Yahoo Web Search

 1. 1700-luku – Wikipedia

  fi.wikipedia.org/wiki/1700-luku

  1700-luku oli vuosisata, johon kuuluivat vuodet 1700–1799. Se oli Euroopassa valistuneen itsevaltiuden aikaa. Poliittiset muutokset alkoivat johtaa kansallisvaltioiden syntyyn. Ranskan itsevaltius johti talonpoikaiskapinoihin, jotka ravistelivat säätyihin perustuvaa feodaalijärjestystä. Valistus uhkasi kirkon valtaa.

 2. Wikipedia shqip - Wikipedia

  sq.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_shqip

  Wikipedia Shqip është versioni shqip i Wikipedia-s, enciklopedisë së lirë. Ajo filloi më 12 tetor 2003 dhe sot përmban 79.920 artikuj.Wikipedia shqip e ka vendin e 72-të sipas listës së Wikipedia-ve.

 3. Wikipedia - Wikipedia

  sq.wikipedia.org/wiki/Wikipedia

  Versioni shqip i Wikipedia-s, Enciklopedisë së Lirë që quhet Wikipedia shqip, filloi më 12 tetor 2003 dhe sot përmban 82.049 artikuj. Wikipedia shqip mban vendin e 72-të në rangun Meta.

 4. Parashtesa - Wikipedia

  sq.wikipedia.org/wiki/Parashtesa

  Parashtesa është një ndajshtesë, e cila vendoset para stemit të një fjale. Duke e shtuar atë në fillim të një fjale, krijohet një fjalë tjetër. Për shembull, kur parashtesa pa-i shtohet fjalës kënaqësi, krijohet fjala pakënaqësi.

 5. Koala - Wikipedia

  sq.wikipedia.org/wiki/Koala

  Koala është një specie e cila gjendet në Australi dhe përfaqësuesi i vetëm i gjallë i familjes Phascolarctidae. Gjendet në rajonet bregdetare të Australisë jugore dhe lindore, nga Adelaide deri në pjesën jugore të Gadishullit Cape York.

 6. Çitlluku - Wikipedia

  sq.wikipedia.org/wiki/Çitlluku

  Çitlluku dëgjoni (të ndihmuar·info) Latin: Aequum është një qytezë dhe komunë e cila ndodhet në Hercegovinë, në jug të Bosnje dhe Hercegovinës, në kuadër të Kantonit Hercegovina-Neretva në Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës

 7. Vilajeti shqiptar - Wikipedia

  sq.wikipedia.org/wiki/Vilajeti_shqiptar

  Vilajeti shqiptar (osmanisht: ولايت ارناود Vilâyet-i Arnavid) ishte një vilajet i parashikuar në pjesën ballkanike të Perandorisë Osmane, që përfshinte katër vilajete osmane me popullsi të konsiderueshme etnike shqiptare: Vilajetin e Kosovës, Vilajetin e Shkodrës, Vilajetin e Manastirit dhe Vilajetin e Janinës.

 8. Shqiptimi - Wikipedia

  sq.wikipedia.org/wiki/Shqiptimi

  Shqiptimi (shk. sqt.) ka disa kuptime zanore dhe gjuhësore. Ky artikull është i cunguar. Ndihmoni edhe ju në përmirësimin e këtij artikulli

 9. Antropologjia - Wikipedia

  sq.m.wikipedia.org/wiki/Antropologjia

  Antropologjia (greqisht, anthropos = "njeri" dhe logos = "njohuri, dituri, mësim") është shkenca që studion njerëzimin në të gjitha këndvështrimet dhe veprimet jetësore, qoftë shoqërore ashtu edhe kulturore dhe fizike.

 10. Muzika - Wikipedia

  sq.wikipedia.org/wiki/Muzika

  Muzika është arti i shprehjes së ndjenjave dhe mendimeve me anë të tingujve. Elementet kryesore të muzikës janë toni (ku përfshihet: melodia dhe harmonia), ritmi (bashkë me konceptet e afërta që janë tempo, metri dhe artikulimi), dinamika, si dhe kualiteti zënor.

 11. People also search for