Yahoo Web Search

 1. Kongerækken - Wikipedia, den frie encyklopædi

  da.m.wikipedia.org › wiki › Kongerækken

  Jun 06, 2021 · I løbet af 1300-tallet smeltede de danske, norske og svenske kongelinjer sammen i Erik af Pommern, der i 1397 blev kronet som konge af Kalmarunionen (Danmark, Norge og Sverige). Men da hans efterfølger, Christoffer af Bayern døde barnløs i 1448 var der ingen nærtbeslægtede arvinger, og Kalmarunionens fremtid var ustabil.

 2. København - Wikipedia, den frie encyklopædi

  da.wikipedia.org › wiki › Copenhagen

  Jun 08, 2021 · Placeringen midt i riget med en naturlig havn ved en vigtig søhandelsvej var ideelt. I 1419 lykkedes det endelig en dansk konge, Erik af Pommern, permanent at tage magten over byen fra kirken, og i 1443 gjorde Christoffer III byen til kongelig residensby. I 1479 blev universitetet grundlagt. København var nu landets vigtigste by.

  • Bysegl
  • Danmark
 3. USS Constitution - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Constitution_(vessel)

  USS Constitution, also known as Old Ironsides, is a wooden-hulled, three-masted heavy frigate of the United States Navy. She is the world's oldest ship of any type still afloat. [Note 1] She was launched in 1797, one of six original frigates authorized for construction by the Naval Act of 1794 and the third constructed.

 4. Huáscar (ironclad) - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Chilean_ironclad_Huascar

  Huáscar is an ironclad turret ship built in Britain for Peru in the 1860s. Her price was a bit more than £81,000. She was the flagship of the Peruvian Navy and participated in the Battle of Pacocha and the War of the Pacific of 1879–1883 before being captured and commissioned into the Chilean Navy.

  • 6 October 1865
  • 4 August 1864
 5. USS Texas (BB-35) - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › USS_Texas_BB-35

  May 27, 2021 · USS Texas (BB-35) is a former United States Navy New York-class battleship.She was launched on 18 May 1912 and commissioned on 12 March 1914. Soon after her commissioning, Texas saw action in Mexican waters following the "Tampico Incident" and made numerous sorties into the North Sea during World War I.

  • 24 June 1910
  • State of Texas
 6. Ek – Wikipedia

  sv.wikipedia.org › wiki › ek

  Ek (Quercus robur) [3] kallas även skogsek, vanlig ek, sommarek och stjälkek (ekollonen sitter på 2 — 5 cm långa stjälkar). [4] Ek är ett kraftigt lövträd som tillhör familjen bokväxter.

 7. Lübeck - Wikipedia, den frie encyklopædi

  da.m.wikipedia.org › wiki › Lybeck

  Jun 01, 2021 · Lübeck (dansk: Lybæk) er en gammel hansestad i det nordlige Tyskland, beliggende cirka 15 kilometer syd for Østersøen ved floden Trave.Den lægger navn til kommunen af samme navn, som udgør éen af Slesvig-Holstens fire købstadskommuner, som ikke er en del af en amtskommune.

 8. Portal:Dänemark/Index – Wikipedia

  de.wikipedia.org › wiki › Portal:Dänemark

  3 days ago · Bei Personen aus Kriegen oder Adelsgeschlechtern sollte darauf geachtet werden, dass es sich um Dänen handelt oder ein relevanter Bezug des Artikels zu Dänemark besteht – z. B. die Teilnahme an einer Schlacht im Deutsch-Dänischen Krieg reicht da nicht wirklich aus. Die Spezialseite Letzte Dänemark-Änderungen listet alle Änderungen auf ...

 9. Gustav II Adolf – Wikipedia

  sv.m.wikipedia.org › wiki › Gustaf_II_Adolf
  • Barn- och Ungdomsårenredigera
  • Första Regeringsårenredigera
  • Polska Krigetredigera
  • Civil Politikredigera
  • bakgrunden Till Sveriges Ingripande I Trettioåriga Krigetredigera
  • Trettioåriga Krigetredigera
  • Gustav II Adolfs Likfärd och Begravningredigera

  Gustav Adolf föddes på slottet Tre Kronor den 9 december 1594 som son till dåvarande hertigen Karl (senare kung Karl IX) och dennes hustru i andra äktenskapet, Kristina av Holstein-Gottorp. Namnet Gustav bar han efter farfadern, kung Gustav (Vasa), namnet Adolf efter morfadern, den förste hertigen av Holstein-Gottorp. Gustav Adolf tillhörde genom sin härstamning på mödernet från det holsteinska huset också kretsen av de tyska furstesläkter ur vilka förkämparna för protestantismen framgått. Sålunda var Filip den ädelmodige av Hessen, Moritz av Sachsen, Vilhelm av Oranien och Moritz av Nassau alla släkt på mödernet med honom.[4] Den unge kronprinsen växte mestadels upp på Nyköpingshus i Nyköping, varifrån hans far styrde sitt hertigdöme. Vid sex års ålder gjorde han sin första färd över Östersjön, och mitt i vintern återvände han genom Finland och runt Bottniska viken. År 1602 förordnades magistern Johan Schroderus (senare adlad Johan Skytte) till Gustaf Adolfs lärare.[5] Som biträde...

  Efter att Karl IX avlidit i Nyköping den 30 oktober 1611 tillsattes en kortvarig förmyndarregering men, sedan Gustav Adolfs kusin Johan, hertig av Östergötland (son till Johan III), avsagt sig sina tronanspråk, besteg Gustav Adolf Sveriges tron 26 december samma år,[9] vid nyss fyllda 17 års ålder. Han kröntes i Uppsala först den 12 oktober 1617[5] av ärkebiskop Petrus Kenicius. Riket var i ett ansträngt läge till följd av de inre strider som ägde rum kring sekelskiftet. Gustav II Adolf hade ärvt tre krig – dels det erövringskrig som Karl IX genom Jakob De la Gardie börjat i Ryssland och dels de båda försvarskrigen mot Danmark och Polen. Polens kung, Sigismund, Gustav Adolfs kusin, betraktade sig fortfarande som Sveriges legitime kung och såg i Gustav Adolf endast en usurpator. Kristian IV av Danmark hade 1611 börjat ett erövringskrig mot Sverige. Av dessa krig innebar det med den närmaste grannen, Danmark, den största faran.[5] Gustav Adolf var i stort sett hänvisad till sig själv,...

  Det polska kriget varade, med avbrott för några vapenvilor, i tolv år. Målet var att utestänga Polen från Östersjön för att göra havet till ett svenskt innanhav. Genom att kontrollera flodmynningarna skulle Sverige kunna beskatta innanländernas handel.[10] Denna så kallade östersjöpolitik var den ena av kungens ledande politiska tankar. Den andra, som även fick sitt uttryck i det polska kriget, var strävandet att bidra till lösningen av århundradets stora religiösa frågor. Krigets första skede rörde Livland. Efter att 1617 erövrat Pernau gick Gustav Adolf 1621 över Östersjön. Striden stod om Livlands huvudstad, det tyska Riga, som fastän det var protestantiskt höll fast vid det katolska Polen. Efter en månads belägring ryckte Gustav Adolf in i staden.[10] Fortsättningen av kriget var inte lika framgångsrikt. Strider varvades med vapenvilor fram till dess att kungen 1625 åter gick över Östersjön och erövrade Dorpat och fullbordade Livlands lösryckande från Polen. Segern i slaget vid...

  Även om Gustav Adolfs regering präglades av krig, både sådana han ärvt och sådana han själv sökt, var det också en tid av inre utveckling i Sverige.[12] Framstegen på statsrättens område betecknas av att den svenska ståndsriksdagen erhöll sina lagstadgade former genom riksdagsordningen 1617 och riddarhusordningen 1626. Varje år, ofta mer än en gång om året, hölls riksdagar eller möten av någon annan sort. Såväl den centrala som den lokala förvaltningen fick genom honom den organisation som gjorde den till ett mönster för sin tid, vilket sedan till vissa delar efterbildades i andra länder, till exempel i Danmark av Fredrik III och i Ryssland av Peter den store. Riksrådet samlades till en ständig rådskammare och blev, fördelat på kollegier, medelpunkten för hela riksförvaltningen. Den organisation som fullt genomförd återfinns i 1634 års regeringsform grundlades nu. Inom den lägre förvaltningen ersattes det gamla ståthållar- och fogderegementet av ett konsekvent genomfört system genom...

  Den 12 januari 1628 gav den svenska riksdagens hemliga utskott fullmakt åt Gustav II Adolf att med Sveriges hela makt ingripa i det tyska kriget, till värn för fosterland och trosförvanter. I juni 1629 bekräftade riksdagen i sin helhet det fattade beslutet, och ännu en gång blev det svenska folkets bifall till det stora företaget uttalat av den riksdag år 1630 vid vilken Gustav II Adolf bjöd sitt sista farväl åt fosterlandet. När de första besluten fattades hade detta krig redan rasat i tio år, och hade då nått upp till Östersjöns sydkust och hotade därifrån Sverige med omedelbar fara. Det var tydligt för envar som kastade en blick tillbaka på dess hela förlopp att protestantismens hela existens var i fara. Och med den religiösa friheten stod också den politiska och nationella i fara, för i takt med katolicismens våldsamma återställande hade också det habsburgska kejsarhuset utvecklat en övermakt som hotade all självständighet i världsdelen.[14] Tidigt uppstod tankar på en intervent...

  I avskedstalet till ständerna på riksdagen 1630 sade Gustav II Adolf att ”han tyckte sig stå inför Gud den allra högstes åsyn”, samtidigt som han avvisade tanken att han skulle ha börjat detta krig av själviska orsaker, ”av eget bevåg eller lust till krig, som väl många dock sig imaginera eller inbilla”. Den 25 juni 1630 landsteg den svenske kungen vid udden Perd på Rügen på Tysklands jord. Två dagar senare landade hela flottan vid Peenemünde på ön Usedom.[16] Gustav II Adolfs berömda fälttåg i Tyskland kan ur militär synvinkel betraktas som en strid om herraväldet över flodlinjerna, fram till dess att han på våren 1632 stod som herre även över Donaulinjen. Att skaffa sig grepp över floderna var av stor vikt. Det första fälttåget gällde Oderlinjen. Vid flodens mynning ligger Stettin, den dåvarande pommerska huvudstaden, vilken svenskarna intog utan stridshandlingar den 10 juli. Efter att den kejserliga hären fördrivits från sitt läger vid Gartz juldagarna 1630 och det blodiga slaget...

  Budet om kungens död nådde Sverige efter drygt en månad. Efter det ödesdigra slaget vid Lützen fördes den döde Gustav Adolf först till Meuchen för att rengöras och sedan till Weissenfels för balsamering. Inälvorna lades i ett skrin, som i all hemlighet begravdes av livbarberaren, men hjärtat begravdes för sig i Weissenfels. Det var en för svensk tradition helt unik handling att förvara kungens hjärta separat från kroppen. I Frankrike, Tyskland och England fanns dock separata begravningar av hjärtan. I både Westminster Abbey i London och Kapucinerkryptan i Wien finns särskilda rum för dessa hjärtan. När änkedrottning Maria Eleonora nåddes av dödsbudet gav hon order om att hjärtat skulle hämtas och därefter förvarade hon det hos sig i en guldask, fram till begravningen 1634. Detta har legat till grund för den svartmålning av drottningen som skett av eftervärlden. Ur ett europeiskt perspektiv var det dock inte ovanligt att förvara hjärtat separat.[20] Den balsamerade kroppen kläddes i...

 10. Portal:Schweden/Index – Wikipedia

  de.wikipedia.org › wiki › Portal:Schweden

  May 19, 2021 · Listen und Vorlagen bitte in der eigenen Rubrik ganz unten eintragen. Die Spezialseite Letzte Schweden-Änderungen listet alle Änderungen auf, die in der letzten Woche an einem der hier gelisteten Schweden-Artikel getätigt wurden. Hier finden sich alle Kategorien, in welche die unten genannten Artikel einsortiert werden.

 11. People also search for