Yahoo Web Search

Search results

 1. Apr 4, 2024 · Isa siya nagkategorya ng paggamit ng wika at ito ay ang "Tungkulin ng Wika". 7 Tungkulin ng Wika ayon kay M.A.K Halliday. 7 Tungkulin ng Wika. 1. Instrumental. Tungkulin ng wika kung saan ginagamit sa wikang pamamaraan ng pakikipaginteraskyon sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan sa iba. Instrumental. Halimbawa:

 2. Sep 28, 2021 · Ang bidyong ito ay ginawa upang makatulong sa mga mag-aaral na nasa online class (asynchronous o synchronous) at mga guro na nagtuturo online. Sana ay nakatu...

  • Sep 29, 2021
  • 47.6K
  • Kuwento atbp.
 3. Ayon kay Halliday (1973), qng imahinatibong wika ay ginagamit sa paglikha, pagtiuklas at pag- aliw. Gamit ng Wika sa Imahinatibong Panitikan Pantasya Mito Alamat Kuwentong-bayan Siyensiyang Piksiyon. Gamit o Tungkulin ng Wika ayon kay Jakobson

  • (41)
 4. Sep 30, 2023 · Mga Gamit ng Wika Ayon kay Halliday. May pitong tungkulin o gamit ang wika na kailangang pagtuunan ng pansin. Kailangang sanayin ang sarili sa mga ito sapagkat ang iba’t ibang itwasyon sa buhay ay nangangailangan ng paggamit ng isa o higit pang tungkulin. Interaksiyonal. Nakapagpapanatili o nakapagpapatatag ng relasyon sa kapwa.

 5. heuristiko. paghahanap ng impormasyon, datos. halimbawa ng heuristiko. pakikipanayam, serbey. impormatibo. pagbibigay ng impormasyon. halimbawa ng impormatibo. pag-uulat, pagtuturo, tesis. Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like Alexander Kirkwood Halliday, 3 antas ng wika, protowika and more.

 6. Sep 6, 2020 · GAMIT NG WIKA SA LIPUNAN (Ayon kay MAK HAlliday) | Komunikasyon at Pananaliksik | TEACHER KATEAng bidyong ito ay naglalaman ng kaalaman hinggil sa paksang Ga...

  • Sep 6, 2020
  • 18.5K
  • Teacher Kate
 1. People also search for