Yahoo Web Search

  1. About 5 search results
  1. cs.wikipedia.org › wiki › PikovicePikovice – Wikipedie

    Pikovice jsou vesnice na levém břehu Sázavy, asi 3 km před jejím soutokem s Vltavou. Tvoří jednu ze dvou místních částí obce Hradištko v okrese Praha-západ ve Středočeském kraji . Nemají vlastní katastrální území.

  2. cs.wikipedia.org › wiki › PrahaPraha – Wikipedie

    Jednotná Praha však byla již roku 1528 znovu rozdělena. Sjednotit pražská města natrvalo do jednoho správního celku se podařilo až roku 1784 za vlády císaře Josefa II. Královské hlavní město Praha pak tvořilo Nové a Staré Město pražské, Malá Strana a Hradčany. Postupně byl připojen Josefov, Vyšehrad a Holešovice.

  1. People also search for