Yahoo Web Search

 1. 13th century - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › 13th_century

  The 13th century was the century which lasted from January 1, 1201 ( MCCI) through December 31, 1300 ( MCCC) in accordance with the Julian calendar. The term is almost synonymous with "the 1200s", the century between January 1, 1200, and December 31, 1299.

 2. Category:13th century - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Category:13th_century

  The 13th century is the time from 1201 to 1300.. Subcategories. This category has the following 40 subcategories, out of 40 total.

 3. People also ask

  When did the 13th century start and end?

  What was the population of Cahokia in the 13th century?

  What was the name of the 13th century video game?

  Who was the ruler of Majapahit in the 14th century?

 4. 13th century - Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

  simple.wikipedia.org › wiki › 13th_century

  The 13th century was the century from 1201 to 1300.. Decades and years. Note: years before or after the 13th century are in italics.

  • 12th century, 13th century, 14th century
  • 2nd millennium
 5. Category:13th century BC - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Category:13th_century_BC

  The following 17 pages are in this category, out of 17 total. This list may not reflect recent changes ( learn more ). 13th century BC. 1200s BC (decade) 1210s BC. 1220s BC.

 6. Category:13th-century births - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Category:13th-century_births

  Wikimedia Commons has media related to 13th-century births. ← People born in the 13th century → Subcategories. This category has the following 11 subcategories, out of 11 total.

 7. 14th century - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › 14th_century
  • Events
  • Significant People
  • Inventions, Discoveries, Introductions
  The transition from the Medieval Warm Period to the Little Ice Age.
  Beginning of the Ottoman Empire, early expansion into the Balkans.
  Early 14th century: Attributed to Kao Ninga Monk Sewing is made. Kamakura period. It is now kept at the Cleveland Museum of Art.
  An account of Buddha's life, translated earlier into Greek by Saint John of Damascus and widely circulated to Christians as the story of Barlaam and Josaphat, became so popular that the two were ve...

  Artists

  1. Giotto di Bondone, Italian painter (c. 1267–1337) 2. John Kukuzelis, Byzantine composer, singer and reformer of Orthodox Church music (c. 1280–1360) 3. Simone Martini, Italian painter (1284 – c. 1344) 4. Stephen of Perm, Russian icon painter (1340–1396) 5. Philippe de Vitry, French composer, music theorist and poet (1291–1361)

  Architects

  1. Filippo Brunelleschi, Italian architect and engineer 2. Henry Yevele, prominent English architect responsible for the building of many important structures in London (1320-1400)

  Explorer

  1. Ibn Battuta, Berber Muslim traveler (1304–1368/1377)

  Music of the Ars nova
  The technique of knitting
  Foundation of the University of Cracow
 8. ad 1288 wikipedia shqip - Yahoo Search Results

  search.yahoo.com › tablet › s

  en.wikipedia.org › wiki › 13th_century Cached The 13th century was the century which lasted from January 1, 1201 through December 31, 1300 in accordance with the Julian calendar.The term is often used to refer to the 1200s, the century between 1200 and 1299.

 9. Shqiptarët - Wikipedia

  sq.wikipedia.org › wiki › Shqipëtarët
  • Etimologjia
  • në kuptimin Shoqëror
  • në kuptimin Juridik
  • Rrënjët E Shqiptarëve
  • Gjuha
  • Feja
  • Galeria
  • Shih Edhe

  Shqiptarët dhe vendi i tyre Shqipëria, janë identifikuar prej shumë etnonimesh. Endonimi më i zakontë sot është "shqiptar", shumës "shqiptarë", kurse emri i vjetër i shqiptarëve ka qenë (tosk.) arbër, (geg.) arbën. Mërgimtarët masiv në Itali që datojnë prej shekullit XIV, e quajnë veten arbëreshë, emër që përdoret edhe nga mërgimtarët e Greqisë me prejardhje toske, apo të Dalmacisë me prejardhje gege dhe që lëvizën më vonë krahasimisht. Për Çabejn apelativi vjen me gjasë nga reduksioni i -a-së ose -e-së së patheksuar (nga apelativi i moçëm arban e arben) u bë rregullisht arbën, e toskërisht me rotacizëm arbër. Duke qenë se Grekët nuk mund ta flasin shkronjën b, fjala "Arbenia" kthehet në "Arvania" kurse popullsinë e saj e quajtën "Arvanit". Otomanët gërmën "V" e këmbyen me 'N' dhe formuan fjalën 'Arnevit' ose 'Arnaut'.

  Shqiptar është një person me prejardhje nga trojet e Shqipërisë, Kosovës se sotme dhe Maqedonisë perendimore, por edhe atyre të minoriteteve në zonën e Ballkanit, meqenëse e ndjen veten se i takon këtij kombi ose populli. Shoqëria shqiptare dallohet nga aftësia e shprehjes në gjuhën Shqipe dhe lidhet nga vazhdimësia e traditave të larmëta dhe të historisë të personave të saj, që nga lashtësia e deri në periudhën e sotme. Konkretisht, kjo shoqëri nuk bën dallime fetare dhe politike, apo klasifikime të tjera që nuk vijnë vetvetiu nga gjaku (gjenet) dhe gjuha Shqipe.

  Shqiptarët merren si pjesa më e madhe e popullsisë së Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe një pjesë e popullsisë së Maqedonisë, Malit të Zi, Serbisë dhe Greqisë. Shqiptarët janë themelues të shtetit të quajtur Shqipëri, Kosovë dhe Greqi. Në Maqedoni çështja ende nuk është e qartë, ndërsa në Serbi dhe në Malin e Zi ata konsiderohen si pakica kombëtare. Si shtetasshqiptarë quhen banorët e Shqipërisë.

  Barbarët e parë që u shfaqën në trevat e banuara nga ilirët ishin gotët, të cilët zbritën me një flotë përmes Dardaneleve në vitin 260. Pasi u thyen në një betejë detare, si dhe para mureve të Athinës, ata u dyndën drejt veriut nëpër Epir dhe pastaj në Ilirik, ku u shkatërruan nga perandori Galien (253 - 268). Gjatë sundimit të perandorit Klaud (268 - 270) gotët u dyndën përsëri së bashku me fise të tjera, si tervigët, galët etj, por u thyen gjatë përpjekjes për të kaluar Danubin, si dhe në rrethimin e Thesalonikut. Vetë perandori e drejtoi këtë fushatë, siç njoftohet në "Historinë e Perandorëve": Në këtë luftë që udhëhiqte Klaudi u dallua jashtëzakonisht shumë guximi i kalorisë së dalmatëve, pasi Klaudi linte të kuptohej se ishte me prejardhje nga kjo provincë, megjithëse të tjerë thonë se ishte dardan dhe se rridhte nga mbreti i trojanëve Ili dhe nga Dardani vetë." Një numër i madh robërish u shitën në provinca, siç thotë i njëjti burim: "...nuk ka asnjë krahinë, në të cilën të mo...

  Shqiptarët flasin gjuhën shqipe, e cila përbën një degë të veçantë në familjen e gjuhëve indo-evropiane. Gjuha shqipe ka dy dialekte: gegërishten dhe toskërishten. Për shkrimin e gjuhës shqipe përdoret alfabeti shqip me 36 shkronja, i cili është një lloj i alfabetit latin. Gjuha shqipe është gjuha zyrtare e Shqipërisë. Gjithashtu, me gjuhën serbe, është një nga dy gjuhët zyrtare të Kosovës. Në Republikën e Maqedonisë shqipja është gjuhë zyrtare në komunat ku shqiptarët përbëjnë më shumë se 20% të popullsisë. Gjuha shqipe është në përdorim zyrtar në tre komuna në Mal të Zi (Ulqin, Plavë e Tuz) dhe në tre në Serbi (Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë).

  Shqiptarët kryesisht i takojnë besimit islam apo të krishterë. Shumica e shqiptarëve myslimanë janë synitë, ndërsa një pakicë janë bektashinjë. Të krishterët shqiptarë janë kryesisht katolikë ose ortodoksë. Përveç besimeve të lartëpërmendura, ka shqiptarë protestantë, ateistë dhe agnostik. Sipas burimeve historike bizantine të fundit të shekullit XI, shqiptarët ishin pothuajse plotësisht të krishterë. Të gjithë shqiptarët ishin të krishterë ortodoks deri në mesin e shekullit XIII, kur gegët u konvertuan në katolikë, si mjet rezistues ndaj sllavëve. Krishterimi më vonë u zëvendësua nga Islami si feja më e përhapur ndër shqiptarë gjatë periudhës osmanenga shekulli XV deri në vitin 1912. Krishterimi katolik dhe ai ortodoks vazhduan të praktikoheshin në masë më të vogël. Sipas censuseve të vitit 2011 në Shqipëri 58.79% e banorëve ishin myslimanë, ndërsa në Kosovë 95.60%, duke e bërë Islaminfenë më të përhapur në dy vendet shqiptare.

  Shqiptarët në Ballkan (1861)
  Shqiptarët në "Shqipërinë Natyrale" (1911)
  Shqiptarët në Ballkan
  Vendet e etnisë dhe gjuhësorës shqipe
 10. 13th century BC wikipedia - Yahoo Search Results

  search.yahoo.com › tablet › s

  14th Century BC. 1397 BC: Pandion I, legendary King of Athens, dies after a... Significant persons. Although many human societies were literate in this period,... Sovereign States. See: List of sovereign states in the 13th century BC.

 11. People also search for