecijfer te dalen, maar ble...

  De cultuur van Polen is nauw verbonden met zijn ingewikkelde 1000 jaar aan geschiedenis. Het karakter van de cultuur is ontstaan als gevolg van de geografie van Polen en door de samenvloeiing van de Europese culturen. Met een oorsprong in de cultuur van de Proto-Slaven werd na verloop van tijd de Poolse cultuur sterk beïnvloed door verweving en banden met de Germaanse, Latijnse en Byzantijnsewereld evenals in een voortdurende dialoog met de vele andere etnische groepen en minderheden in Polen. De mensen van Polen worden van oudsher gezien als gastvrij voor kunstenaars uit het buitenland en welwillend als het gaat om het volgen van culturele en artistieke trends die populair zijn in andere landen. In de 19e en 20e eeuw was de focus in Polen eerder gericht op de culturele ontwikkeling boven politieke en economische activiteiten. Deze factoren hebben bijgedragen aan het veelzijdige karakter van de Poolse kunst met al zijn complexe nuances.

  Staatsinrichting

  Polen was reeds in de Middeleeuwen een van de eerste landen in de Europese geschiedenis met een parlement. Echter pas in 1989 werd er een tweekamerstelsel ingevoerd. De oude Sejm werd toen verdeeld in een hoger- en een lagerhuis. Het lagerhuis (Sejm) telt 460 leden, het hogerhuis (Senaat) telt 100 leden. Via een speciale regeling wisten de communisten tot 1990 nog aan de macht te blijven. In 1991 werd een stelsel van evenredige vertegenwoordigingingevoerd. De presidentwordt sinds 1991 rechtst...

  Bestuurlijke indeling

  In 1990 werd Polen gedecentraliseerd, de lokale overheden kregen meer bevoegdheden. Het land is bestuurlijk verdeeld in 16 woiwodschappen of provincies die verder zijn onderverdeeld in 379 districten (powiats). Deze powiats zijn weer onderverdeeld in 2478 gemeentes (gmina's).Voor lijsten van bestuurlijke indelingen zie: 1. Woiwodschappen van Polen 2. Lijst van districten in Polen 3. Lijst van gemeenten in Polen

  Buitenlandse politiek

  Het huidige Polen is een toegewijd lid van de NAVO en bondgenoot van de Verenigde Staten. Op 12 juni 2019 tekenden beide landen een gezamenlijke overeenkomst met betrekking tot militaire samenwerking, de Joint Declaration on Defense Cooperation Regarding United States Force Posture in the Republic of Poland.

  In 2014 was Polen de 23ste economie van de wereld. Aan het begin van de economische crisis in 2009 was Polen het enige land van de Europese Unie dat géén recessie kende. Sinds de crisis is er geen recessie noch contractie van de economie gekomen. In 2011 was de economische groei 4,3%, een van de beste resultaten van Europa. Datzelfde jaar was de werkloosheidsgraad 9,7%. Sinds de val van het communisme in Polen heeft Polen vele hervormingen doorgevoerd, wat de economie enorm heeft geholpen. In 1996 waren al 70% van de handelspartners leden van de Europese Unie en het buurland Duitsland was op dat moment de belangrijkste handelspartner van Polen. In de Arabische wereld zijn de Verenigde Arabische Emiratende belangrijkste handelspartner. De grote potentiële groei, een grote binnenlandse afzetmarkt, EU-lidmaatschap en een hoge politieke stabiliteit overtuigen vele buitenlandse firma's om in Polen te investeren. Recente groei van het BNP:

  (en) Officiële website van de Poolse regering
  (en) Officieel portaal
 5. nn.m.wikipedia.org › wiki › PolenPolen – Wikipedia

  • Grunnlegging Av Riketendra
  • Mellomalderen, Samveldet Og Usjølvstendeendra
  • Den Andre Republikken Og Andre Verdskrigendra
  • Etter Andre Verdenskrigendra

  Som den fyrste leiaren i Polen reknar ein fyrsten Mieszko I (ukrona) som regjerte 962-992. Giftarmålet hans med den tsjekkiske prinsessen Dubrawa av Böhmen i 965 er anteke å ha påskunda kristninga av landet i fylgjande år. Sonen deira, Bolesław I Chrobry, gjekk opp på trona ved faren sin daude i 992 og regjerte fram til dauden sin i 1025. Straks innan han døydde vart han krona av biskopen i Gniezno (som var då truleg hovudstaden i Polen) og vert difor rekna som den fyrste krona kongen av Polen. Under 1100-talet kom det etter Bolesław III sin daude til ei oppdeling av landet i mindre landskap som var styrte av hans born. Kort tid etter byrja interne kamper over trona i Kraków som utvikla seg til den mest viktige byen i landet. Denne perioden varte 160 år og la vestlege landskap til rette for å kome under tysk kontroll. Władysław I Alnehøg sameinte likevel riket og vert krona til konge av det sameinte Polen i 1320.

  Det mellomalderlege kongeriket Polen gjekk i 1385 inn i personalunion med Storhertugdømet Litauen for å verne seg mot Den tyske riddarordenen og Storfyrstedømet Moskva. I 1569 vart ein realunion skapt mellom begge landa som de facto tydde at Litauen utgjorde ein del av Polen. Denne tida vert kalla for «det gylne hundreåret», medan det nyskapte landet vart kalla for Det polsk-litauiske samveldet eller «Republikken av to nasjonar» (polsk: Rzeczpospolita Obojga Narodów). Under 1500-, 1600- og 1700-talet auka suksessivt makta til den polske adelen på kostnad av dei polske kongane, som til slutt førte til administrativt og sosialt kaos. Det berømte uttrykket liberum veto (latin for «fritt veto») har opphavet sitt i tida då ein enkelt adelsmann hadde rett til å stoppe ei riksdagsavgjerd når absolutt semje om ei sak vart oppfatta som grunnleggjande for at ho skulle verte handheva. Uttrykket polsk riksdagstammar òg frå denne tida og vert brukt i dag om situasjonar der kaos og usemje rår. Me...

  Etter at polske grenser vart fastsette, oppstod det mange politiske og etniske problem – Polen var ein multietnisk stat som gjekk inn i konfliktar over grenser med nesten alle grannane sine. Ved sida av den store polsk-sovjetiske krigen kjempa polakkar mellom anna mot Litauen over Vilnius og mot Tsjekkoslovakia over Zaolzie. Sjølv om militære operasjonar tok slutt i 1921, vart den tunge politiske situasjonen behalden og påverkar framleis internasjonale forhold mellom Poland og grannelanda. Mai-kuppet 12.-14. mai 1926 overførte leiinga av Den andre polske republikken til Sanacja-rørsla under Józef Piłsudski som innførte eit autoritært styre i landet. Sjølv om Piłsudski døydde i 1935, kontrollerte Sanacja Polen fram til byrjinga av den andre verdskrigen 1. september 1939, då Polen vart invadert av og delt mellom Det tredje riket og Sovjetunionen, ifylgje dei hemmelege klausulane i Ribbentrop-Molotov-pakten. Det polske territoriet var under delt sovjetisk og tysk okkupasjon fram til ju...

  Makta i Polen vart overteken av ein sovjetkontrollert overgangsregjering gjennom rigga val som gav makta til sosialist- og kommunistdrivne parti i samband med frigjeringa frå Nazi-Tyskland under slutten av andre verdskrig. Landet var utropt som ein sosialistisk folkerepublikk (offentleg namn 1947-1990: Polska Rzeczpospolita Ludowa – «Folkerepublikken Polen» i 1947 etter kampar som kosta ytterlegare 100 000 polakkar livet. Landet var under tida si som folkerepublikk medlem av Warszawapakta og COMECON. Under autoritær leiing av Det sameinte polske arbeidarpartiet (PZPR) heldt Polen fram med å vere sosialistisk folkerepublikk de iure til 1990 (de facto 1989), då eit fritt, demokratisk land var proklamert. Under Stalin-perioden vart landet styrt med ganske repressive metodar. Etter dauden til Stalin var ei viss reformering og liberalisering innført under Władysław Gomułka. Etter 1968 vert misnøya med systemet kanalisert i ei antisemitisk utreinsking og i 1970, etter opptøyane i hamnebya...

  • Características Do Pólen
  • Estrutura E Formação Do Pólen
  • Polinização
  • Alergias Ao Pólen
  • Ligações Externas

  Os grãos de pólen são normalmente arredondados, embora os dos pinheiros sejam alados, e podem ser muito pequenos, apenas alguns micra. O menor grão de pólen conhecido é o do Myosotis, com cerca de 6 μm (0.006 mm) de diâmetro. A forma e ornamentação dos grãos de pólen é típica de cada família ou mesmo espécie de plantas. O pólen contém uma grande proporção de proteínas (16 a 40 %) contendo todos os aminoácidos conhecidos, assim como numerosas vitaminas, principalmente as vitaminas C e PP, sendo a principal fonte de proteína na alimentação das abelhas.[2] Outro importante produto fabricado com pólen é a geleia real. Esta composição do pólen pode ser responsável pelas alergiasque lhe são atribuídas. Pesquisas recentes indicam que o pólen é o alimento mais completo e valioso da natureza, pois além de conter todos os aminoácidos essenciais ao organismo humano, também é rico em oligoelementos minerais, fibras, hormônios vegetais e vitaminas (conforme mencionado anteriormente). O pólen tam...

  Os grãos de pólen são produzidos por meiose no microsporângio das plantas angiospermas, que é o estame, ou a escama masculina das gimnospérmicas. Cada grão de pólen é um gametófito que contém dois núcleos haploides, um maior que corresponde a uma célula vegetativa e outro menor que irá formar os gametas, que irão fecundar a oosferae célula média, gametas femininos encerrados dentro do óvulo. Esta estrutura bicelular encontra-se dentro de numa parede de celulose, a intina, recoberta por um invólucro muito resistente de esporopolenina, um biopolímero ligado a ceras e proteínas. Esta camada externa é denominada exinae é composta de três partes: 1. tectum, que contém os elementos esculturais que dão a forma exterior ao grão de pólen; 2. columelas, uma estrutura em forma de colunas; e 3. base, uma estrutura sólida formada sobre a intina. Este invólucro possui ainda pequenas aberturas (pontos de menor resistência) por onde sairá o tubo polínico, que penetra no estigmapara fecundar o óvulo...

  A transferência dos grãos de pólen dos órgãos onde são produzidos até à estrutura reprodutiva feminina (o carpelo das angiospérmicas ou a escama feminina das gimnospérmicas) chama-se polinização.[1][3] Durante o processo evolutivo, as plantas desenvolveram várias estratégias reprodutivas, para assegurar a sua multiplicação e colonização dos habitates. As espermatófitas, ou seja, as plantas que produzem flores, apresentam várias modalidades de polinização como estratégias reprodutivas: 1. Autopolinização - algumas espécies de plantas admitem a germinação dos grãos de pólen no estigma da mesma flor que o produziu, ou em outras flores da mesma planta; esta estratégia diminui as possibilidades de recombinação genética, mas assegura que maior número de óvulos sejam fecundados. A maior parte das espécies, no entanto, desenvolveu estratégias para aumentar as possibilidades de recombinação - a transferência dos grãos de pólen por elementos exteriores à flor: 1. Polinização anemófila - reali...

  Alergia ao pólen é chamada rinite alérgica. Um sistema de medição do pólen em áreas por dia foi criado por William Frankland. Geralmente grãos de pólen que causam alergias são aqueles de plantas anemófilas, que produzem grãos leves de pólen em grande quantidade para serem dispersos pelo vento, e subsequentemente penetram as vias nasais humanas através da respiração. Plantas anemófilas geralmente tem floresimperceptíveis, ou seja, não são chamativas. Plantas entomófilas produzem pólen que é relativamente pesado e pegajoso, para dispersão através de insetos polinizadores. Frequentemente, nos Estados Unidos, pessoas falsamente culpam a flor entomófila "goldenrod" (Ambrosia trifida) pelas alergias. O pólen dessa flor não é levado pelo ar, somente há um caminho para que ele alcance as vias nasais: seria retirá-lo da flor e colocá-lo nas cavidades nasais. No fim do verão e outono alergias causadas por pólens são geralmente por erva-de-Santiago, uma comum flor anemófila e não atrativa. O e...

 6. ro.wikipedia.org › wiki › PolenPolen - Wikipedia

  Polenul (din latină pollen) este o pulbere de obicei galbenă, constituită din grăuncioare microscopice, ce provin din anterele staminelor.Polenul mai este definit și ca o pulbere galbenă produsă de staminele fanerogamelor, celulele reproducătoare mascule.

 1. People also search for