Yahoo Web Search

 1. Wikipedia shqip - Wikipedia

  sq.wikipedia.org › wiki › Wikipedia_shqip

  Wikipedia Shqip është versioni shqip i Wikipedia-s, enciklopedisë së lirë. Ajo filloi më 12 tetor 2003 dhe sot përmban 79.920 artikuj.Wikipedia shqip e ka vendin e 72-të sipas listës së Wikipedia-ve.

 2. Wikipedia:Kuvendi - Wikipedia

  sq.wikipedia.org › wiki › Wikipedia:Kuvendi

  Po ajo që besoj i vë vulën është logoja me shkronjën W, nuk duhet të ishte "Wikipedia" por "Uikipedia" (dhe as Vikipedia, pasi W në anglisht prodhon tingullin "u", në gjuhën shqipe të përfaqësuar nga shkronja "u" e alfabetit shqip), siç ishte sugjeruar që në fillim (sërish shih Kuvendi arkiva 01).

 3. Wikipedia

  www.wikipedia.org

  Wikipedia is a free online encyclopedia, created and edited by volunteers around the world and hosted by the Wikimedia Foundation.

 4. Appendix:Belarusian Swadesh list - Wiktionary

  en.wiktionary.org › wiki › Appendix:Belarusian_S

  Dec 06, 2020 · For further information, including the full final version of the list, read the Wikipedia article: Swadesh list. American linguist Morris Swadesh believed that languages changed at measurable rates and that these could be determined even for languages without written precursors.

 5. Wiktionary

  sq.wiktionary.org

  WikiFjalori është shoqëruesi leksik i enciklopedisë së hapur Wikipedia. Fjalori në shqip përmban vetëm 10.035 artikuj , dhe ju nxisim të krijoni artikuj të rinj. Para se të filloni të redaktoni

 6. Extensible Markup LanguageWikipedia

  de.wikipedia.org › wiki › Extensible_Markup_Language

  Die Extensible Markup Language (dt.Erweiterbare Auszeichnungssprache), abgekürzt XML, ist eine Auszeichnungssprache zur Darstellung hierarchisch strukturierter Daten im Format einer Textdatei, die sowohl von Menschen als auch von Maschinen lesbar ist.

 7. Hypertext Markup LanguageWikipedia

  de.wikipedia.org › wiki › Hypertext_Markup_Language

  Die Hypertext Markup Language (HTML, englisch für Hypertext-Auszeichnungssprache) ist eine textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung elektronischer Dokumente wie Texte mit Hyperlinks, Bildern und anderen Inhalten. HTML-Dokumente sind die Grundlage des World Wide Web und werden von Webbrowsern dargestellt.

 8. Standard Generalized Markup Language - Wikipedia

  nl.wikipedia.org › wiki › SGML

  Standard Generalized Markup Language (SGML, ISO 8879:1986) is een platformonafhankelijke ISO-standaard voor de syntaxis van opmaaktalen.Met behulp van DTD's kan een subset van SGML worden gemaakt met een bepaalde syntaxis.

 9. Data Manipulation Language - Wikipedia

  it.wikipedia.org › wiki › Data_Manipulation_Language

  In informatica Data Manipulation Language (DML) è una famiglia di linguaggi che consente di leggere, inserire, modificare o eliminare i dati in un database.Attualmente il linguaggio di manipolazione dati più utilizzato è l'SQL (Structured Query Language), che trova il suo maggiore campo di applicazione nel trattamento dei database relazionali.

 10. Structured Query Language — Wikipédia

  fr.wikipedia.org › wiki › Structured_Query_Language

  modifier - modifier le code - modifier Wikidata SQL (sigle de Structured Query Language , en français langage de requête structurée) est un langage informatique normalisé servant à exploiter des bases de données relationnelles . La partie langage de manipulation des données de SQL permet de rechercher, d'ajouter, de modifier ou de supprimer des données dans les bases de données ...

 11. People also search for