Yahoo Web Search

 1. Augusztus 14. – Wikipédia

  hu.wikipedia.org › wiki › Augusztus_14

  Augusztus 14. A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Augusztus 14. az év 226. (szökőévben 227.) napja a Gergely-naptár szerint. Az évből még 139 nap van hátra.

 2. Augusztus – Wikipédia

  hu.wikipedia.org › wiki › Augusztus

  Augusztus az év nyolcadik hónapja a Gergely-naptárban, és 31 napos.Nevét a híres római császárról, Augustus Octavianusról kapta. Az, hogy ez a hónap – különös módon – a július után szintén 31 napos, annak köszönhető, hogy Augustus császár ugyanannyi napot akart, mint amennyi a Iulius Caesarról elnevezett júliusban van.

 3. Augusztus_14. : definition of Augusztus_14. and synonyms of ...

  dictionary.sensagent.com › Augusztus_14 › hu-hu

  Definitions of Augusztus_14., synonyms, antonyms, derivatives of Augusztus_14., analogical dictionary of Augusztus_14. (Hungarian)

 4. Wikipédia:Évfordulók/augusztus – Wikipédia

  hu.wikipedia.org › wiki › Wikipédia:Évfordulók

  143 éve, 1878-ban ezen a napon kezdődtek a magyarországi választások, melyek augusztus 14-éig tartottak. A voksolást a Szabadelvű Párt nyerte, abszolút (57,87%-os) többséget szerezve a parlamentben. 53 éve, 1968-ban született Marine Le Pen, francia politikusnő, Jean-Marie Le Pen lánya.

 5. Wikipédia:Azonnali törlés/archív/2006/augusztus – Wikipédia

  hu.wikipedia.org › wiki › Wikipédia:Azonnali

  Linkoman 2006. augusztus 14., 17:24 (CEST) [1] - szerintem erre a gúnyolódásra nincs szükség. Data Destroyer 2006. augusztus 14., 15:15 (CEST) Tiltakozom a törlés és a minősítés ellen! Texaner 2006. augusztus 14., 15:22 (CEST)

 6. Augustus római császár – Wikipédia

  hu.wikipedia.org › wiki › Augustus_római_császár
  • Családi Háttér
  • A Politika Színterén
  • A II. Triumvirátus
  • A Principatus Létrejötte
  • AZ Örökösödés
  • Augustus Hagyatéka
  • Életének forrásai
  • Szépirodalom
  • Források

  Caius Octavius lovagi rendi családban született. Korán (i. e. 59-ben) elhunyt, velitraei származású, praetorságig jutó apja – szintén Caius Octavius – Caius Iulius Caesar unokahúgát, Atia Balbát vette feleségül, így a megszülető gyermek a későbbi dictator unokaöccse lett. Ez a rokoni kapcsolat döntő volt mind Octavius személyes életének, mind a történelem alakulásának szempontjából. Hogy Caesar és Octavius viszonya milyen volt, az meglehetősen homályos. Az ifjú i. e. 48-ban öltötte fel a toga virilist, a férfitógát, azaz családja ekkor nyilvánította nagykorúvá – azonban az elkövetkező időszakban Caesar, még ha fel is figyelt rá, nemigen tudott időt szakítani rá, hiszen a birodalmat járta seregei élén római és idegen ellenségek ellen harcolva. Cassius Dio közlése épp ezért valószínűtlen, miszerint már ekkor megkezdte volna felkészítését a későbbi uralkodásra (ez egyébként is a császárkorra volt jellemző, amikor már stabilizálódott az örökletes egyeduralom). Suetonius verziója már hih...

  I. e. 44-ben, Caesar meggyilkolásakor a 18 éves Octavius éppen az illíriai Apolloniában folytatott tanulmányokat, azonban gyorsan visszatért Itáliába, Brundisium környékére. Itt értesült arról, hogy Caesar végrendeletében adoptálta őt, és bár sokan a passzivitást javasolták neki, merészen úgy döntött, hogy harcba száll a dictator örökéért. i. e. 44-től a neve: C. Iulius Caesar. (Az Octavianus név, melyet ő maga sosem használt, az utókor találmánya, ami elősegíti megkülönböztethetőségét Caesartól.) Tárgyalni kezdett Caesar híveivel és a senatusszal, anyai örökségén pedig az elhunyt politikus veteránjai közül legiókat kezdett toborozni. Az év egyik consulja, Marcus Antonius, bár Caesar egyik legodaadóbb híve volt, nem osztotta ki a római plebsnek Caesar kijelölt örökségét (fejenként 300 sestertius és a római kertek megnyitása a nyilvánosság előtt). Octavianus a Caesar iránt érzett pietasra (latin:kegyelet) hivatkozva követelte a végrendelet maradéktalan végrehajtását. Antonius ellen O...

  Octavianus, aki végeredményben Caesar örökségét képviselte, követelte a Hirtius és Vibius Pansa halálával megüresedett consulságot. A senatus nem volt hajlandó megadni neki a címet, mire nyolc legiójával megszállta Róma városát. Az ellene küldött három hadsereg harc nélkül adta meg magát. A senatus nyomban törvényesítette az adoptiót, Octavianus pedig megkapta a consuli címet (társa közeli rokona, Quintus Pedius lett). Cassiust és Brutust száműzték, Lepidus és Marcus Antonius ellenséggé nyilvánítását pedig érvénytelenítették. Ezzel megkezdődött a Caesar-párt egységesülése: végül a hadsereg követelésére i. e. 43-ban Octavianus, Antonius és Lepidus megkötötte a II. triumvirátust, amit a senatus törvényesített. A három hadvezér öt évre rendkívüli teljhatalmat kapott. A triumvirek felosztották egymás között a Római Birodalom nyugati tartományait. Lepidus egész Hispaniát és Gallia Narbonensist, Antonius Gallia Cisalpinát és Transalpinát, Octavianus pedig Africát, Numidiát, Szicíliát vala...

  Miután utolsó ellenfelei is eltűntek a politika színteréről, Octavianus egy ideig még keleten maradt, hogy végrehajtsa a szükséges átszervezéseket. Nagyrészt Antonius intézkedései maradtak érvényben, természetesen Egyiptomot kivéve. Octavianus magát a Ptolemaioszok örökösének nyilvánította, így személyes tulajdonába került a hatalmas, gazdag tartomány, amit lovagrendi praefectusokkal irányított. Ezzel óriási vagyonra tett szert, emellett Róma gabonaellátása is nagyrészt a kezébe került. i. e. 29-ben tért haza, és hármas diadalmenetben ünnepelte meg illyricumi, actiumi és keleti győzelmeit. Legfőbb politikai jelszava innentől kezdve a pax Romana, az általános béke lett. Octavianus – Caesar sorsát elkerülendő – egyeduralmát igyekezett leplezni, s a köztársaság megmentőjének szerepében tetszelgett. Ezért látszólag lemondott hatalmáról, csak megtiszteltetésből fogadott el címeket. A hatalmat persze továbbra is a kezében tartotta, az irányítása alatt álló hadseregre támaszkodva. Nem akar...

  Noha háromszor nősült, Augustusnak sosem született fiúgyermeke. Második feleségétől, Scriboniától született meg leánya, Iulia, akit először saját unokaöccsével, az Octaviától származó Marcus Claudius Marcellusszal házasított össze i. e. 25-ben. A fiatalember azonban két év múlva elhunyt, ekkor a súlyosan megbetegedő Augustus új választottja régi harcostársa, a tehetséges Marcus Vipsanius Agrippa lett: megosztotta vele tribunusi tisztségét és imperiumát. Ugyan Agrippa i. e. 12-ben meghalt, Augustus szerencséjére öt unokával is megajándékozta őt (igaz, egyikük, Agrippa Postumus halála után született). Ekkor azonban a fiúunokák még kicsik voltak, a hadi helyzet pedig azt kívánta, hogy Augustus harmadik feleségének, Livia Drusillának tehetséges fiai, Tiberius és Drusus kerüljenek az előtérbe. Tiberiust elválasztották Vipsaniától, Agrippa egy régebbi házasságából származó leányától, hogy Juliát vehesse nőül. Barátja halálát követően Augustus maga mellé vette Agrippa két idősebb fiúgyerme...

  Augustus 76 éves korában hunyt el békében úgy, hogy megmentette a Római Birodalmat a válságtól. Olyan törvényeket vezetett be, amelyek javították az erkölcsöket és megkedveltették a házaséletet. Törvényhozásának a középpontjában a társadalom alapvető intézményének tekintett család állt. Új rendszerével századokig biztosította a birodalom fennmaradását. Halála után családi mauzóleumában helyezték örök nyugalomra, és a császári kultusz részévé tették isteni Augustus néven. Tehetséges, intelligens, gyorsan dönteni tudó politikus volt, aki ezen tulajdonságai révén a római történelem egyik legmeghatározóbb alakjává vált. Ennek ellenére a köztudatban sokkal ismertebb a nála karizmatikusabb Caesar, de még fő ellenfele, Marcus Antonius is, akik kevesebb maradandót hagytak maguk után. Augustust, csakúgy mint Iulius Caesart, még életében az a megtiszteltetés érte, hogy egy hónapot neveztek el róla (az év 8. hónapja a Sextilis nevet viselte egészen i. e. 8-ig). Uralma alatt a Római Birodalom m...

  Augustus életének és tetteinek felbecsülhetetlen értékű forrása a nem sokkal halála előtt, 14 körül írt önéletrajza, a Res Gestae Divi Augusti (Az isteni Augustus tettei). Talán ez a leghíresebb, klasszikus antikvitás idejéből ránk maradt felirat. Eredeti példánya feltehetően bronztáblákra íródott, és a császár mauzóleumában helyezték el, miután felolvasták a senatusban. Az eredeti táblák nem maradtak meg, azonban másolatait szétküldték több provinciába, ám ma csak néhány – Kis-Ázsiában, az Augustus idején Rómához csatolt Galatia területén elhelyezett – némileg töredékes, görög és latin nyelven írott verzió ismeretes. A legjobb állapotban az ankarai ún. Monumentum Ancyranum maradt meg, de az életrajz részleteire bukkantak a piszidiai Apollóniában és Antiochiábanis. Augustus életének hiánytalan feldolgozása Caius Tranquillus Suetonius művében bukkanhatunk, mely a De Vita Caesarum (A Caesarok életéről) címet viseli. Cornelius Tacitus Annalese 14-től, azaz a princeps halálának évétől v...

  Allan Massie: Augustus, Aranyeső Könyvkiadó, 1998, ISBN 963-9187-08-9
  John Williams: Augustus, ford. Gy. Horváth László, Park Könyvkiadó, 2016, ISBN 978-963-355-277-3
  ↑ Krawczuk: Római császárok: Krawczuk, Aleksander. Római császárok. Lazi Könyvkiadó, Szeged (2008). ISBN 978-963-267-023-2
  Ferenczy Endre – Maróti Egon – Hahn István: Az ókori Róma története. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998, ISBN 963-19-2788-1
  Havas László – Hegyi W. György – Szabó Edit: Római történelem, Budapest, Osiris, 2007, ISBN 978-963-389-908-3
  Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. Szerk.: William Smith. Boston, C. Little & J. Brown, 1867. Elérhető a Michigani Egyetem Könyvtárának honlapján: I. kötet (A–D); II. kötet (E–N...
 7. Június 14. – Wikipédia

  hu.wikipedia.org › wiki › Június_14
  • Események
  • Sportesemények
  • Születések
  • Halálozások
  • Nemzeti Ünnepek, Emléknapok, Világnapok
  1800 – A marengói csata: Bonaparte Napóleon tábornok, a Francia Köztársaság Első Konzulja csapataival szétveri Melastábornok császári csapatait.
  1809 – A győri csata: I. Napóleon császár francia csapatai visszavonulásra kényszerítik a rosszul irányított magyar nemesi felkelők(inszurgensek) csapatait.
  1826 – Isztambuli janicsárlázadás leverése: a lázadókat lemészárolják, a túlélőket száműzik, a janicsárhadsereget felszámolják.
  1866 – A porosz–osztrák háborúkezdete.

  Forma-1 1. 1964 – belga nagydíj, Spa-Francorchamps - Győztes: Jim Clark (Lotus Climax) 2. 1992 – kanadai nagydíj, Montreal - Győztes: Gerhard Berger (McLaren Honda)

  1753 – Chudy József zeneszerző, karmester; az első magyar opera szerzője; († 1813)
  1798 – František Palacký cseh író, történész, politikus († 1876)
  1811 – Harriet Beecher Stowe amerikai írónő († 1896)
  1822 – Péch Antal magyar bányamérnök, az MTA tagja. A Bányászati és Kohászati Lapok megalapítója, első kiadója és szerkesztője († 1895)
  1680 – Báthory Zsófia, II. Rákóczi György erdélyi fejedelem özvegye, I. Rákóczi Ferenc anyja, II. Rákóczi Ferenc nagyanyja (*  1629)
  1837 – Giacomo Leopardi olasz költő és gondolkodó (* 1798)
  1907 – Mechwart András gépészmérnök, feltaláló, géptervező, gyárfejlesztő, 1869-től a Ganz gyár vezérigazgatója (* 1834)
  1936 – G. K. Chesterton angol író (* 1874)
  Véradók Világnapja (Karl Landsteiner Fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportokfelfedezőjének születése évfordulóján)
  A Zászló Napja (Flag Day) az Egyesült Államokban 1777-től és a hadsereg születésnapja 1775-től
 8. Augusztus 16. – Wikipédia

  hu.wikipedia.org › wiki › Augusztus_16

  Augusztus 16. az év 228.(szökőévben 229.) napja a Gergely-naptár szerint.Az évből még 137 nap van hátra. Névnapok: Ábrahám, Rókus, Ábrán, Áhim ...

 9. August 20 - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › August_20
  • Events
  • Births
  • Deaths
  • Holidays and Observances
  • External Links
  AD 14 – Agrippa Postumus, maternal grandson of the late Roman emperor Augustus, is executed by his guards under mysterious circumstances while in exile.
  636 – Battle of Yarmouk: Arab forces led by Khalid ibn al-Walid take control of the Levant away from the Byzantine Empire, marking the first great wave of Muslim conquests and the rapid advance of...
  917 – Battle of Acheloos: Tsar Simeon I of Bulgaria decisively defeats a Byzantinearmy.
  1083 – Canonization of the first King of Hungary, Saint Stephen and his son Saint Emericcelebrated as a National Day in Hungary.
  1086 – Bolesław III Wrymouth, Prince of Poland (d. 1138)
  1377 – Shahrukh Mirza, ruler of Persia and Transoxiania (d. 1447)
  1457 – Seongjong of Joseon, King of Joseon (d. 1494)
  1517 – Antoine Perrenot de Granvelle, French cardinal and art collector (d. 1586)
  AD 14 – Agrippa Postumus, Roman son of Marcus Vipsanius Agrippa(b. 12 BC)
  535 – Mochta, Irish missionary and saint
  651 – Oswine of Deira
  768 – Eadberht of Northumbria
  Christian feast day:
  Feast of Asmá’ (Baháʼí Faith, only if Baháʼí Naw-Rúzfalls on March 21)
  Indian Akshay Urja Day (India)
  Restoration of Independence Day, re-declaration of the independence of Estonia from the Soviet Unionin 1991.
 10. Lammas - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Calan_Awst

  Lammas Day (Anglo-Saxon hlaf-mas, "loaf-mass"), also known as Loaf Mass Day, is a Christian holiday celebrated in some English-speaking countries in the Northern Hemisphere on 1 August. The name originates from the word "loaf" in reference to bread and " Mass " in reference to the primary Christian liturgy celebrating Holy Communion.

 11. People also search for