Yahoo Web Search

 1. Alblasserdam - Wikipedia

  nl.wikipedia.org/wiki/Alblasserdam

  3 days ago · Alblasserdam is een vertrekpunt voor een fietstocht naar het beroemde molencomplex Kinderdijk, en voor fiets- en kanotochten door de Alblasserwaard. Dankzij de poldermolens van Kinderdijk wist Alblasserdam ondanks de vele overstromingen het hoofd boven water te houden. Zij pompten het overtollige water omhoog om het vervolgens via sluizen op de rivier te pompen (nu is dat werk allang overgenomen door met motoren aangedreven gemalen).

 2. Woudenberg - Wikipedia

  nl.wikipedia.org/wiki/Woudenberg

  3 days ago · Jan van Culemborg junior was het met die beslissing van zijn vader niet eens. Hij overviel daarom het kasteel en hield 17 weken stand, totdat een leger van de bisschop van Utrecht het in 1353 innam en verwoeste. Al in 1309 was sprake van een kapel in Woudenberg. De stenen van het verwoeste kasteel werden gebruikt om de kerk te verbeteren.

 3. Lijst van wapens van Nederlandse gemeenten - Wikipedia

  nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_wapens_van...

  6 days ago · Wapen van Alblasserdam. Wapen van Albrandswaard. ... Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk.

 4. Delft - Wikipedia

  nl.wikipedia.org/wiki/Delft_(gemeente)

  6 days ago · Van de 43.017 banen zijn er 16.392 in de kennisintensieve sector (38,1%), 7.801 in de zorg (18,1%) en 7.593 in het onderwijs (17,5%). Veel van de kennisintensieve bedrijvigheid is een spin-off van de aanwezigheid van de TU Delft. Daarnaast stromen er elk jaar circa 5.000 nieuwe TU-studenten de stad in en circa 800 hbo-studenten.

 5. Den Haag - Wikipedia

  nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag

  3 days ago · De oudste afbeelding van de ooievaar in het Haagse wapen staat op de luidklok Jhesus van de Grote of St. Jacobskerk die in 1541 is gegoten. Na 1586 tonen ook de lakzegels van Den Haag een ooievaar met een paling in de bek. In 1991 schafte de gemeente het gebruik van het wapen af en gebruikte hiervoor in de plaats een logo van een vliegende ...

 6. Koffie Hag-albums - Wikipedia

  nl.wikipedia.org/wiki/Koffie_Hag-albums

  3 days ago · Op de achterkant van de plaatjes stond een beschrijving van het wapen gedrukt. Een deel van de plaatjes uit de 1e serie werden, door de veranderde politieke situatie, opgenomen in de albums van Polen en Danzig, terwijl ook een aantal plaatjes kwam te vervallen. Denemarken

 7. Leiden - Wikipedia

  nl.wikipedia.org/wiki/Leiden

  2 days ago · Het officiële wapen van Leiden werd bij Koninklijk Besluit van 25 januari 1950 vastgelegd. Het toont een strijdbare, rode leeuw op een vestingmuur met de Latijnse wapenspreuk "Haec libertatis ergo" (Dit omwille van de vrijheid), dat verwijst naar de tijd van het Nederlandse verzet tegen de Spanjaarden in de zestiende eeuw.

 8. Katwijk (Zuid-Holland) - Wikipedia

  nl.wikipedia.org/wiki/Katwijk_(Zuid-Holland)

  4 days ago · Katwijk ( uitspraak (info / uitleg)) is een kustplaats en gemeente in het noordwesten van de Nederlandse provincie Zuid-Holland.Het verstedelijkte dorp is de grootste gemeente in de Duin- en Bollenstreek, met op 1 maart 2020 65.816 inwoners.

 9. People also search for