Yahoo Web Search

  1. About 6 search results
  1. Avantgarda je slovo francouzského původu (avantgarde, kde avant = před, la garde = hlídka, stráž), původně znamenající vojenský předvoj. Tento výraz se užívá v terminologii umělecké, kde představuje umělce či uměleckou skupinu, jejichž tvorba je pro danou dobu průkopnická či objevná.

  2. Malá pevnost Terezín sloužila od června 1940 jako věznice pražského gestapa (podřízena pankrácké věznici) určená pro politické vězně především z Protektorátu Čechy a Morava. Původně byla určena pouze pro muže, v období stanného práva po atentátu na Reinharda Heydricha zde byl zřízeno i ženské oddělení. Pro ...

  3. Kolem rýžovišť zlata byla v 11. a 12. století založena osada. V letech 1192 až 1273 byla součástí Bavorska, k Čechám byla připojena králem Přemyslem Otakarem II. Přemysl Otakar II. tu nechal založit královské město, které bylo stavěno v pravidelném půdorysu.

  1. People also search for