Yahoo Web Search

 1. Square kilometre - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/Km²

  Square kilometre (International spelling as used by the International Bureau of Weights and Measures) or square kilometer (American spelling), symbol km2, is a multiple of the square metre, the SI unit of area or surface area. 1 km 2 is equal to: 1,000,000 square metres (m 2) 100 hectares (ha)

 2. Square kilometre - Simple English Wikipedia, the free ...

  simple.wikipedia.org/wiki/Square_kilometre

  From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia A square kilometer (sometimes written km²) is based on the SI unit of measurement of area, the square meter. It is the area inside a square that has each side equal to 1 kilometer (1000 meters).

 3. Kvadratkilometer – Wikipedia

  sv.wikipedia.org/wiki/Km²

  Kvadratkilometer eller km² är en areaenhet, och det grundmått som används inom geografi på internationell nivå, till exempel för att ange länders yta. Sveriges areal är 449 964 km² och Östersjöns ungefär 390 000 km².

 4. Pinetop-Lakeside, Arizona - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/Pinetop-Lakeside,_Arizona

  Pinetop–Lakeside is a small town in Navajo County, Arizona, United States. According to 2010 census , the population of the town is 4,282. [3] It was founded in 1984 when the neighboring towns of Pinetop and Lakeside merged.

  • 6,804 ft (2,074 m)
  • Navajo
  • 85929, 85935
  • Arizona
 5. Kvadratni kilometar - Wikipedia

  sh.wikipedia.org/wiki/Km²

  Četvorni kilometar ili kvadratni kilometer (oznaka km²) je izvedene jedinica SI kojom se mjeri površina. 1 km² odgovara: površini kvadrata sa stranicom od 1 km; 1.000.000 m²; 100 hektara; 0,386.102 kvadratne milje; 247,105.381 akri. Pretvorbe: 1 m² = 0,000.001 km²; 1 hektar = 0,01 km²; 1 kvadratna milja = 2,589.988 km²; 1 akar = 0,004 ...

 6. Négyzetkilométer – Wikipédia

  hu.wikipedia.org/wiki/Km²

  A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából (Km² szócikkből átirányítva) A négyzetkilométer (röv. km²) a terület mértékegysége. Az SI rendszerben elfogadott és ajánlott többszöröse a négyzetméternek.

 7. Madeira - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/Madeira

  Madeira (740.7 km²), including Ilhéu de Agostinho, Ilhéu de São Lourenço, Ilhéu Mole (northwest); Total population: 262,456 (2011 Census). Porto Santo (42.5 km²), including Ilhéu de Baixo ou da Cal , Ilhéu de Ferro, Ilhéu das Cenouras, Ilhéu de Fora, Ilhéu de Cima; Total population: 5,483 (2011 Census).

 8. Štvorcový kilometer – Wikipédia

  sk.wikipedia.org/wiki/Štvorcový_kilometer

  Štvorcový kilometer (symbol km²) je jednotka sústavy SI určujúca veľkosť plochy. Patrí medzi odvodené jednotky sústavy SI. 1 km² sa rovná: ploche štvorca so stranou dlhou 1 km na každej strane; 1 000 000 m²; 100 ha; 10 000 árov; 0,386 102 štvorcovej míle; 247,105 381 akrom; Ďalej platí: 1 m² = 0,000001 km²; 1 hektár = 0 ...

 9. Pr. km² - Wikipedia, den frie encyklopædi

  da.wikipedia.org/wiki/Pr._km²

  Fra Wikipedia, den frie encyklopædi Pr. km² udtrykker, at noget sættes i forhold til en kvadratkilometer (km²), som er et kvadrat med siden 1 km eller en cirkel med radius ca. 564,19 meter. 1 km² = 100 ha = 1 mio. m² Eksempelvis vil en nedbørsmængde på 4 mm give 0,004 m × 1.000.000 m²/km² = 4.000 m³ pr. km².

 10. Kilometr čtvereční – Wikipedie

  cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_čtvereční

  Kilometr čtvereční (též kilometr čtverečný, značka km², v cizině někdy qkm) je jednotka pro plošný obsah. Je to plocha čtverce o straně dlouhé 1 kilometr. Je to jednotka odvozená od metru čtverečního. Protože je plocha čtverce dána druhou mocninou jeho strany, je 1 km² roven 1000² (tj. milionu) m².