Yahoo Web Search

  1. 22.10.2012 Парл. на немскоезичната общност 19 2 4 23 януари 2013 Парл. на френската общност 76 0 0 22.12.2012 Парл. на столичен регион Брюксел 76 2 1 22.02.2013 Обща комисия на общностите 81 0 2 27.02.2013

    • 1 юли 2013
    • 9 декември 2011
    • 10 януари 2012
    • Брюксел