Yahoo Web Search

  1. About 12,000 search results
  1. Side A Lyrics. "Ang Aking Awitin". Bakit di ko maamin sa iyo. Ang tunay na awitin ng loob ko. Di ko nais mabuhay pa kung wala sa piling mo. Ngunit di ko pa rin maamin sa iyo. Di malaman ang sasabihin 'pag kaharap ka. Ngunit nililingon naman pag dumaraan na. O ang laking pagkakamali.

  2. Ang tunay na awitin ng loob ko Di ko nais mabuhay pa kung wala sa piling mo Ngunit di ko pa rin maamin sa iyo Di malaman ang sasabihin 'pag kaharap ka Ngunit nililingon naman pag dumaraan na O ang laking pagkakamali Kung di niya malalaman Sa awitin kong ito ipadarama La la la la la la La la la la La la la la la la la la La la la la la la

  3. 1 Ang Aking Awitin Lyrics Bakit di ko maamin sa iyo Ang tunay na awitin ng loob ko Di ko nais mabuhay pa kung wala sa piling mo Ngunit di ko pa rin maamin sa iyo Di malaman ang sasabihin 'pag...

  4. Di malaman ang sasabihin 'pag kaharap ka Ngunit nililingon naman pag dumaraan na O ang laking pagkakamali Kung di niya malalaman Sa awitin kong ito ipadarama La la la la la la La la la la La la la la la la la la La la la la la la La la la la La la la la la la la la Sa awitin kong ito ipadarama At kung ako'y lumipas at limot na Ang awitin kong ...

  5. Ang tunay na awitin ng loob ko Di ko nais mabuhay pa kung wala sa piling mo Ngunit di ko pa rin maamin sa iyo Di malaman ang sasabihin ‘pag kaharap ka Ngunit nililingon naman pag dumaraan na O ang laking pagkakamali Kung di niya malalaman Sa awitin kong ito ipadarama La la la la la la La la la la La la la la la la la la La la la la la la

  6. Jun 30, 2021 · 1 Ang Aking Awitin (Theme from ”The World Between Us”) Lyrics [Verse 1] Bakit 'di ko maamin sa iyo Ang tunay na awitin ng loob ko 'Di ko nais mabuhay pa kung wala sa piling mo Ngunit 'di ko pa rin...

  1. People also search for