Yahoo Web Search

 1. About 45,500,000 search results
 1. Afrotheria. Afrotheria adalah kelompok mamalia ( superordo atau klad ). Di dalam superordo ini terdapat spesies tikus tanah emas, celurut gajah, tenrec, aardvark, hyrax, gajah dan lembu laut . Biolog membuat kelompok ini berdasarkan analisis sekuens RNA.

 2. en.wikipedia.org › wiki › AfrotheriaAfrotheria - Wikipedia

  Afrotheria (/ æ f r oʊ ˈ θ ɪər i ə / from Latin Afro-"of Africa" + theria "wild beast") is a clade of mammals, the living members of which belong to groups that are either currently living in Africa or of African origin: golden moles, elephant shrews (also known as sengis), tenrecs, aardvarks, hyraxes, elephants, sea cows, and several extinct clades.

 3. People also ask

  Who are the members of the Afrotheria group?

  Where does most of the Afrotheria species live?

  Are there any studies that support Afrotheria as a clade?

  Which is a junior synonym for eutheria or Afrotheria?

  • Kännetecken
  • Evolution
  • Systematik
  • Referenser
  • Litteratur

  Arterna i djurgruppen skiljer sig mycket i utseende, det finns vattenlevande arter som sirendjuren, jämförelsevis små arter med myror som huvudföda som jordsvin och mycket stora djur som elefanterna. De minsta arterna i överordningen finns i familjen tanrekar med en vikt av upp till 5 gram. Den största arten är stäppelefant (Loxodonta africana), som med en vikt av cirka fem ton är det största landdjuret. Förutom genetiska överensstämmelser kännetecknas dessa djur av en långdragen nos som ofta är rörlig. Det är inte avgjort om nosen kommer från en gemensam förfader eller om den uppkom genom konvergent evolution. Vidare finns i djurgruppen en rad ”primitiva” kännetecken, som de har gemensamt med andra däggdjursgrupper som kloakdjuren. Till exempel ligger hanarnas testiklar i buken och de saknar förmåga att uthärda temperaturskillnader lika bra som andra däggdjur. Orsaken till sistnämnda kännetecken kan dock vara att arterna av Afrotheria lever i varma klimatzoner.

  Afrotheria skilde sig från andra däggdjursgrupper under kritaperioden för 105 miljoner år sedan vid storkontinenten Gondwanas sönderfall. Gruppens gemensamma förfader var troligtvis ett djur som levde i skogar och som hade insekter och växter som föda. Möjligen var förfadern gemensam med trögdjuren; denna kohort föreslås att kallas Atlantogenata. Liksom flera djurgrupper som under samma tid uppkom på kontinenten Laurasien intog arterna av Afrotheria olika ekologiska nisch i sina utbredningsområden; därför liknar tanrekar och guldmullvadar gruppen insektsätare (till exempel mullvadar), sirendjur har nästan samma kroppsbyggnad som valar och sälar och hyraxar liknar murmeldjur.

  Överordningen bildas av 6 ordningar.[1] 1. Jordsvin(Tubulidentata) med en enda art. 2. Springnäbbmöss(Macroscelidea) med 15 arter. 3. Hyraxar(Hyracoidea) med 6 arter. 4. Sirendjur(Sirenia) med fyra eller fem arter. 5. Elefantdjur (Proboscidea) med en recent familj, Elephantidae, och 3 arter. 6. Afrosoricida med 51 arter uppdelad i två familjer guldmullvadar (Chrysochloridae) och tanrekar(Tenrecidae). Dessutom finns flera utdöda djurgrupper som antas vara medlemmar av Afrotheria. 1. Bibymalagasia, med ett släkte, Plesiorycteropus, som liknade jordsvin och levde på Madagaskar. 2. Embrithopoda, som liknade noshörningar. 3. Desmostylia, som var anpassade för ett liv i vatten. Enligt en taxonomisk studie från 2010 utvecklades överordningens ordningar enligt följande kladogram[2]:

  Webbkällor

  1. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia.

  Nikaido M, Nishihara H, Hukumoto Y, Okada N (2003) Ancient SINE:s from African endemic mammals. Mol Biol Evol 20: 522–527.
  William J. Murphy, Eduardo Eizirik, Mark S. Springer et al., Resolution of the Early Placental Mammal Radiation Using Bayesian Phylogenetics, Science, Vol 294, Issue 5550, 2348-2351, 14 december 2001.
  Jan Ole Kriegs, Gennady Churakov, Martin Kiefmann, Ursula Jordan, Juergen Brosius, Juergen Schmitz. (2006) Retroposed Elements as Archives for the Evolutionary History of Placental Mammals. PLoS Bi...
  David Macdonald: Die große Enzyklopädie der Säugetiere. Deutsche Ausgabe: Könemann in der Tandem Verlag GmbH, 2004 ISBN 3-8331-1006-6
  • eredete, Kifejlődése
  • Rendszertani felosztása
  • fejlődése

  Ez az egyik olyan öregrend, amelynek képviselői a mezozoikumban, az egységes Pangea szétszakadása után Afrikában (illetve Madagaszkáron) maradtak, és ott fejlődtek tovább. (A másik ilyen csoport az Euarchontoglires, de a két öregrend fejlődése már mintegy 105 millió éve, a szuperkontinensfeldarabolódása előtt szétvált egymástól.)

  Az öregrendbe hat élő és három kihalt rendet sorolnak: 1. Afroinsectiphilia csoport 1.1. Afrosoricidarend 1.2. elefántcickány-alakúak rendje – Macroscelidea 1.3. földimalacfélék rendje – Tubulidentata 2. Előpatások (Paenungulata) csoportja 2.1. szirtiborz-alakúak rendje – Hyracoidea 2.2. Embrithopodarend – kihalt 3. Tethytheria csoport 3.1. tengeritehenek rendje – Sirenia 3.2. Desmostyliarend - kihalt 3.3. ormányosok rendje – Proboscidea 4. Bibymalagasiarend – mintegy ezer éve kihalt

  A molekuláris törzsfán a hat élő rendet két nagy csoportra bontják, az Afroinsectiphilia és a Paenungulatacsoportokra. Ezek fejlődése mintegy 80 millió éve vált külön. Az Afroinsectiphilia csoport tagjai az Afrosoricida rend, az elefántcickány-alakúak és a csövesfogúak rendje, amelyek egymástól 71–76 millió évvel ezelőtt váltak külön. A Paenungulatacsoportba az előpatások, ormányosok és tengeritehenek rendjét vonják össze; ezek egymástól mintegy 60–61 millió éve különültek el.

 4. ast.wikipedia.org › wiki › AfrotheriaAfrotheria - Wikipedia

  Afrotheria. Los afroterios (Afrotheria) son un superorde de mamíferos placentarios compuestu polos actuales ordes Afrosoricida , Macroscelidea , Tubulidentata , Hyracoidea , Proboscidea y Sirenia. Son animales propios de África , Eurasia y América del Norte, anque los sirenios espandiéronse per gran parte del planeta.

 5. Afrotheria san en skööl faan sääks ordern mä Huuger Tetjdiarten (Eutheria) mä amanbi 80 slacher. Jo haa jo faan Afrikoo ütj auer a welt ferdiald.

 1. People also search for