Yahoo Web Search

  1. About 44 search results

  1. Feb 07, 2020 · Bukod dito, ang wika ay mahalaga rin hindi lamang sa sarili, pero pati na rin sa sining. May mga konsepto at ideolohiya na makikita lamang o maiintindihan sa wikang Pilipino. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Tagalog. Ngunit, ang tinatawag na “Filipino Language” ay ang kabuuang pag sama-sama ng mga dialekto sa buong bansa.

  2. Mahalaga ang wika sa lipunan sapagkat ito ang nagsisilbing kaluluwa ng kanilang kultura. Ang wika ang nagsisilbing daluyan ng kaunawaan ng bawat taong naninirahan sa isang pamayanan at siyang ugat ng pagkakaisa ng mga ito.

  3. Sa wika naman, ito ang isang salita na napagkasunduan o napayabong hanggang sa kasalukuyang panahon upang may pagkakakilanlan ang isang bansa o isang grupo na sila ay magkakaintindihan. Bukod pa rito, mahalaga ang dalawang bagay dahil ito ang pinagmulan ng mga gawain ngayong kasalukuyang panahon.

  4. Sapagkat napagkasunduan o arbitraryo ang wika, nagagawang pagsaluhan ng isang komunidad wika ang kumbensyong panlipunan na nagbiibigay ditto ng kolektibong pagkakakilanlan bilang isang pangkat o grupo. Ito ang dahilan kung bakit may mga salitang magkatulad ang baybay at bigkas sa maraming wika subalit magkakaiba ng kahulugan.

  5. Bakit?) (Anu-ano ang hindi kanais-nais na bahagi? Bakit?) Naibigan ko ang bahaging niyakap ng ama ang anak sa kuna at bumulong sa bata na hindi baleng may kapansanan siya, ang mahalaga ay palalakihin siya nang maayos. Dito mo madarama na isa siyang mapagmahal at responsableng ama. Kapanapanabik ang pagkakatuklas ng isang dosenang sapatos sa bodega.

  6. 14062016 Pilipino Ito ang Tawag sa mga taong nakatira sa PilipinasIto rin ang wikang nasyonal noong taong 1943. Pilipino ito ay ang pambasang wika ng Pilipinas ngunit binago dahil sa komplikadong pagtutukoy sa mamayan ng Pilipinas at sa wika nito. At papaano ang tamang paggamit ng din at rin at ang daw at raw.

  7. Alamin kung ano ang nakatulong sa mga kabataan na maging matagumpay sa kabila ng mga problema sa buhay. Alamin ang sagot sa madalas na itanong ng mga kabataan.

  1. People also search for