Yahoo Web Search

 1. About 416,000,000 search results

 1. The 9.3×62mm (also known as 9.3×62mm Mauser) is a rimless, bottlenecked rifle cartridge designed in 1905 by German gunmaker Otto Bock. It is suitable for hunting medium to large game animals in Africa, Asia, Europe, and North America.

  • 9.3×64Mm Brenneke

   The 9.3×64mm Brenneke (designated as the 9,3 x 64 Brenneke...

  • Ammunition

   The 9.3×62mm was first loaded with an 18.5 grams bullet at a...

  • Elsewhere

   In several European countries, the 9.3×62mm remains a...

  • Adequacy

   The 9.3×62mm is considered ideal for hunting the larger and...

 2. Đồng thời, Wikipedia tiếng Việt nằm trong 50 wiki "lớn nhất" toàn cầu sử dụng phần mềm MediaWiki. [11] Đầu tháng 2 năm 2013, Wikipedia tiếng Việt đã có hơn 10.000.000 sửa đổi và đạt hơn 750.000 bài viết trong đó vào khoảng nửa là do bot tạo ra. [12] Vào ngày 15 tháng 6 năm 2014 ...

  • Bách khoa toàn thư mở trực tuyến
  • Tiếng Việt
 3. Sự phát triển của Wikipedia tiếng Việt phụ thuộc vào sự tham gia của bạn. Dù là tạo một bài mới, thêm nội dung, sửa lỗi chính tả hay bổ sung hình ảnh minh họa, thì bạn cũng đã góp phần xây dựng để Wikipedia tiếng Việt ngày một phát triển. Tham gia. Đây là Wikipedia ...

 4. Wikipedia VIQR (viết tắt của tiếng Anh Vietnamese Quoted-Readable), còn gọi là Vietnet là một quy ước để viết chữ tiếng Việt dùng bảng mã ASCII 7 bit. Vì tính tiện lợi của nó, quy ước này được sử dụng phổ biến trên Internet, nhất là khi bảng mã Unicode chưa được áp dụng ...

 1. People also search for