Yahoo Web Search

  1. About 297,000 search results

  1. ibang barayti ng wika; at C. nakasusulat ng isang sanaysay na kakikitaan ng iba’t ibang barayti ng wika. f BARAYTI NG WIKA -Pagkakaroon ng pagkakaiba depende sa istilo, punto, at iba pang salik ng wika na ginagamit sa isang partikular na lugar. f IBA’T IBANG BARAYTI NG WIKA • DAYALEK • REGISTER • IDYOLEK • PIDGIN • SOSYOLEK • CREOLE

  2. Isang barayti ng Taglish o salitang Ingles na hinahalo sa Filipino kaya nagkakaroon ng code switching. make. Kadalasang ginagamitan ng pandiwang Ingles na ____ at dinudugtung sa Filipino. Jejemon (Jejespeak) Salita ng mga jologs. Nakabatay sa mga wikang Ingles at Filipino subalit isinusulat nang may pinaghalo-halong numero, mga simbolo, at may ...

  3. Oct 21, 2023 · Register. minsan sinusulat na "rejister", ito ay barayti ng wikang espisyalisadong ginagamit ng isang partikular na domeyn. Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like Idyolek, Idyolek, Dayalek and more.

  4. BARAYTI NG WIKA – Sa paksang ito, malalaman natin ag mga uri ng barayti ng wika at mga halimbawa ng bawat isang uri nito. Kilala rin sa Ingles na “variety”, ito ang snhi ng pagkakaiba ng uri ng lipunan nating ginagalawan, heograpiya, edukasyon, okupasyon, edad, kasarian, at kung minsan, ang uri ng pangkat etniko.

  5. Pansamantalang barayti ng wika na nadedebelop sa pamamagitan ng sosyalisasyon at nananatili lamang sa isang tiyak na panahon. Sosyolek. i.e. Wikang Cybernatics (wika sa teknolohiya), wika ng yuppies, wika ng mga bading. Etnolek. Mga wikang nadedebelop mula sa mga etnolinggwistikong grupo. Etnolek. Wika ng mga Badjao, Mangyan, T'boli, atbp. Ekolek.

  6. Creole Kasama rin sa Barayti ng wika ang pagkakahalo ng wika o salita ng mga indibidwal mula sa magkaibang lugar o bansa. Ang tawag dito ay creole. Nag-umpisa raw ang konsepto ng mga wikang creole noong ika-17 hanggang ika- 18 siglo kung saan laganap ang pagsakop sa iba’t ibang bansa.

  7. wika ng mga beki, coño/taglish, jejemon. example ng sosyolek. pidgin at creole. nobody's native language. divergence. dahilan kubg bakit nagkakaroon ng ibat ibang uri o barayti ng wika. Lesson 3 Learn with flashcards, games, and more — for free.

  1. People also search for