Yahoo Web Search

 1. About 2,030,000 search results

 1. Wikipedia Shqip është versioni shqip i Wikipedia-s, enciklopedisë së lirë. Ajo filloi më 12 tetor 2003 dhe tani përmban 84.261 artikuj . Wikipedia shqip e ka vendin te fiona 75-të [1] sipas listës së Wikipedia-ve.

 2. sq.wikipedia.org › wiki › WikipediaWikipedia - Wikipedia

  Wikipedia (Shqiptimi: Uikipedia; gjithashtu dhe si Vikipedia) është një enciklopedi online falas ndërkombëtare e shkruar dhe e mirëmbajtur nga një komunitet me vullnetar përmjet një sistem editimi të bazuar në wiki. Hapat e parë për krijimin e një enciklopedie të lirë gjuhën angleze u hodhën në janar të vitit 2001.

 3. Feb 27, 2021 · Download our app! Shqip TV Mobile In this program you will find over 50 free TV channels. News, rare and loved by millions - we tried to make the app important and interesting to you. In the "Regional" section you will find local stations in your region. The application works on 3G / 4G mobile networks, the best Albanian television application ...

  • (469)
  • Everyone
  • Everyone
  • Entertainment
 4. 2006 ( MMVI) was a common year starting on Sunday of the Gregorian calendar, the 2006th year of the Common Era (CE) and Anno Domini (AD) designations, the 6th year of the 3rd millennium, the 6th year of the 21st century, and the 7th year of the 2000s decade. In the Chinese calendar, 2006 was the Year of the Dog. Chinese New Year is January 29 .

 5. en.wikipedia.org › wiki › KrujëKrujë - Wikipedia

  Krujë ( definite Albanian form: Kruja; see also the etymology section) is a town and a municipality in north central Albania. Located between Mount Krujë and the Ishëm River, the city is only 20 km north from the capital of Albania, Tirana . Krujë was inhabited by the ancient Illyrian tribe of the Albani.

  • 339.20 km² (130.97 sq mi)
  • Durrës
  • Albania
  • Artur Bushi (PS)
 6. en.wikipedia.org › wiki › ElbasanElbasan - Wikipedia

  elbasani.gov.al. Elbasan ( / ˌɛlbəˈsɑːn / [1] Albanian: [ˈɛlbaˈsan]; definite Albanian form: Elbasani pronounced [ˈɛlbaˈsani]) is the fourth most populous city of Albania and seat of Elbasan County and Elbasan Municipality. It lies to the north of the river Shkumbin between the Skanderbeg Mountains and the Myzeqe Plain in central ...

 7. ( lat: encyclopaedia gr. enkyklios - i gjithëpërfshirëshëm + paideia, arsimim i përgjithshëm) është vepër e madhe shkencore që përfshin njohuri për të gjitha fushat e jetës e të veprimtarisë, të sistemuara në më- nyrë të përmbledhur në trajtën e një fjalori.

 1. People also search for