Yahoo Web Search

  1. About 19 search results

  1. Miami – miasto na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego, w południowo-wschodniej Florydzie, w Stanach Zjednoczonych. Siedziba hrabstwa Miami-Dade. Samo miasto administracyjne zamieszkiwane jest przez 467 963 osoby, zespół miejski liczy 6 212 000 mieszkańców, natomiast statystyczny obszar metropolitalny Miami liczy 6 138 333 mieszkańców.

  2. ja.wikipedia.org › wiki › マイアミマイアミ - Wikipedia

    「マイアミ」の語源は先住民族であるマヤイミ族en: Mayaimi(五大湖周辺に居住するマイアミ族とは文化的・言語的に関係が無い)とそれに由来するマイアミ湖(現在のオキーチョビー湖)、その湖を水源とするマイアミ川であり、「大きな水」を意味する。 歴史

  1. People also search for