Yahoo Web Search

 1. About 612,000 search results

 1. 07th Expansion. 07th Expansion là một nhóm dōjin người Nhật chuyên phát triển và sản xuất các visual novel được biết đến với tên sound novel. Ban đầu họ đảm nhận thiết kế các thẻ bài trò chơi cho Leaf Fight, nhưng tác phẩm nổi tiếng nhất của nhóm là dòng dōjin game Higurashi no ...

 2. Giới thiệu. Chào mừng đến với 07th Expansion Bách Khoa Toàn Thư Tiếng Việt! Ở đây cung cấp thông tin chủ yếu về các series của 07th Expansion nói chung và các series When They Cry nói riêng! Chúng tôi hiện có 74 bài viết! Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Bảo quản viên ...

 3. 07th Expansion (cách đọc "Seventh Expansion") là một nhóm doujin của Nhật chuyên làm ra các sản phẩm visual novel (sound novel). Sản phẩm đầu tay mà nhóm làm ra là một số bộ bài mở rộng của trò chơi sưu tập thẻ bài có tên Leaf Fight. Họ thường được biết đến với việc tạo ra series game doujin Higurashi no Naku Koro ni ...

  • 2 min
 4. 07th Expansion là một nhóm dōjin người Nhật chuyên phát triển và sản xuất các visual novel được biết đến với tên sound novel. Ban đầu họ đảm nhận thiết kế các thẻ bài trò chơi cho Leaf Fight, nhưng tác phẩm nổi tiếng nhất của nhóm là dòng dōjin game Higurashi no Naku Koro ni. Sê-ri trò chơi mới nhất của họ là ...

 5. Wikipedia tiếng Việt có 1.283.494 bài viết và 25.663 tập tin phương tiện. Từ khi dự án bắt đầu đi vào hoạt động lại tại 1 thời điểm vào năm 2003 cho đến tháng 2 năm 2005, có thống kê cho thấy Wikipedia tiếng Việt phát triển chậm hơn là từ tháng 3 năm 2005.

  • Bách khoa toàn thư mở trực tuyến
  • Tiếng Việt
 6. 07th-expansion .net. 07th Expansion is a Japanese dōjin circle specialized in the creation of visual novels. They started out drawing for the trading card game Leaf Fight, but are better known for creating the game series When They Cry. The remake games on additional consoles for Higurashi When They Cry were produced by Alchemist .

 7. 07th Expansion is a Japanese dōjin circle specialized in the creation of visual novels and sound. They started out drawing for the trading card game Leaf Fight, but are known for creating the game series When They Cry. The remake games on additional consoles for Higurashi When They Cry were produced by Alchemist.

 1. People also search for