Yahoo Web Search

  1. Jadwiga Andegaweńska - Wikipedia

    pl.wikipedia.org/wiki/pl:Jadwiga Andegaweńska...

    Jadwiga – tytulatura, pieczęcie i herby Tytulatura. Królewna węgierska i polska Jadwiga była określana w dokumentach jako Hedvigis filia regis Ungarie et Polonie.Po ostatecznym desygnowaniu Jadwigi przez Elżbietę Bośniaczkę na władczynię Polski królewnie przysługiwał tytuł heres Polonie (dziedziczka Polski).