Yahoo Web Search

 1. About 25,300 search results
 1. en.wikipedia.org › wiki › Alvin_HansenAlvin Hansen - Wikipedia

  Alvin Harvey Hansen (August 23, 1887 – June 6, 1975) was an American economist who taught at the University of Minnesota and was later a chair professor of economics at Harvard University. Often referred to as "the American Keynes ", he was a widely read popular author on economic issues, and an influential advisor to the government on ...

 2. found: Wikipedia, February 26, 2019 (Alvin Harvey Hansen (August 23, 1887 - June 6, 1975), often referred to as "the American Keynes," was a professor of economics at Harvard, a widely read author on current economic issues, and an influential advisor to the government who helped create the Council of Economic Advisors and the Social Security system.

 3. People also ask

  Who was Alvin Hansen and what did he do?

  Where was Alvin Hansen born in South Dakota?

  What did Alvin Hansen think about secular stagnation?

  What was Alvin Hansen's book full recovery or stagnation?

 4. After retiring from Harvard University in 1957, Hansen taught at the University of Bombay and at numerous American universities almost to his death in 1975. Achievements Alvin Hansen introduced Keynesian economics in the United States in the 1930s, IS-LM model, was the author of "investment" theory of the business cycle.

 5. Alvin Harvey Hansen, American economist noted for his strong and influential advocacy of the theories of John Maynard Keynes. Hansen was educated at Yankton College (B.A., 1910) and at the University of Wisconsin (Ph.D., 1918), where he studied under economists Richard T. Ely and John R. Commons.

  • Tidlige år, Uddannelse Og Karriere
  • Keynesianisme
  • Permanent Stagnation
  • Udgivelser
  • Eksterne Kilder

  Han blev født af danske forældre i Viborg, South Dakota. Hans far var Niels Hansen og moder Birgitte, som begge var udvandret fra Viborg i Jylland, men mødte hinanden på prærien. Han blev gift med Mabel Lewis (1889-1976). Hendes bedstefader var Lars Olsen fra Vik i Sogn, og navnet Lewis var helt enkelt en anglisering af navnet Larsen, foretaget da familien kom til USA. Børn Marian Hansen (f. 1919) og Mildred Hansen (f. 1922). Efter at have studeret engelsk ved 'Yankton College' tog han sin Ph.D. i økonomi ved Wisconsin-Madison universitetet i 1918. Han arbejdede sammen med de såkaldte 'institutionalister' John R. Commons og Richard T. Ely, men delte ikke deres tilgang til økonomien. Efter sin doktordisputats underviste han ved Brown University, indtil han kom til Minnesotas universitet i 1923, hvor han specialiserede sig i konjunkturteori. Han var ofte rådgiver for regeringen i Washington, hvor han i 1935 hjalp Edwin E. Witte med at udforme Social Security Act. I 1937 blev Hansen ud...

  Hansen's anmeldelse af John Maynard Keynes' The General Theory of Employment, Interest and Money var skeptisk, men da december 1938 oprandt, holdt han en tale til American Economic Association, hvor han talte for Keynes' teorier angående nødvendigheden af, at regeringen greb ind i situationer, hvor økonomien var i recession. Kort efter at han var ankommet til Harvard i 1937, blev hans årlige kursus i finanspolitik en kilde til inspiration for mange studenter, heriblandt Paul Samuelson og James Tobin -- begge to skulle senere få Nobelprisen i økonomi -- til at videreudvikle og popularisere keynesiansk økonomi. Hansens bog fra 1941, Fiscal Policy and Business Cycles, var det første større værk i De Forenede Stater, som fuldstændigt bakkede op om Keynes' analyser af årsagerne til Depressionen. Hansen brugte denne analyse til at argumentere for keynesiansk ekspansiv finanspolitik, hvor en regering kan og bør have underskud på den offentlige saldo, hvis situationen kræver det. Hansens be...

  I slutningen af 30'erne argumenterede Hansen for, at en "permanent stagnation" var begyndt, sådan at den amerikanske økonomi aldrig ville vokse hurtigt igen, fordi forudsætningerne for væksten havde udspillet sig selv, heriblandt teknologisk innovation og befolkningsvækst. Den eneste løsning, argumenterede han, var at den føderale regering konstant havde store underskud. Denne tese var højst kontroversiel, og kritikere som for eksempel George Terborgh angreb Hansen som værende pessimist og en taber. Hansen svarede, at permanent stagnation blot var et andet navn for Keynes' underbeskæftigelses-ligevægt. Uanset hvad, så undermineredes Hansens forudsigelser af den vedvarende vækst, som begyndte i 1940, og hans stagnationsmodel gik i glemmebogen .

  Shifting the War Burden (mit L.H. Haney, 1921, The American Economic Review(AER))
  Cycles of Strikes(1921, AER)
  Business Cycle Theory(1927)
  A Fundamental Error in Keynes's Treatise(1932, AER)
  Alvin Hansen, "Economic Progress and Declining Population Growth," American Economic Review (29) March (1939). at JSTOR
  Alvin Hansen, Fiscal Policy and Business Cycles(1941)
  Barber, William J. "The Career of Alvin H. Hansen in the 1920s and 1930s: a Study in Intellectual Transformation." History of Political Economy1987 19(2): 191-205. Issn: 0018-2702
 6. en.wikipedia.org › wiki › AlvinAlvin - Wikipedia

  Alvin (horse), a Canadian Standardbred racehorse. 13677 Alvin, an asteroid. DSV Alvin, a deep-submergence vehicle. Alvin, a fictional planet on ALF (TV series) Alvin Seville, of the fictional animated characters Alvin and the Chipmunks. "Alvin", by James from the album Girl at the End of the World. Tropical Storm Alvin.

 1. People also search for