Yahoo Web Search

  1. About 32 search results

  1. Novi Sad Synagogue (Serbian: Новосадска синагога or Novosadska sinagoga) is one of many cultural institutions in Novi Sad, Serbia, in the capital of Serbian the province of Vojvodina. Located on Jevrejska (Jewish) Street, in the city center, the synagogue has been recognized as a historic landmark.

  2. SAD PERSONS scale; Purpose: determine suicide risk: The SAD PERSONS scale is an acronym utilized as a mnemonic device.It was first developed as a clinical assessment tool for medical professionals to determine suicide risk, by Patterson et al. The Adapted-SAD PERSONS Scale was developed by Gerald A. Juhnke for use with children in 1996.

  3. Sad – obszar użytkowany rolniczo, plantacja, na którym uprawia się drzewa lub krzewy dostarczające jadalnych owoców. Gałęzią nauki zajmującą się czynnościami związanymi uprawą sadu jest sadownictwo [2] [3] .

  1. People also search for