Yahoo Web Search

 1. About 2,820,000 search results

 1. en.wikipedia.org › wiki › ChampaChampa - Wikipedia

  Champa (Cham: ꨌꩌꨛꨩ; Khmer: ចាម្ប៉ា; Vietnamese: Chiêm Thành or Chăm Pa) was a collection of independent Cham polities that extended across the coast of what is contemporary present-day central and southern Vietnam from approximately the 2nd century AD until 1832, when the last remaining principality of Champa was ...

 2. Wikipedia tiếng Việt có 1.283.494 bài viết và 25.663 tập tin phương tiện. Từ khi dự án bắt đầu đi vào hoạt động lại tại 1 thời điểm vào năm 2003 cho đến tháng 2 năm 2005, có thống kê cho thấy Wikipedia tiếng Việt phát triển chậm hơn là từ tháng 3 năm 2005.

  • Bách khoa toàn thư mở trực tuyến
  • Tiếng Việt
 3. People also ask

 4. The first millennium of the anno Domini or Common Era was a millennium spanning the years 1 to 1000 (1st to 10th centuries; in astronomy: JD 1 721 425.5 – 2 086 667.5).The world population rose more slowly than during the preceding millennium, from about 200 million in the year AD 1 to about 300 million in the year 1000.

 5. Wikipedia ( / ˌwɪkɪˈpiːdiə / ( nghe) WIK-i-PEE-dee-ə hoặc / ˌwɪkiˈpiːdiə / ( nghe) WIK-ee-PEE-dee-ə) là một bách khoa toàn thư mở trực tuyến đa ngôn ngữ [4] được sáng lập và duy trì bởi một cộng đồng biên tập viên tình nguyện và chạy trên nền tảng wiki . Tính đến tháng 1 năm ...

 6. 1st century · 2nd century · 3rd century · 4th century · 5th century · 6th century · 7th century · 8th century · 9th century · 10th century The 1st millennium was a period of time from January 1, 1 A.D. to December 31, 1000 A.D.

 7. The 1st millennium BC, also known as the last millennium BC, was the period of time lasting from the years 1000 BC to 1 BC ( 10th to 1st centuries BC; in astronomy: JD 1 356 182.5 – 1 721 425.5 [1] ). It encompasses the Iron Age in the Old World and sees the transition from the Ancient Near East to classical antiquity .

 1. People also search for